חינוך מדעי תקציר הקורסים – חטיבה ב'

חטיבה ב: לימודים מתקדמים בחינוך ובפילוסופיה

חשיבה המצאתית שיטתית בפתרון בעיות: שו”ת, בחירה, 2 ש”ס.

הקורס עוסק בשני נושאים מרכזיים: הכוונה עצמית בלמידה וחשיבה המצאתית שיטתית. שילוב הנושאים מקנה ידע תאורטי בתהליכי חשיבה ופיתוח מודעות למסוגלות עצמית לפתרון בעיות, בצד כלים מעשיים של חשיבה המצאתית שיטתית. הקורס מושתת על הרצאות, מצגות, תרגול ופתרון משחקי חשיבה שנועדו להסתכלות מקיפה על הבעיות ולחיפוש פתרונות בדרכים מגוונות.

סוגיות במדע ובהלכה – סמינריון, חובה, 4 ש”ס

השינוי שעבר העולם המדעי מהעידן המודרני אל הפוסט מודרני החריף את המתח בין דת ומדע. מוצעות שלש גישות: א. גישה מתנגדת – הפרכת הטענות המדעיות הסותרות את המסורת ב. גישה אפולוגטית – ניסיונות ליישב את הנאמר בתורה עם תוצאות המדע. ג. גישה מקבילה – התורה והמדע הם שני תחומים שאין השקה ביניהם. הגישה בה ננקוט בקורס זה תתבסס על כך שאין במציאות כמה אמיתויות, כמו זו הדתית וזו המדעית הסותרות זו את זו, אלא אמת אחת המתגלה בדרכים שונות שניתן להכילם יחד. מטרות הקורס הם הכרת ההיבטים העיוניים ומעשיים במפגש המכליל בין יהדות, מדע וטכנולוגיה ולעסוק בסוגיות ודילמות פרקטיות, בנות זמננו, תוך בחינת התייחסות ההלכה אליהם.
נושאי הקורס: דרווין ואבולוציה. אנתרופולוגיה, ארכיאולוגיה ובריאת העולם. שיבוט, גידול איברים במבחנה, הנדסה גנטית: המדע וההלכה בסוגיות אלו. שימוש בטכנולוגיות מודרניות ובתוצאות המדע לפתרון בעיות על פי ההלכה, כמו שימוש במכשירי חשמל, פוריות, שימוש בתאי גזע. גישות הלכתיות מול עמדות רופאים ומדענים בסוגיות שיש להם השלכות חברתיות אקטואליות כמו: תרומת איברים וקביעת רגע המוות. הקורס ילמד במתכונת סמינריונית, כל לומד יפתח סוגיה מדעית על היבטיה ההלכתיים.

היבטים מנהיגותיים בעבודת המורה – שו”ת, בחירה, 2 ש”ס

הקורס יעסוק בהכרה ובחינת ההיבטים המנהיגותיים בתפקיד המורה, מתוך כוונה ליצור מודעות ומוטיבציה להביא לביטוי היבטים אלה, ביחסים שבין המורה לבין תלמידיו. מטרות הקורס: גיבוש זהות מקצועית וגיבוש תפיסת תפקיד של מורה כאיש פרופסיה. הכרת מודלים וסגנונות מנהיגות ומשמעותם בחינוך. בחינת היבטים מנהיגותיים בתפקיד המורה. פיתוח מנהיגות אישית של המורה וניתוח אירועים לחיזוק ההבנה של משמעות ההיבטים המנהיגותיים בתפקיד המורה. נושאי הקורס: גיבוש תפיסת תפקיד של מורה ופיתוח “אני מאמין” אישי, היבטים תיאורטיים ומעשיים של המנהיגות, סמכות, עוצמה והעצמה, פיתוח מנהיגות אישית,סגנונות אינטראקציה: ניתוח אירועים של יחסי מורה עם עמיתים ויחסי מורה עם תלמידים והורים.

פילוסופיה של החינוך ובית-הספר שלי – שו”ת, בחירה, 2 ש”ס

המעשה החינוכי ותכנונו (ובכללם הבחירה בגישות ובאסטרטגיות הוראה) הנם מיטביים, אם הם נערכים על בסיס תפישה פילוסופית מעוצבת וחזון חינוכי. מטרת הקורס היא לפתח בקרב הסטודנטים הבנה של הזרמים הפילוסופיים אשר עיצבו את בתי הספר בו הם למדו וילמדו ובעיקר, לעורר אותם לפתח תפישה פילוסופית אישית של מהות התהליך החינוכי.
נושאי הקורס: הכרות עם חמשה זרמים עיקריים בפילוסופית החינוך והתפתחותם לאורך ההיסטוריה: פרניאליזם (Perennialism);אסנשייליזם (Essentialism); פרוגרסיביזם (Progressivism); ביהייויוריזם Behaviorism)); אקזיסטנז’יאלזים ((Existentialism, בחינת הפילוסופיה החינוכית השולטת כיום בבתי הספר, הסיבות החברתיות שהובילו להקמת “בית הספר העממי” בסוף המאה ה-18,הכרות עם בתי ספר המנסים ליישם פילוסופיות חינוכיות שונות מהזרם המרכזי,ניסיון לגבש פילוסופיה חינוכית אישית ואופן יישומה כמורה למדעים או מתמטיקה.

חשיבה יצירתית וביקורתית ללמידה משמעותית – שו”ת, בחירה, 2 ש”ס

הקורס משלב בין פרקטיקות של חשיבה יצירתית וחשיבה ביקורתית להגברת הלמידה המשמעותית. המטרות: למידת מושגים וסוגיות מתחום מדעי הטבע ומדעי החברה. טיפוח מיומנויות ונטיות של חשיבה יצירתית וביקורתית להרחבת משמעויות של מושגים וסוגיות, להערכת משמעויות שונות של מושגים והערכת רעיונות. תיאוריות ופרשנויות מתוך הסוגיות הנלמדות. טיפוח מיומנויות דיאלוגיות ורפלקטיביות. יצירת קהיליית לומדים בדרך של ניתוח אירועים.
נושאי הקורס: הרחבת המשמעות של מושגים במדעים, טכנולוגיה ומתמטיקה. סוגיות מעשיות ותיאורטיות – היבטים מגוונים לסוגיות מתחום ההוראה או מתחום הידע. פרקטיקות של חשיבה יצירתית- הצד האחר של הסיפור. חשיבה ביקורתית- הערכת הצדדים השונים של סוגיה.

היבטים קוגניטיביים בלמידה ובהוראת המדעים והמתמטיקה – שו”ת, בחירה, 2 ש”ס

למידת מדעים ומתמטיקה מחייבת הפעלת מיומנויות חשיבה מסדר גבוה, חשיבה יצירתית וחשיבה ביקורתית המותאמות להקשר ולאפיסטמולוגיה של תחומים אלו. מטרות הקורס: לזהות מיומנויות החשיבה הנדרשות בלמידה והוראת מדעים ומתמטיקה, לזהות מה חוסם ומה מאפשר פיתוח מיומנויות כאלו, לחקור ולדון בדרכים לאבחון, פיתוח וטיפוח מיומנויות אלו.
נושאי הקורס: מושגים בכלל ומושגים מדעיים ומתמטיים בפרט – הגדרה, מיון ושיוך, תפיסות שגויות בלמידת מדעים ומתמטיקה ודרכי זיהוי והתמודדות עימן, חשיבה יצירתית לפתיחה והרחבת משמעות בלמידת מדעים ומתמטיקה, חשיבה ביקורתית וטיעונית ללמידת מדעים ומתמטיקה והפעלת חשיבה מסדר גבוה ללמידה משמעותית ולהתמודדות עם קבלת החלטות, הסקת מסקנות ופתרון בעיות במדעים ובמתמטיקה.

תלמידים עם הפרעות רגשיות והתנהגותיות: אפיונים, היבטים התפתחותיים ודרכי התמודדות והכלתם – שו”ת, בחירה, 2 ש”ס

הסטודנט ילמד להעריך התנהגות נורמטיבית וחריגה בשנות הלימוד בגן, בבית הספר היסודי והתיכון. הסטודנט ילמד לזהות כיווני אבחון לחריגויות השונות. הסטודנט יבין מהם הגורמים הביולוגיים והסביבתיים המשפיעים על הופעת הפרעות רגשיות והתנהגותיות בילדים. הסטודנט יכיר דרכי טיפול נפוצות לטיפול בבעיות רגשיות והתנהגותיות. הסטודנט ישנה עמדות באשר לתופעות נפוצות בקרב ילדים ובני נוער.

מתלבטים בפני ההחלטה?

השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם בהקדם עם כל המידע

    חובה למלא שדות המסומנים בכוכבית (*)