חינוך מדעי תקציר הקורסים – חטיבה ג2

חטיבה ג2: לימודי הוראת מדעים והטכנולוגיה

פיתוח תכניות לימודים ומבניות בהוראת המדעים – סמינריון, חובה, 4 ש”ס

הלומדים מנוסים בהוראה ומודעים לעובדה שקיימים הבדלים ניכרים ביכולות ובצרכים של קבוצות תלמידים שונים. כמורים בכירים הם צריכים להיות מסוגלים להגמיש את תכניות הלימודים “הסטנדרטיות” לצרכים וליכולות של הקבוצות השונות. בחלקו הראשון של הקורס יידונו השיקולים והאסטרטגיות העומדים לפני מפתחי תכניות לימודים, כיצד לנתח תכנית לימודים, כיצד להתאימה לתנאים משתנים ולהשקפת העולם של בית הספר. בחלק השני של הקורס יושם הדגש על פיתוח מבניות, הלכה למעשה. מטרות הקורס: הכרת נקודות ההכרעה בפיתוח תכניות לימודים באופן כללי, ובהוראת המדעים בפרט; קידום היכולת לנתח תכנית לימודים ולהתאימה לבית ספר מסוים או לקבוצת בתי ספר; קידום היכולת לפתח מבנית בהוראת המדעים בתפיסה האינטגרטיבית המקשרת בין מדע, טכנולוגיה וחברה (STS).
נושאי הקורס: השיקולים מתחומי החברה, המדע והפסיכולוגיה המשפיעים על הצורך לחדש תכנית לימודים. נימוקים אפיסטומולוגיים, פסיכולוגיים וארגוניים בעד ונגד אינטגרציה בין דיסציפלינות מדעיות בהוראת המדעים. אלמנטים קוריקולריים מודגשים בהוראת המדעים וטכנולוגיות. תכניות הלימודים של מחנכים דגולים והדגשיהם על ערכים שונים, ובעיות בארגונו ובהפעלתו של פרויקט קוריקולרי. הכנה מבנית, הלכה למעשה והצגתה.

היבטים נבחרים בהתפתחות הוראת המדעים – שו”ת, בחירה, 4 ש”ס

הקורס יקנה הבנה מעמיקה על מהות הוראת המדעים. הבנה זו תושג על ידי למידת ההיסטוריה של התפתחות הוראת המדעים והטכנולוגיה, וניתוח ההשפעות של הגורמים המעצבים את הוראתם.
נושאי הקורס: השפעת הוגי דעות בתחום החינוך והפסיכולוגיה על מגמות בהוראת המדעים, סקירה היסטורית של התפתחות מגמות בהוראת המדעים בעולם ובארץ, תכניות הלימודים במדעים: השפעת הגישות השונות על הרציונאל והמטרות, דרכי הוראה של תחומי המדעים; הטמעת החקר בתהליך ההוראה והלמידה, השפעת גישות בהוראת המדעים על ספרי הלימוד וחומרי למידה ממוחשבים, המחקר המדעי בתחום הוראת המדעים: ניתוח מחקרים ובחינת השפעותיהם על תכנון לימודים, דרכי הוראה, חומרי למידה ופיתוח מיומנויות, ניתוח שיעורים ובחינתם בהיבטים של יישום הרציונאל, הגשמת מטרות ההוראה, התאמת דרכי ההוראה לתכנים וללומדים, פיתוח מיומנויות ובדיקת תוצרים, דרכי הערכה ייחודיות בהוראת המדעים. (למשל תכנון ניסוי unseen, ביוטופ, הגדרת צמחים, עיצוב פריט טכנולוגי וכדומה) והכשרת המורים בעידן של תמורות בהוראת המדעים.

הוראת מדע וטכנולוגיה בשילוב המחשב – שו”ת, בחירה, 2 ש”ס

הקורס יעמיק את ההיבטים העיוניים ואת המיומנויות המעשיות הנוגעים לפיתוח למידה משמעותית בשילוב המחשב. מטרות הקורס הם הקניית ידע תיאורטי אודות שילוב המחשב בהוראת המדעים והטכנולוגיה, הקניית מיומנויות מעשיות בשילוב המחשב בהוראת המדעים והטכנולוגיה ועידוד חשיבה ביקורתית על ההשלכות של שילוב האינטרנט וטכנולוגיות המידע על ההוראה והלמידה.
נושאי הקורס: התפתחות שילוב המחשב בחינוך, בארץ ובעולם. גישות פדגוגיות להוראה ולמידה של מדע וטכנולוגיה באמצעות טכנולוגיות אינטראקטיביות. מחסומים והתנגדויות של מורים לשילוב המחשב בהוראה. השלכות ההוראה הממוחשבת על פיתוח למידה משמעותית ועל הקניית מיומנויות קוגניטיביות גבוהות. המחשב ולימוד סביב פרויקטים: התנסות ודיון על שילוב פרויקטים בהוראה, ניסויי מעבדה והדמיות ממוחשבות: התנסות ודיון על שילובם בהוראה, תכנון ובניית נושאי הוראה המשלבים טכנולוגיות אינטראקטיביות.

מתלבטים בפני ההחלטה?

השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם בהקדם עם כל המידע

    חובה למלא שדות המסומנים בכוכבית (*)