fbpx
צור קשר!

חובות אקדמיים ואקסקוריקולריים

חובות אקדמיים:

בנוסף לתכנית הלימודים בה מחויבת כל סטודנטית על פי ההתמחות הספציפית שלה, קיימים לימודי יסוד:

לימודי לשון

כל סטודנטית חייבת בלימודי לשון בהיקף 2 ש"ש עד 6 ש"ש. הסיווג לרמה בלשון נקבע על פי מבחן הפסיכומטרי/ הבגרות.

לימודי אנגלית

למידע מפורט בנושא לימודי אנגלית אקדמית לחצי כאן

כל סטודנטית תיבחן במבחן סיווג באנגלית לפני תחילת לימודיה במכללה (כחלק ממבחן הפסיכומטרי או מבחן אמי"ר). על פי תוצאות המבחן היא תסווג לאחת מהרמות באנגלית:

 1. טרום בסיסי א'
 2. טרום בסיסי ב'
 3. בסיסי
 4. מתקדמים א'
 5. מתקדמים ב'
 6. פטור

על כל סטודנטית לסיים את הקורס "מתקדמים ב'" עם ציון 65 לפחות. ציון זה מקנה לה פטור מהמשך לימודי אנגלית.

הערות:

 • רק השתתפות בקורס אנגלית אקדמית ברמה מתקדמים ב' מקנה נקודות זכות.
 • מעבר מרמה לרמה מותנה בציון 60 בכל קורס.
 • סטודנטית אשר מסיימת את חובותיה באנגלית תזוכה ב-2 נ"ז.
 • בהתאם להנחיות המתעדכנות של משרד החינוך יתכנו שינויים באופן הסיווג לרמות ובמספר השעות הנדרשות.

חלוקה לרמות על פי ציון הבחינה:

פסיכומטרי/ אמיר"ם

אמי"ר

שם הרמה

מספר שעות הלימוד

134+ 234+ פטור
120-133 220-233 מתקדמים ב' 4 שש"ס
100-119 200-219 מתקדמים א' 4 שש"ס
85-99 185-199 בסיסי 6 שש"ס
70-84 170-184 טרום בסיסי ב' 6 שש"ס
50-69 150-169 טרום בסיסי א' 8 שש"ס

 

חובות אקסקוריקולריים:

חובות נוספים שאינם מזכים בנקודות זכות ואינם משוקללים בציון הממוצע של התואר נקראים בשם חובות אקסקוריקולריים.

עזרה ראשונה

כל סטודנטית חייבת לעבור קורס עזרה ראשונה בהיקף של לפחות 44 שעות בודדות. סטודנטית אשר תציג תעודה מחברה מוכרת על ידי משרד החינוך, על כך שעברה בהצלחה קורס עזרה ראשונה- פטורה מחובה זאת.

ביטחון, בטיחות וזה"ב

כל סטודנטית חייבת לעבור קורס לימודי בטיחות בהיקף של 12 שעות בודדות.

קורסי יהדות – בית מדרש

מלבד לימודי היהדות האקדמיים הנכללים בחובות הסטודנטיות לקבלת תואר .B.Ed במסגרת המסלול וההתמחות שבחרה, על כל סטודנטית ללמוד ארבעה קורסים נוספים ביהדות במסגרת "לימודי בית מדרש". את הקורסים הללו ניתן ללמוד בשלוש מסגרות שונות:

 • קורסים ייעודיים של בית מדרש.
 • קורסים אקדמים ביהדות (תנ"ך ותושב"ע) ללא חובת מבחן או עבודה, עם חובת נוכחות.
 • קורסים סדירים במסגרת מדרשת "מבראשית".

מבחני בקיאות

מבחני הבקיאות נועדו להעשיר ולהרחיב את תחומי הידע ביהדות. מתכונת הבחינות מציעה מגוון רחב ואפשרויות הניתנות להתאמה אישית, לפי העקרונות הבאים:

לסטודנטיות שהחלו לימודיהן במכללה בשנת תשפ"א:
2 בחינות: אחת בתנ"ך ואחת בהלכה
ועבודה באמונה ע"פ המאמר של הרב יעקב אריאל שליט"א, מספרו: "הלכה בימנו".

סטודנטיות שהחלו בלימודיהן במכללה לפני שנת הלימודים תשפ"א יכולות לבחור באחת מהאפשרויות הבאות:
א. 6 בחינות + עבודה באמונה.
ב. 2 בחינות, אחת בתנ"ך ואחת בהלכה + עבודה באמונה. במקרה זה לא ייחשבו המבחנים שכבר נעשו במתכונת של אפשרות א בשנים הקודמות.

יש לסיים את הבחינות עד שנה ג'.
ייקבעו מועדים לבחינות שישתלבו בתוך חופשות הסמסטר ובקיץ.
ממוצע מבחני הבקיאות צריך לעמוד על ציון 70 לפחות.

מבחני בקיאות להסבת אקדמאיות:

סטודנטיות עם רקע דתי ורק אלו המתעתדות ושיופנו על ידי המכללה לעבוד בחמ"ד ו/ או עובדות כבר בחמ"ד, יחויבו בקורס משנת החמ"ד ובמבחני בקיאות כמו עמיתיהן המתכשרות להוראה הסדירות.

התנדבות בקהילה

כל סטודנטית חייבת בהתנדבות חינוכית במשך שנה אחת מלימודיה במכללה. ההתנדבות החינוכית יכולה להתבצע תמורת מלגת לימודים במסגרת דוגמת פר"ח (בהיקף של 4 ש"ש) וסחל"ב, או במסגרת התנדבותית אחרת בקהילה, ללא מלגה (30 שעות סה"כ) שתזכה ב1 ש"ש מלימודי היהדות האקסקוריקולריים.

בתום תקופת ההתנדבות על הסטודנטית להעביר אישור על ההתנדבות למנהל הסטודנטיות.

הערה: בתוכניות המיוחדות (מצוינות, מצוינות חברתית, קרן אייסף) יש חובת התנדבות נוספת שלא קשורה לנ"ל.

סיורים לימודיים

כל סטודנטית חייבת להשתתף בשבעה ימי סיורים וטיולים במשך ארבע שנות לימודיה במכללה ובסדנאות יד ושם והתנסות מעשית. לפי המבנה הבא:

 1. שנים א' וב' סיורים ביד ושם בירושלים.
 2. שנה ג' סדנת יד ושם במכללה.
 3. חמישה סיורים במסגרת ההתנסות בהוראה (עבודה מעשית) על פי החלוקה הבאה: שני סיורים בשנה א', שני סיורים בשנה ב' וסיור אחד בשנה ג'.
 4. חמש סדנאות במהלך שלוש שנות הלימוד הראשונות במסגרת שבוע עבודה מעשית מרוכזת.

הערות:

 • יום טיול נחשב טיול הנעשה רק במסגרת המכללה או טיול שאושר מראש על ידי אחראי הטיולים.
 • ההשתתפות בטיול מחייבת השתתפות פעילה בכל תכנית הטיול.
 • סטודנטיות בהריון לא יצאו לטיולים או סיורים הדורשים מאמץ פיסי ויוכלו להשלים את חובת ימי הטיול בשנה ד'.

בימת חמדת

לאורך שנת הלימודים האקדמית מתקיים מפגש "בימת חמדת"- מפגש חודשי חובה לכל הסטודנטיות לתואר ראשון בשנים א'-ג', במסגרת המפגש יתקיימו הרצאות אורח, שיעורים כלליים של נשיא המכללה או רב המכללה, פעילות של אגודת הסטודנטיות, קולקויום מחקרי (הצגת מחקרים של מרצים וסטודנטיות), פעילות לקראת אירועים (כמו, יום ירושלים וכדו') ועוד.

 • ישנה אפשרות להיעדרות מוצדקת של 20%.

מתלבטים בפני ההחלטה?

השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם בהקדם עם כל המידע