fbpx
צור קשר!

מכה אחר מכה – למה?

בפרשתנו אנו חווים את עשר המכות שבאו אל פרעה ומנשכו כ-10 חודשים. מדוע אין הקב"ה מביא מכה אחת, ומסיים את שיעבוד מצרים?

ונראה לומר, כי עניין עשר המכות הוא מהלך חינוכי ומעצב זהות לעם ישראל, לא לפרעה. פרעה בסופו של ענין לא למד לקח, והלך ואבד.
עם ישראל עבר את אותו תהליך של עשרת המכות, אבל מהזווית בה הוא לא נפגע. אבל – מה זה אומר לו? ידוע כי עם ישראל הרגיש, חווה וראה את האפליה, היינו ההבדלה שה' עושה עם ישראל, והחינוך שה' מבקש למסור לעם ישראל כי הוא מובדל ומופרש מן העמים בכל תחומי היקום! דומם, צומח, חי, מדבר. שהרי המכות פגעו ביבשה, באוויר ובים, בחיות ובבהמות וגם באדם, לומר לנו שאנחנו צריכים להתייחס לכל מדרגות היקום מתוך אלוקות ויעוד: מה ייעודו ועניינו של כל חלק בבריאה? את מי הוא משרת? למה ולאיזה ייעוד הוא נועד ומשרת? ומעל לכל – האדם, נזר הבריאה. ובתוך הכתר של האנושות – האדם – יש את עם ישראל שהוא היהלום שבכתר.

ממש כך, מטרת המכות זה העניין של ישראל, שהוא לב האומות ומקור החיות והחיוניות של העולם. כבר במצרים, עוד לפני מתן תורה, מגלה ה' את ייעודו של עם ישראל וסגולתו, וזה מתחיל מהאבות. ולכן הקב"ה מתחיל את דברו בפרשה: "וארא אל אברהם יצחק ויעקב ושמי ה' לא נודעתי להם…" ומה כן הודיע להם? הודיע את סגולתנו ואת גרעיניותו של העולם – שהם השורשים ויסודות האומה היהודית.

עיקר האבות זה ישראל. וזוהי המטרה בפרשתנו
שבת שלום,
הרב שמעון אמור

מתלבטים בפני ההחלטה?

השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם בהקדם עם כל המידע

    חובה למלא שדות המסומנים בכוכבית (*)