fbpx
צור קשר!

ביקור של סטודנטיות המכללה האקדמית לחינוך חמדת הדרום בבי"ס יד-שבתי

במסגרת שבוע עבודה מעשית מרוכזת לסמסטר הראשון בתשע"ה, יצאו סטודנטיות שנה א' מחמדת הדרום- המכללה האקדמית לחינוך, לסיור בבית הספר הממ"ד ניסויי יד-שבתאי שבאשדוד. מטרת הסיור הייתה להציג בפני הסטודנטיות דרכי הוראה ולמידה משמעותיים וייחודיים.

יד-שבתי הינו בית ספר ניסויי המאושר ע"י גף הניסויים במשרד החינוך, אשר מלווה מבחינה אקדמית ומקצועית במטרה להוביל מודל מערכתי חינוכי ייחודי בארץ: "לחשוב כמו מנהל"- תכנית רימון ללימוד ושיפור פונקציות ניהוליות. הצוות החינוכי בבית הספר מאמין כי על ידי שיפור הפונקציות הניהוליות, רמת המסוגלות של התלמיד תעלה ומכאן גם המוטיבציה שלו, אשר יובילו להצלחה וניהול עצמי נכון של התלמיד.

במהלך הסיור, הסטודנטיות מהמכללה האקדמית לחינוך חמדת הדרום שמעו מפי הצוות החינוכי והתלמידים על אופי בית הספר ואוכלוסייתו, על הניסוי שנערך בו זו השנה השנייה וצפו בשיעורים המשלבים פונקציות ניהוליות.

הסטודנטיות של המכללה האקדמית לחינוך חמדת הדרום שמבצעות את העבודה המעשית שלהן מידי יום שלישי בבית הספר יד- שבתי, אירחו את חברותיהן ללימודים והדגימו להן יחד עם תלמידי בית הספר מכיתות שונות כיצד ניתן לתרגל את הפונקציות הניהוליות באמצעות משחקי חשיבה.

הניסוי שנערך בבית הספר יד-שבתי:

פונקציות ניהוליות (=תפקודים ניהוליים) הן יכולות מולדות של שליטה המשמשות כמתווכות בין אירוע בסביבה לבין תגובה מאוחרת של האדם. בבית הספר יד-שבתי פועלת "תכנית רימון" המובילה תהליך למידה מאתגר בו התלמידים לומדים על שש פונקציות ניהוליות עיקריות ומתרגלים אותן כאשר לאורך התהליך מתקיימת הערכה ומדידה לבדיקת השינויים.

הפונקציות הניהוליות שנבחרו לניסוי:

 1. יכולת ארגון ותכנון
 2. זיכרון פעולה
 3. בחירה בין חלופות
 4. שליטה עצמית
 5. גמישות
 6. יזימות ביצוע

תהליך שילוב הפונקציות במהלך הלימודים:

למידה של התלמידים אודות הפונקציה, התאמת הפדגוגיה לפונקציה (על ידי הצוות החינוכי) ולבסוף התלמידים חווים את הפונקציות ומתרגלים אותן. הדוגמאות להלן מתארות כיצד הפונקציות הניהוליות באות לידי ביטוי. הסטודנטיות של המכללה האקדמית לחינוך חמדת הדרום נוכחו לראות זאת במהלך הסיור- בפעילות התלמידים, במהלך השיעורים ובהתנהלות הכללית היומיומית של בית הספר יד שבתי:

 • צלצול מתרים המכוון את תלמידי בית הספר ומודיע להם על סיום והתחלה של השיעורים וההפסקות.
 • בכל כיתה ניצב שעון המאפשר לתלמידים ולמורים לבצע משימות לפי זמן קצוב.
 • הכנה למבחן כוללת פירוט והכוונה מדויקת של המורה.
 • כל בוקר נפתח בסדר יום בכדי שהתלמידים יהיו מוכנים וידעו מה לוח הזמנים ומה מצפה להם במהלך היום.
 • מבצעים שונים דוגמת כרטיסיות ניקוב "יגעת ומצאת תאמין".

בית ספר מאמן של המכללה האקדמית לחינוך חמדת הדרום

בית הספר יד שבתי משמש כבית ספר מאמן לסטודנטיות וסטודנטים של המכללה האקדמית לחינוך חמדת הדרום. כבית ספר ניסויי תרומתו להכשרת הסטודנטים גדולה מאד, כיוון שהסטודנטים נחשפים מעבר להוראה מסורתית גם לניסוי המיוחד, אשר פותח אותם לחוויית הוראה שונה ומאתגרת.

חשיפה לבתי ספר ניסויים, ויד שבתי בכלל זה, מפתחת בסטודנטים העוברים הכשרה להוראה ראייה יצירתית בכל הנוגע לדרכי הוראה ולמקצוע ההוראה בכלל. רק חלק קטן מהסטודנטים של המכללה האקדמית לחינוך חמדת הדרום יכול להתאמן לאורך זמן בבית ספר זה ולכן הסיור המתואר לעיל חשף את שאר הסטודנטים לתכנית הניסויית ולאקלים הלימודי המיוחד הקיים בבית הספר יד שבתי.

מתלבטים בפני ההחלטה?

השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם בהקדם עם כל המידע

  חובה למלא שדות המסומנים בכוכבית (*)