fbpx
צור קשר!

לימודי אנגלית אקדמית בשנה"ל תש"ף

סטודנטים/ות יקרים/ות,
הנדון: לימודי אנגלית אקדמית בשנה"ל תש"ף

כל סטודנט/ית שלומד/ת במוסד אקדמי בארץ מחויב/ת להגיע בלימודי האנגלית לרמת פטור = מתקדמים ב'. קורסים אלו נקראים קורסי אנגלית אקדמית. באנגלית אקדמית קיימות חמש רמות: טרום בסיסי א', טרום בסיסי ב', בסיסי, מתקדמים א' ומתקדמים ב'. הסיווג נקבע על פי מבחן חיצוני בלבד: פסיכומטרי, אמי"ר או אמיר"ם.
באחריותכם/ן לעשות מבחנים אלו לפני פתיחת שנת הלימודים אם ברצונכם/ן להיות ברמה גבוהה יותר. ברירת המחדל ללא מבחנים אלו הינה סיווג לרמה הנמוכה ביותר: טרום בסיסי א'.

חלוקה לרמות על פי ציון הבחינה:

פסיכומטרי/ אמיר”ם

אמי”ר

עלות הקורס במכללה

  שם הרמה

מספר שעות הלימוד

134+ 234+ פטור
120-133 220-233 80 ש"ח מתקדמים ב’ 4  ש”ס
100-119 200-219 80 ש"ח מתקדמים א’ 4  ש”ס
85-99 185-199 1180 ש"ח בסיסי 6  ש”ס
70-84 170-184 1180 ש"ח טרום בסיסי ב’ 6  ש”ס
50-69 150-169 630 ש"ח טרום בסיסי א’ 8  ש”ס

ברצוננו להביא לתשומת לבך כמה נקודות חשובות:
רמת אנגלית מתקדמים ב'

  • באחריות הסטודנט/ית להירשם לקורסי האנגלית האקדמית בעת בניית מערכת הלימודים (נוגע בדר,כ לסטודנט/ית שנה א'-ב)                                                                                               

חובת רישום לקורס אנגלית

  • לקראת סמס' א' תש"ף על כל סטודנט/ית להירשם  לקורס בהתאם לסיווג רמתו/ה.
  • ברצוננו להזכיר לכם שיש חובה לסיים את לימודי האנגלית ולהגיע לרמת פטור עד סוף שנה ב' של הלימודים. סטודנט/ית שאינו/ה עומד/ת בתנאי זה עלול/ה למצוא את עצמו/ה במצב של הפסקת לימודים.

מבחן אמי"ר או אמיר"ם

  • זכות הסטודנט/ית לגשת למבחן אמי"ר או אמיר"ם כדי להיכנס לקורס אנגלית ברמה גבוהה יותר. יש להגיש סיווג רמה חדש עד לתחילת הסמס' הראשון.
  • סטודנט/ית אשר ניגש/ת למבחן אמי"ר או אמיר"ם ומציג/ה תוצאות לאחר תקופת השינויים של הסמסטר לא י/תוכל על סמך זה לבטל את הרשמתו/ה לקורס.
  • אחרי תקופת השינויים של הסמסטר לא יוחזר שכ"ל לסטודנט/ית שרוצה לבטל קורס אנגלית או רישום לבחינה.

אנו מציעים לכל סטודנט וסטודנטית לשקול היטב את מכלול ההיבטים בנושא זה על מנת לקבל את ההחלטה המתאימה עבורו/עבורה.

בברכה,
ד"ר ליקה לוי
רכזת אנגלית אקדמית

מתלבטים בפני ההחלטה?

השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם בהקדם עם כל המידע