fbpx
צור קשר!

דבר תורה לפרשת בלק

ודברת ב"ם (בלעם – משה)

פרשת בלק מפגישה אותנו עם דמות חדשה לגמרי – בלעם. עליו נאמרו דברים כביכול גדולים וחריגים. כדברי חכמים על הפסוק בדברים: לא קם נביא עוד כמשה -בישראל. בישראל לא קם, אבל באומות העולם כן קם, ומאן הוא- בלעם. משמע שבלעם הגיע למדרגת נבואה של משה- על הצד ההפוך ממשה. משמע- שכאן אנו נפגשים עם עולם האיזון המוחלט, בדרגת היקום הגבוהה ביותר, והיא הנבואה. (מתוך דרגות היקום: דומם, צומח, חי, מדבר, נביא).

עולמו המוסרי של בלעם מתבטא, ברכושנות מרחיקת לכת, אשר מביאה אותו גם לעולמות חומריים, תאוותנים חמורים ומכוערים. אז- איך זה? גם גדול בנבואה ומהצד האחר מגיע לדיוטא התחתונה. איך זה?

אלא, יש כאן לימוד גדול. עולם האיזון בין טוב לרע, הוא מדויק עד כדי דק מן הדק, עד כי לא נבדק. היינו, הדיוק בעולם האיזון המוסרי, הרוחני, המופשט בעולם, מביא לידי בחירה מאוד הוגנת ומאוזנת, ואז ההכרעה היא בידי האדם.

אין ספק שאיזון מדויק יכול לבוא לידי בלבול, המשקל הבלאנס המדויק הזה, מחייב את האדם לידי התלבטות, עיון, דרישה וחקירה. ואז  – מבחן ההכרעה הוא במצבו המשקף. כן, גם בצד הבעייתי, יש לו כוחות, יש לו השפעות, אבל לא על הצד הבונה, המחזק והחיובי. אבל הוא יכול לפתות, להטעות, לבלבל. כאן נבחנת הבחירה החופשית של האדם. תבחר נכון, תבחר בצד הנכון, למרות הדיוק בין הצדדים ובין המאזניים של כוחות הטוב והרע בעולם.

לפיכך לדבר בם, הוא אינו רק בדברי תורה, הלכה, אגדה וכו'. אלא ב"ם בלעם – משה. באיזון, ובעולם הבחירה. דבר, מעבר למלל ולמילים. אלא דבר, מלשון דבר (בקמץ) לדור.. היינו הנהגה. לדבר זה לנהוג ולהנהיג את עצמנו בעולם הבחירות.

ולמען הגילוי הנכון והמציאותי – אנחנו תמיד בכל שלב, מדברים, מחליטים בוחרים.

וזהו הפשט "ודברת בם"

שבת שלום!!

אמור שמעון

מתלבטים בפני ההחלטה?

השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם בהקדם עם כל המידע

    חובה למלא שדות המסומנים בכוכבית (*)