חינוך מדעי תקציר הקורסים – חטיבה ג1

חטיבה ג1: לימודי הוראת המתמטיקה

תיאוריות למידה ויישומן בהוראת המתמטיקה – סמינריון, חובה (אופציונאלי אחד מבין שניים), 4 ש”ס

הקורס עוסק בתיאוריות למידה שונות ובהשלכותיהן על החינוך המתמטי. מטרות הקורס הם: הכרת היבטים פסיכולוגיים ופילוסופיים בתיאוריות למידה שונות להוראת המתמטיקה, הבנת ההשלכות של הגישות להוראת המתמטיקה על תהליכי הוראה-למידה, העמקה בהכרת הספרות המקצועית בנוגע לגישות למידה במתמטיקה, התנסות בניתוח מצבי למידה והוראה על פי גישות שונות ועידוד חשיבה ביקורתית על הוראת המתמטיקה בבתי הספר בארץ.
נושאי הקורס: תיאוריות למידה: ביהביוריזם, התיאוריה של פיאז’ה, קונסטרוקטיביזם ותורתו של ויגוצקי. תפיסות שונות של למידת המתמטיקה. אינטואיציות בלימודי המתמטיקה. טבעה של למידת המתמטיקה בגישה הסוציו-תרבותית, הקוגניטיביסטית, הקונסטרוקטיביסטית. ניתוח מצבי למידה, הוראה והערכה בגישות הנ”ל.

הוראת המתמטיקה בסביבה מתוקשבת – שו”ת, בחירה, 2 ש”ס

הקורס יחשוף בפני הלומדים סביבות ממוחשבות ואופני אינטראקציה המיועדים ללמידה ולהערכה במתמטיקה. מטרות הקורס: התנסות בשימוש במחשב בהוראת המתמטיקה, לימוד שיקולי דעת וכלי בקרה לדיון ביקורתי על היתרונות והחסרונות בסביבות למידה שונות ואופני למידה שונים. הכרת ספרות מקצועית העוסקת בשילוב המחשב בהוראת המתמטיקה.
נושאי הקורס: שימוש בכלים/מעבדות ממוחשבות להוראת מתמטיקה: אפשרויות הפעלה שונות בתהליכי ההוראה. הבחנה בין פעילויות פתוחות לפעילויות סגורות בשילוב המחשב: התנסות ודיון על שילובם בהוראה. כלים ממוחשבים בהם יכול המורה לצקת תכנים: תכנון ובניית נושא הוראה המשלב טכנולוגיות אינטראקטיביות. הערכה ממוחשבת. פתרון בעיות בעזרת המחשב: השלכות טכנולוגיות המחשב על הקניית מיומנויות קוגניטיביות גבוהות לפיתוח הקשר והשיתופיות.

הוראת המתמטיקה לתלמידים בעלי יכולות גבוהות – שו”ת, בחירה, 2 ש”ס

הטיפוח של תלמידים בעלי יכולות גבוהות במתמטיקה עשוי לקדמם גם בתחומים חברתיים ומקצועיים. מטרות הקורס: הכרת האפיונים המיוחדים של תלמידים בעלי יכולות גבוהות במתמטיקה ודרכים לאיתורם של תלמידים אלה, הבנת הצרכים המיוחדים של תלמידים אלו, הן מההיבט המתמטי והן מההיבט הפסיכולוגי.
נושאי הקורס: אפיון תלמידים בעלי יכולות הגבוהות במתמטיקה. דרכים לאיתורם. קידום התלמידים בעזרת טיפוח החשיבה מסדר גבוה, חשיבה אופקית ואנכית, אינטואיציה וחשיבה יצירתית. אתגור תלמידים בעלי יכולות גבוהות במתמטיקה. שילוב תלמידים אלו בכיתות הטרוגניות – בעד ונגד. שיטות שונות וסוגיות בהכשרת מורים לעבודה עם תלמידים בעלי יכולות גבוהות.

התלמיד המתקשה במתמטיקה – מקוון, בחירה, 2 ש”ס

הקורס יתמקד באפיונים של תלמידים המגלים קשיים בלמידת מתמטיקה ובדרכי איתור הקשיים והטיפול בהם. ייבחנו בקורס אופני רכישת מושגים ותכנים מתמטיים הקשורים לתכניות הלימודים, והקשר שלהם לקשיים המתעוררים בתהליך הלמידה. בנוסף, יוקנה ידע פרקטי על דרכי הערכה ואיתור של קשיים במיומנויות ובידע מתמטי.
נושאי הקורס: ה”לומד המיומן” ו”הלומד המתקשה” במתמטיקה, קשיים וליקויי למידה במתמטיקה, איתור קשיים במתמטיקה – איתור דיאגנוסטי, כיתתי ופרטני, התאמת דרכי ההוראה לתלמידים מתקשים.

שילוב משחקים בהוראת המתמטיקה – שו”ת, חובה, 4 ש”ס

הכרת עקרונות עיוניים של שימוש במשחקים, שיטות הוראה וסדנא להכנת משחקים מאמצעים פשוטים (קרטון, נייר, מדבקות, פקקים וכו’), לשילוב משחקי למידה בהוראת המתמטיקה.

מתלבטים בפני ההחלטה?

השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם בהקדם עם כל המידע

    חובה למלא שדות המסומנים בכוכבית (*)