fbpx
צור קשר!

ביקור מחמ״ד דרום וצוות הפיקוח הבכיר בחמדת הדרום

שותפות בין האקדמיה העוסקת בהצמחת מורים חדשים ובין הפיקוח במשרד החינוך שאמון על טיפוח המורים והטמעת תכניות לימוד, היא ללא ספק תנאי חשוב להפריה הדדית שיתרונה הגדול הוא בקידום מעמדו ואיכותו של המורה. כחלק מתפיסת השותפות הזו, התקיים השבוע במכללת חמדת הדרום מפגש של הנהלת המכללה בראשות הנשיא פרופ׳ שאול קרקובר יחד עם צוות מחמ״ד דרום בראשותו של הרב דוד חטואל. על מנת לייעל את המפגש, הוחלט לפצלו לשניים: החלק הראשון התקיים במעמד מצומצם יותר של הפיקוח. והחלק השני התקיים במעמד רחב יותר יחד עם כל המפקחים, המדריכים ואנשי הניהול בחמ״ד מחוז דרום. הביקור אורגן על ידי ד"ר איציק עמר, ראש היחידה להתפתחות מקצועית במכללת חמדת הדרום.

בחלק הראשון הציג פרופ׳ קרקובר את מאפיינה של המכללה הן מבחינת תוכניות הלימוד המתקיימות בה והן מבחינת היקף הסטודנטים הלומד בה. לאחר מכן התקיים דיון קצר באשר לשיתופי פעולה אפשריים בין המכללה לבין המחמ״ד בנושאים שונים. סוכם כי תתקיים פגישה נוספת שבה יובהרו ויחודדו קשרי הגומלין בין שני הגופים הללו.

במפגש השני, שהתקיים כאמור במעמד רחב יותר, התקיים רב-שיח בנושאים שונים בהובלת ד״ר חיים שקד. ברב שיח הזה עלו כיווני מחשבה שונים מצד כל הנציגים בחדר כיצד ניתן להרחיב את שיתופי הפעולה בין המכללה למחמ״ד דרום. למטרה זו המחמ"ד הרב חטואל בקש לצוות צמדי מומחים האחד מהמכללה והשני ממשרד החינוך מתוך מטרה לשדרג ולשפר את העברת המידע לשיתוף פעולה פורה בין שני הצדדים. כמובן שמפגש זה הוא בבחינת סנונית ראשונה ועוד נכונו פגישות עבודה רבות מסוג זה גם בעתיד לטובת צמצום הפער בין האקדמיה לבין השטח.

חזרה למידעון>>

מתלבטים בפני ההחלטה?

השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם בהקדם עם כל המידע

    חובה למלא שדות המסומנים בכוכבית (*)