fbpx
צור קשר!

"מקשיבים לי – למידה מזמנת שיח"

השבוע התקיים במכללה מפגש של צוות מפקחות גני החמ"ד במחוז דרום עם צוות המדריכות הפדגוגיות של המכללה.
את המפגש יזמו ד"ר איריס גלילי – ראש החוג לגיה"ר, ושי מאמו – ראש תחום ההתנסות, כחלק משיתופי הפעולה והלמידה בין האקדמיה ל"שדה".
במהלך המפגש הציגה ד"ר גלילי בפני צוות המפקחות את מתווה ההכשרה של הסטודנטיות במסלול הגיל הרך, והרחיבה אודות ההתאמה שלו לרוח דרישות משרד החינוך המכוונת לגן העתידי.
המתווה החדש זכה לשם: "מקשיבים לי – למידה המקדמת שיח", וכבר השנה יחל צוות המדריכות הפדגוגיות לעבוד במכללה לפי התכנית החדשה. את מתווה התוכנית הכינו יחד ד"ר איריס גלילי ומר שי מאמו, כך שישלב את הקורסים האקדמיים וההתנסות בגנים יחד, ויכלול ארבעה מרכיבים עיקריים אותם ילמדו הסטודנטיות.

ד"ר איריס גלילי מסבירה על העומד מאחורי הרעיון והמשפט "מקשיבים לי – למידה מזמנת שיח", ועל ארבעת מרכיביו בפועל:
"בהתבסס על מחשבות הגן העתידי, בחרנו במכללה להוביל את דור גננות העתיד סביב תכנית הכשרה ייחודית העונה לשם: "מקשיבים לי – למידה מזמנת שיח", היוצאת מתוך התפיסה הניהולית של מקצוע ה'גננת'.
כעת אציג את הדרך בה אנו מקנים לסטודנטיות את הכלים להקשיב לילדים ולהוביל אותם ללמידה משמעותית, במהלך כל שנות ההכשרה הן בקורסים שנלמדים במכללה והן בתהליך ההתנסות:

מקשיבים לי = הגננת מכוונת את הילדות והילדים בגן לזהות את חזקותיהם ויכולותיהם.
משפט זה נשען על משנתו של פדריך פרבל – מייסד גן הילדים הראשון. פרבל טען כי בני אדם הם יצירתיים מטבעם. בשנה א' אנו משלבים בתכנית הלימודים קורס מיוחד לטיפוח החשיבה של הילדים בדרך שתפתח את היצירתיות הטמונה בהם. בשנה ב', אנו משלבים קורס בהתפתחות החשיבה המתמטית, בו הסטודנטיות מפתחות יחד עם הילדים משחק מתמטי וקורס להתפתחות החשיבה המדעית בו הם מתנסות בעצמן בחקר ומתבקשות ליישם זאת בשדה.
המשחק הוא האמצעי שמוביל ללמידה אמתית, בשנה ב' לומדות הסטודנטיות קורס בהתפתחות המשחק בגיל הרך, בו הן מתבקשות לערוך תצפיות על משחק הילדים וללמוד את דרך הלמידה הנובעת מן המשחק. קורס לדרכי הוראת המתמטיקה בו הן מפתחות משחק שאינו קיים בגן ו'יוצא מן הקופסה'. כל ילד/ה מתפתח/ת בהתאם לקצב האישי שלו/ה – כבר משנה א' הסטודנטיות מתבקשות לערוך תצפית ממוקדת על ילד או ילדה באופן פרטני ולאחר מכן לערוך עמם ארבעה מפגשי למידה המחזקים את הקשיים שהתגלו במהלך התצפיות. בשנה ב' הן בונות תיבת התנסות סנסו מוטורית לכל ילדי הגן ומתמקדות בילד או ילדה החווים קשיים בתחום. במקביל, הן לומדות קורסים המסייעים להן לקדם למידה זו בגן: 'שונות וייחודיות הילד/ה' ו'תיווך לגיל הרך'.
על סביבת גן הילדים להיות מאורגנת כך שתאפשר לילדים להתנסות באופן פעיל. הסטודנטיות מתבקשות לערוך תצפיות על מוקדי הגן ולתעד כיצד הם מתפתחים במהלך השנה. בשנה ג' בקורס 'חינוך לגיל הרך – תאוריה ומעשה', הן לומדות לעצב סביבה חינוכית ומקימות בגן מוקד פעיל בשיתוף הילדים.

מקשיבים לי = הגננת מובילה שיח צומח עם הילדים וביניהם.
משפט זה מתבסס על דבריו של לוריס מלגוצ'י שפיתח יחד עם מורי וקהילת העיר 'רגיו אמיליה' באיטליה את העקרונות ל'למידה בצמיחה'. גישה זו מתייחסת לצרכי הילדים, תחומי העניין שלהם, שאלותיהם, תפיסותיהם, תוך קישור לתרבות בה הם גדלים ודרכי חשיבה שונות. השנה, בסמינריון הילד/ה והילדות, חלק מהסטודנטיות בחרו במקר פעולה המבוסס על עקרונות הלמידה בצמיחה.

מקשיבים לי = הגננת מעודדת למידה פעילה המשלבת שיח בכל שלבי התהוות הנושא (פרויקט) במטרה להטמיע למידה משמעותית.
בשנה א', הסטודנטיות מקדמות למידה פרטנית, בשנה ב' הן מקדמות למידה בצמיחה ביצירת משחק מתמטי ובשנה ג'  הן מקדמות בגן יזמה חינוכית, בה הן משלבות את כל עקרונות הלמידה המשמעותית. הילדים שותפים לכל התהליך והסטודנטיות מקפידות על רלוונטיות ומעורבות.

מקשיבים לי = הגננת משלבת בלמידה את דעות הילדות והילדים תוך כדי ביצוע בחירות ומתן  ביטוי להעדפותיהם באופן אישי וקבוצתי.
משפט זה מבוסס בעיקרו על דבריו של ג'ון דיואי- הוגה החינוך הדמוקרטי. הדרך שהובילה את דיואי נבעה מאמונתו כי תהליך הבחירה גורם לילדים לרצות ללמוד! הם יוצרים עניין בלימודים שלהם ובכך מרחיבים את הידע בנושאים שונים. כמו כן, הגן יוצר תחושת שייכות בקרב הילדים המעורבים בקביעת הפעילויות והעשייה בגן.

בחוג ובמסלול לגיל הרך במכללת חמדת הדרום, מבינים שלהקניית דרך חינוכית אי אפשר להגיע מלמידה חד פעמית ולכן תכנית הלימודים וההתנסות בשדה בנויה בצורה ספירלית והסטודנטיות לומדות, חוות, מתנסות ומיישמות עקרונות אלו במהלך כל שנות ההכשרה להוראה במכללה."

לקראת סיום המפגש הגיע פרופ' קרקובר, נשיא המכללה, לברך ולשבח את השותפות בין ה"שדה" והאקדמיה.

גם מר שי מאמו הדגיש את חשיבות הקשר הזה והתועלת המרובה שלו: "הקשר והשותפות עם צוות המפקחות מאפשר לנו שיח המחבר את ההכשרה המעשית לצרכים ולדרישות של המשרד. אין ספק כי הדבר מטייב את ההכשרה המעשית והסטודנטיות תצאנה מוכנות יותר לעולם העשייה בהיותן גננות".

מתלבטים בפני ההחלטה?

השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם בהקדם עם כל המידע

    חובה למלא שדות המסומנים בכוכבית (*)