fbpx
צור קשר!

חדש במכללה – היחידה לחדשנות בהוראה

אנו שמחים לבשר על הקמת יחידה חדשה במכללה – היחידה לחדשנות בהוראה. בראש היחידה תעמוד ד"ר אורלי קולודני, שהובילה את היחידה להתפתחות מקצועית במכללה, יחידה שהגיעה להישגים נאים. ד"ר קולודני נתמנתה לתפקיד במטרה לייצר במכללה סביבת הוראה ולמידה חדשנית ואיכותית, על ידי שילוב של טכנולוגיה, פדגוגיה חדשנית, הוראה ולמידה.

היחידה תתבסס מחד על ניסיון של סגל ההוראה במכללה לאורך כ-20 שנה, עם מחקרים רבים עדכניים בתחום זה, ומאידך – שילוב של פדגוגיה מוטת עתיד ומתודולוגיות פיתוח מתקדמות מבוססות יישום בעולמות התעשייה, היזמות, החברה והחינוך.

היחידה תהווה כמנוע של מכללת חמדת הדרום בחתירתה להצטיינות כמכללה לחינוך של המאה ה-21 ובהובלת פרדיגמה חינוכית מוטת עתיד, תכנון ופיתוח פדגוגיה עכשווית, כמתן מענה לצורך עתידי במציאות משתנה. המשמעות המעשית: עשייה אינטנסיבית בהווה בהתייחסות ופרקטיקה מעשית מוכוונת עתיד, אשר תבוא לידי ביטוי בכל החוגים והתכניות במכללה.

מטרות ויעדי היחידה

 • עיצוב, יישום והערכה של שילוב טכנולוגיות ושיטות הוראה ולמידה חדשניות (לשם התאמת ההוראה לסביבה התפקודית היומיומית העכשווית של הסטודנטים, והכנת הסטודנטים לתפקוד בעולם החברה והעבודה העתידי במציאות משתנה).
 • העצמת חוויית הלמידה והכשרה מיטבית של פרחי הוראה שישתלבו במערכת החינוך כמורים "פורצי דרך" ומחוללי שינוי באמצעות כלים ודרכים המותאמות למאה ה-21.

כיווני פעולה
הקמת וועדת היגוי (הנהלה, סגל, מד"פים, מורים מאמנים, סטודנטים); הקמת היחידה; חקר, בחינה ולמידה של שיטות ומודלים חדשניים להוראה ולמידה והתנסויות ראשונות; פתיחת התוכנית לכלל המרצים והמד"פים; הרחבת פעילות וקידום פיילוטים מרכזיים בבתי ספר.

 • הקמת מרחבי למידה חדשנים.
 • הכשרת הסגל האקדמי לשילוב מגוון כלים טכנולוגיים חדשניים.
 • פיתוח מודלי הוראה המקנים כישורים והיכולות שונות (כישורי תקשורת; יכולת ללמידה עצמאית; יכולת השתלבות בעבודת צוות, שיתוף; כישורי חשיבה; כישורים דיגיטליים; ניהול ידע).
 • פיתוח יכולתו של פרח ההוראה להתאים את הפדגוגיה שלו באופן דינמי ומתמשך למציאות העתידית המשתנה, בהתאם לפדגוגיה מוטת העתיד.
 • מעקב וחקר מגמות עולמיות בתחום הלמידה.

גיוס שותפים
היחידה לחדשנות בהוראה תפעל לקידום שת"פ, פיתוח והעמקת היחסים עם מספר גורמים רלוונטיים להפעלת התכנית המוצעת:

 • משרד החינוך המנהל הפדגוגי אגף מו"פ ניסויים ויוזמות.
 • מכון מופ"ת – ליווי וסיוע בפיתוח היחידה.
 • שיתופי פעולה עם חברות טכנולוגיות דוגמת Google ו – Apple.
 • שיתופי פעולה עם המועצות הסמוכות למכללה.

מתלבטים בפני ההחלטה?

השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם בהקדם עם כל המידע

  חובה למלא שדות המסומנים בכוכבית (*)