fbpx
צור קשר!

תנאי קבלה

לתכניות חינוך מדעי / מתמטי

 • תואר אקדמי ראשון ותעודת הוראה (באחד מתחומי המדעים המדויקים) ממוסד המוכר על-ידי המועצה להשכלה גבוהה, בציון ממוצע 80 ומעלה
 • שלוש שנות ניסיון בהוראה או בתפקיד חינוכי
 • שליטה בשפה האנגלית ברמת ‘פטור’ של התואר האקדמי הראשון
 •  עמידה בראיון קבלה

לתכנית תרבות יהודית ישראלית בזיקתה אל התנ”ך והוראתה

 • תואר אקדמי ראשון (בתחומי יהדות ו/או באחד ממדעי הרוח הכלליים) ותעודת הוראה, בציון ממוצע 80 ומעלה
 • שלוש שנות ניסיון בהוראה או בתפקיד חינוכי
 • שליטה בשפה האנגלית ברמת ‘פטור’ של התואר האקדמי הראשון
 • עמידה בראיון קבלה

המחויבים בהשלמות: בעלי תואר ראשון שלימודיהם לא כללו לפחות 12 ש”ס במקצועות היהדות יחויבו בהשלמות, בסך של 6 ש”ש לפי קביעת ראש התכנית. קורסי השלמה אלו יכללו קורסים במקרא, כגון: מבוא למקרא, תולדות עם ישראל בתקופת המקרא והמזרח הקדום במקרא.

לתכנית ניהול וארגון מערכות חינוך (כללי / מותאם לניהול גן)

 • תואר אקדמי ראשון ותעודת הוראה ממוסד המוכר על-ידי המועצה להשכלה גבוהה, בציון ממוצע 80 ומעלה
 • שלוש שנות ניסיון בהוראה או בתפקיד חינוכי
 • שליטה בשפה האנגלית ברמת ‘פטור’ של התואר האקדמי הראשון
 • עמידה בראיון קבלה

לתכנית M. Teach מוסמך בהוראה במסלול העל יסודי

 • לבעלי תואר אקדמי ראשון בתחומי מדעי הטבע, מדעי החיים והמדעים המדויקים בציון ממוצע  70 לפחות.
 • תואר ראשון במדעי הרוח: ספרות, מקרא, תושבע בציון ממוצע 80 לפחות.
 • ראיון קבלה

ציון ממוצע תואר ראשון מעל 75

 • תעודת בגרות / מבחני סולד (חוצים) או אישור על מכינה ממוסד אקדמי מוכר.
 • ממוצע 80 לפחות בבכיר.
 • מועמדות בנות 30+ ללא תעודת בגרות תחויבנה במכינה במהלך לימודיהן להשלמת התואר.

מתלבטים בפני ההחלטה?

השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם בהקדם עם כל המידע