מבחני בקיאות – תשפ"ב – מתווה חדש וישן

סטודנטיות יקרות 

כחלק מהחובות האקסקוריקולריים (חובות שמעבר לתכנית הלימודים) של הסטודנטיות הלומדות במכללה

לימודים סדירים אתן מחויבות להבחן בנושא "בקיאות." מי שלמדה לפחות שנה אחת לאחר כתה י"ב מדרשה או מכינה (בהיקף של 200 ש"ש לפחות) – פטורה

מהבחינה לאחר המצאת אישורים רלוונטים ליחידת הרישום. סטודנטיות שנה א:' החל בשנת הלימודים תשפ"ב, כל הסטודנטיות חייבות לעבור בהצלחה בחינת בקיאות

אחת, המבוססת על מאגר שאלות בתחומי התנ"ך וההלכה.

סטודנטיות שנה ב:' מי שנבחנה ועברה באחת מהבחינות הבקיאות לא צריכה להשלים בחינה נוספת. סטודנטיות שנה ג' ו:' סטודנטית שהתחילה את בחינות הבקיאות במתווה הישן (6 בחינות) ועדיין לא

סיימה:

  • מי שעשתה עד שלוש בחינות – יכולה להשלים את הבחינות הנותרות לפי המתווה הישן, או להיבחן

בבחינה החדשה.

  • מי שעשתה ארבע בחינות ויותר – אינה צריכה להיבחן יותר.

באחריות הסטודנטיות לעקוב אחר הודעות המכללה בנושאים אלה ולהירשם במועד.

 

הנחיות כלליות:

.1   ציון עובר במבחן בקיאות תנ"ך והלכה הוא .72

.2   ההשתתפות בבחינות מותנית בהרשמה מוקדמת דרך המידע האישי. הנחיות תקבלו כחודש לפני כל מבחן.

.3   למבחנים במתווה החדש ישלח לאחר סגירת ההרשמה קובץ עם מאגר השאלות והתשובות.

 

תאריכי הבחינות וחומר לימוד למבחני הבקיאות לפי המתווה חדש:

 

חומר נושא מועד
בראשית, ויקרא, יהושע-שופטים ללא מפרשים. שמות, במדבר, דברים, שמואל א-ב ללא מפרשים

מלכים א-ב ללא מפרשים

·

·

·

 

תנ"ך

 

 

י"ט טבת

שער ראשון ושני (סדר היום וברכות) שער שלישי – (שבת) ללא הלכות ציצית ותפילין

שער רביעי (חג ומועד)

שער חמישי ושישי (חתן וכלה ויסודות הבית היהודי.)

שער שביעי ושמיני (המצוות התלויות בארץ + השולחן הכשר)

שער תשיעי ועשירי (הלכות שמחות ויסודות דיני ממונות) קיצור שולחן ערוך הרב דוד חיים הלוי "מקור חיים"

·

·

·

·

·

·

  תשפ"ב
  23.12.21
הלכה בשעה 10:00
 

מועד ב'

תנ"ך והלכה ט"ז' אייר תשפ"ב 17.5.22

בשעה 14:00

תאריכי הבחינות וחומר לימוד למבחני הבקיאות לפי המתווה ישן:

  

חומר נושא מועד
 

להרשמה בכל המבחנים בתכנית ישנה ישלח טופס להרשמה כחודש לפני

הבחינה.

 

מועד א' תכנית ישנה

י"ב טבת תשפ"ב 16.12.21

בשעה 10:00

 

להרשמה בכל המבחנים בתכנית ישנה והחדשה (יחידה אחת,) ישלח טופס

להרשמה כחודש לפני הבחינה.

מועד ב' תכנית ישנה כ"ב סיון תשפ"ב 21.6.22

בשעה 14:00

החומר למבחני הבקיאות לפי התוכנית הישן:

 

הלכה תנ"ך
יחידה ב:'

שער ראשון ושני (סדר היום וברכות)

שער שלישי – (שבת) ללא הלכות ציצית ותפילין

קיצור שולחן ערוך הרב חיים דוד הלוי.

יחידה א:' בראשית, ויקרא, יהושע-שופטים ללא

מפרשים.

יחידה ד:'

שער רביעי (חג ומועד)

קיצור שולחן ערוך הרב דוד חיים הלוי.

יחידה ג:' שמות, במדבר, דברים, שמואל א-ב ללא

מפרשים.

יחידה ו:'

שער חמישי ושישי (חתן וכלה ויסודות הבית היהודי.)

שער שביעי ושמיני

(המצוות התלויות בארץ + השולחן הכשר)

שער תשיעי ועשירי (הלכות שמחות ויסודות דיני ממונות)

קיצור שולחן ערוך הרב דוד חיים הלוי.

יחידה ה:' מלכים א-ב

ללא מפרשים.

 

מתלבטים בפני ההחלטה?

השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם בהקדם עם כל המידע

    חובה למלא שדות המסומנים בכוכבית (*)