fbpx
צור קשר!

דבר תורה לפרשת בחוקותי

תנובת האדם – תנובת האדמה.

"אם בחוקותי תלכו ושמרתם ועשיתם אותם, ונתנה הארץ יבולה, ועץ השדה יתן פריו  והשיג לכם דיש את בציר…" כך פותחת פרשתנו.

התורה אומרת לא תנאי אלא המלצה משולשת: תלכו, תעשו, תשמרו… את מה? את חוקותי, דווקא חוקים וחוקות, ציווים שאין השכל האנושי מבין וקולט את טעם הציווים ואת מטרתם. שהרי הוראות התורה מתחלקות ל-3 קבוצות:

  1. משפטים: הוראות שהשכל מחייב, וגם אם לא היינו מקבלים אותם בסיני, היינו מקיימים אותם. כמו, לא תרצח, לא תגנוב וכו'..
  2. מצוות: שלולא שניתנו, אין שכלנו היה מגיע אליהם. כמו תפילין, ציצית וכו'…
  3. חוקים: גם אחרי שניתנו, אין אנחנו מבינים ומשיגים את טעמם ומטרתם.

בחרה התורה, כאם בפרשתנו, "אם בחוקותי תלכו", אם אתה, האדם, תלך בהוראות הלא מובנות, הלא שכליות ותקיים אותם ותשמור עליהם, למרות אי ההבנה- אז התגובה היא- תנובת האדמה.

כמו שהאדמה, דינמית, פועלת, מגדלת ומצמיחה – תמיד. השאלה היא, מה? תנובת הקיום או קוצים ודרדרים? אדמה מעובדת מצמיחה ומפריחה. רק אדם מעובד- הולך דווקא בחוקים, בהוראות הלא מובנו, בכללי הקיום שאינם מובנים, סימן שהוא מעבד את עצמו נכון. כי בחוקים, אין אינטרסים, אין נגיעות, אין הנאות, אין חשבונות. יש ציות מוחלט שמביא את ציות האדמה ליעודה ומקומה.

"אם בחוקותי תלכו" ללכת, בלי הבנה – אבל עם מטרה ויעד אלוקי. לא תמיד זה פשוט אבל זה נכון, מועיל מצמיח ומפריח. כי בסופו של עניין, קיום וציות מתוך הגיון ושכל בלבד יש בו סכנה של נגיעה. אלוקות- יש בה יעודים ואידאלים ללא נגיעה, אלא הגעה ליעד.

נלך, נשמור ונעשה -נשיג:

  • את הרוח – תנובת האדם.
  • את החומר – תנובת האדמה.

 

שבת שלום,

אמור שמעון, רב המכללה

 

מתלבטים בפני ההחלטה?

השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם בהקדם עם כל המידע

    חובה למלא שדות המסומנים בכוכבית (*)