fbpx
צור קשר!

"יש לי מושג" חוק ומשפט

כח המוח ומה שמעבר לו/ הרב יאיר הילר

כמה טוב הנחילו היוונים לעולם. העמקה במחשבה, פילוסופים מוכשרים. עד כדי כך שבזוהר כתוב שיש להם קרבה לאמונת ישראל. גם היופי והאסתטיקה שפיתחו היוונים, גם הם לא דבר שלילי. יופי הוא דבר שמפאר את החיים, מנעים אותם כשיודעים לתת ליופי את מקומו הנכון שלא יגזים.

'להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך'

אז מה המלחמה ועל מה נאבקנו עם יון? בתפילה אנו אומרים שהם באו 'להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך'. הדגש על החוק. ידוע שבתורה יש חוקים ומשפטים. מה ההבדל ביניהם? חוק הוא מצוה שטעמה לא נהיר לנו. ודאי יש לכל מצוה טעמים רבים ועמוקים אך לא תמיד אנו במגבלותינו השכליות מסוגלים לעמוד על עומקה וטעמה של המצווה. משפט היא מצוה שאנו מצליחים להבין את טעמה לפחות באופן חלקי המניח את דעתנו.

ישראל מקיימים גם את החוקים, גם ללא הבנה, בתמימות, ביודענו שהוא אבינו שבשמים אוהב אותנו ולא נתן לנו את המצוות להכביד עלינו אלא מתוך אהבה גדולה מסר לנו חוקי חיים למעננו.
אך יוון לא יכלה לעכל את זאת. בגאווה על חשיבות השכל האנושי ויכולותיו המרובות, טענו שמה שהשכל לא מאשר ומצדיק לא ראוי לעשות אלא להתרחק ממנו. אין דבר כזה לעשות בלי להבין. הכל צריך להיות מובן. ומה שלא מושג על ידי הדעת יש להפסיק לעשותו ולמונעו בכל תוקף.
לכן היוונים לא לחמו בנו במצוות השכליות כמו כיבוד הורים או איסור גזל. אך הם כן נאבקו וניסו בדורסנות למנוע בכל מחיר קיום ברית מילה או שבת. מצוות שהטעם הגלוי נסתר ממנו.

ניצחון החשמונאים

ניצחו החשמונאים. ניצחה הדרך העתיקה של תורה. ניצחה הענווה שלנו מול בורא עולם שהוא כל יכול והוא היודע מה טוב לנו באמת, ואנו באהבה מקיימים את החוקים גם אם שכלנו הקטן טרם השיג. כלל ישראל ממשיך, חילונים כדתיים, קיבוצניקים כעירוניים, לקיים את ברית המילה, למרות הבכי של התינוק ולמרות הצער.
אין יותר חשמונאים בעולם, אך רוחם לא מתה, היא ממשיכה חיה וקיימת. אנו צריכים לשאוף להיות בניהם ממשיכיהם. לחוש צער בעת שארצנו נרמסת על ידי זרים או שזרים מחליטים כל מיני דברים על הארץ כאילו הייתה ביתם. עלינו לחוש כאב על כך שתורת ישראל חלילה מושפלת.

עלינו לחוש שמחה ששוב ארצנו ריבונית על ידי עם ישראל, ותורה לא משתכחת אלא הולכת ונלמדת וחידושי תורה הולכים ונלמדים ומודפסים ספרים לרוב, ואילו יוון – היכן היא? במוזיאון של ההיסטוריה, במחלקת המאובנים, בדמדומים של ההיסטוריה. עם ישראל חי ויחיה לעד, ונרות החנוכה ימשיכו להאיר את חשכת העולם עד שיאור היום ונזכה לגאולה השלמה במהרה אמן.

הרב יאיר הילר מרצה לתואר ראשון במכללה האקדמית לחינוך חמדת הדרום.

שאלות והערות נא להעביר אל 684yah@gmail.com

מתלבטים בפני ההחלטה?

השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם בהקדם עם כל המידע

    חובה למלא שדות המסומנים בכוכבית (*)