צור קשר!

מלגות והלוואות

1. מלגת משרד הביטחון לשנת הלימודים הראשונה

 • האגף והקרן לחיילים משוחררים, משרד הביטחון – מענק שחרור ופיקדון
  סטודנטים שהתקבלו ללימודים במכללה כסטודנטים סדירים שנה א' ושסיימו את שרותם הצבאי (חיימ"ש ולא של"ת) או שרות לאומי בחמש שנים האחרונות זכאים/ות למלגת לומדים בפריפריה של משרד הביטחון. היקף המלגה תלוי בהיקף השירות. רק שרות צבאי מלא וש"ל שנתיים מקנה 100% מלגה. (שנת שרות אחת מקנה 50%) סך המלגה משתנה לשנה לשנה לפי שנקבע ע"י משרד הבטחון. הרישום לקבלת המלגה נעשה ע"י טופס מקוון באתר להכוונת חיילים משוחררים. להסבר כיצד לממש את המלגה לחצו כאן.
  בנוסף:
 • מלגות לימודים לסטודנטים תושבי הפריפריה – מתן סיוע לתושבים מאזורי עדיפות לאומית (להלן: פריפריה), הלומדים במוסד להשכלה גבוהה שאינו פרטי, ושכתובתם הרשומה ב-5 מתוך 6 השנים שלפני תחילת הלימודים היא באזורים בעלי עדיפות לאומית כמוגדר בחוק.
 • מלגות לימודים לסטודנטים הלומדים בפריפריה: השתתפות במימון שכר לימוד, ללומדים באזורי סיוע – מלגת לימודים לשנת הלימודים הראשונה לתואר ראשון, שלא תעלה על 10,208 ₪ (נכון לתש"ף). הסיוע יועבר לחשבון הפיקדון האישי של הזכאים לאחר קבלת דיווח ממוסד הלימודים על שכר לימוד ששולם במלואו. הזיכוי יועבר בתוך חודשיים מסיום שנת הלימודים הראשונה.

2. הלוואה מותנית, מותנית מועדפת, ומותנית מועדפת למצוינים

(המידע יתעדכן בקרוב לשנת תש"ף)
לחצו לצפייה בחוזר משרד החינוך

הלוואות אלה ניתנות על-ידי האגף להכשרת עובדי הוראה במשרד החינוך כחלק ממערך מסייע לסטודנטים וסטודנטיות (להלן סטודנטים) הלומדים לתואר B.Ed. במכללת חמדת הדרום. יש לראות בהלוואה זו הלוואה בנקאית לכל דבר שתעמוד לפירעון אם הסטודנט לא יעמוד בתנאי ההלוואה או אם יפסיק את לימודיו מסיבה כלשהי. התנאים לקבלת ההלוואה נקבעים מידי שנה ע"י משרד החינוך.
סטודנט הזוכה בהלוואה, יחויב להתמיד בלימודיו עד לסיומם ולעבוד לפחות שליש משרה בהוראה בתחום התמחותו מיד עם סיום לימודיו. סטודנטים שלומדים בתכנית המצוינים משנה"ל  תשע"ו יצטרכו לעבוד בהיקף של 2/3 משרה. כל שנת הלוואה מחייבת שנת עבודה בהוראה. בתום ארבע  וחצי שנים ממועד סיום הלימודים מתבצע דיון בהפיכת ההלוואה למענק. סטודנט שלא עמד בתנאי ההלוואה, יחויב להשיב את ההלוואה. גובהה של ההלוואה ומועד קבלתה נקבעים על ידי משרד החינוך.

אין התחייבות מצד האגף להיענות לכל הבקשות.
חשוב לקרוא לפני מילוי הטופס וחתימתו!
מילוי הטופס וחתימה על גביו היא באחריות הסטודנט בלבד.
ללא מילוי הטופס, הסטודנט לא יהיה זכאי להלוואה המותנית גם אם על פי נתוניו הוא עומד בקריטריונים.

אוכלוסיית יעד תחום הוראה דרישות קדם להגשת הבקשה ההטבות
B.ED מצוינים להוראה- רג"ב אישור קבלה לתכנית המצוינים לשנתונים א-ג הלוואה מותנית מועדפת על סך 5,800 ₪.
עמידה בתנאי התכנית במהלך 3 שנות לימוד
סטודנטים שיפרשו מהתכנית מרצונם יחוייבו להחזיר את מלוא ההטבות
על הבוגר האחריות להשתלב בהוראה מיד עם סיום לימודי ההכשרה. עליו להשלים לפחות שנת עבודה אחת בהיקף של 2/3 משרה לפחות כנגד כל שנת לימודים בתכנית.
B.ED לומדים סדירים במסלול ביה"ס היסודי ובמסלול העל יסודי :   עיוני ++, מדעים, מדעים+ הכשרה להוראה בבי"ס יסודי: סטודנטים בעלי ציון משולב מ- 540 ומעלה הלוואה מותנית מועדפת על סך 5,800 ₪.
הכשרה להוראה במסלולים העל יסודי והרב גילאי: סטודנטים בעלי ציון משולב מ- 550 ומעלה
היקף של 24 ש"ש לפחות
הסבת אקדמאים עיוני ++, מדעים, מדעים+ ינתן רק לשנה אחת בלבד הלוואה מותנית מועדפת על סך 5,800 ₪.
ממוצע הציונים בתואר הראשון הוא 80 ומעלה
היקף לימודים 15 ש"ש לפחות בשנת קבלת ההלוואה
B.ED סטודנט סדיר שציונו המשולב 540 לפחות הסכום המירבי יקבע בבמהלך סמסטר ב תשע"ט, לאחר קליטת כל הבקשות ובכפוף למסגרת התקציבית
לימודים בהיקף של 24 ש"ש לפחות בכל אחת מהשנים א-ג
שכר הלימוד אינו ממומן במלואו ע"י משרד ממשלתי כלשהו
M.TEACH מתמטיקה, מדעים, אנגלית, לשון עברית, גיאוגרפיה, למגזר הממלכתי הכללי בלבד: מקרא/ תנ"ך, מחשבת ישראל, תושב"ע היקף לימודים 15 ש"ש לפחות בשנת קבלת ההלוואה הלוואה מותנית על סך 14,000 ₪ בכל אחת מ-2 שנות הלימוד
מחייבת שנתיים עבודה בהיקף של 2/3 משרה לפחות כנגד כל שנת לימודים בתכנית.
תחום לימוד התמחות
עיוני ++ אנגלית
לשון עברית
מתמטיקה
עברית (חינוך לשוני)
מדעים ביולוגיה
הוראת המדעים
הוראת מדעי המחשב
חקלאות ולימודי הסביבה
טבע
מדע וטכנולוגיה
מדעי החיים
מדעי הטבע
טבע/ ביולוגיה/ כימיה/ פיסיקה
מדעים
מדעים + כימיה
פיסיקה
 • הלוואה מותנית: הלוואה מותנית רגילה הניתנת לתלמידים סדירים במוסדות להכשרת עובדי הוראה.
 • הלוואה מותנית מועדפתמיועדת לסטודנטים בשנים א’-ג’ הלומדים מקצועות התמחות מועדפים: אנגלית, מתמטיקה ומדעים.
 • הלוואה מותנית מועדפת למצוינים סטודנט שהתקבל לתכנית המצוינים רג"ב (ראש גדול בהוראה), זכאי להלוואה מותנית מועדפת בנוסף למלגה משלימה המכסה 100% משכר הלימוד.

בקשות להלוואות אלו מוגשות על ידי כל סטודנט/ית המעוניינים בכך מיד לאחר סיום הייעוץ ובניית המערכת. הטופס נמצא באתר המכללה בדף לסטודנט.
סטודנט שתאושר בקשתו להלוואה מותנית יידרש לחתימת שני ערבים בבנק.
סטודנט שלא אושרה בקשתו להלוואה יכול לערער על כך. לא מובטחת היענות משרד החינוך לכל בקשה. להורדת טופס ערעור לחצו כאן.

 הפיכת ההלוואה למענק:

הלווה יהיה רשאי לבקש ממשרד החינוך להפוך את ההלוואה המותנית למענק עם התמלאו התנאים הבאים:

 1. סיום לימודים וקבלת זכאות לתואר ו/או תעודת הוראה.
 2. עיסוק בהוראה באחד ממוסדות החינוך בישראל, שבפיקוח משה"ח לתקופה של שנת עבודה בהיקף של 1/3 משרה כנגד כל שנת הלוואה (גם שנת סטאז' נכללת)

עם סיום שנת העבודה על הלווה  לשלוח:

 1. אישור העסקה מבית הספר בו עבדת. לחצו להורדת טופס האישור
 2. צילום זכאות או תעודה לתואר / ת. הוראה

לגב' עדי פחימה, רכזת בכירה לנושא הלוואות מותנות,באגף בכיר לכח אדם בהוראה,משרד החינוך.

כתובת: רח' כנפי נשרים 15 , ירושלים, (בנין התאומים).
דוא"ל: adifa@education.gov.il
טל': 02-5604816 בין השעות 12:00 – 14:00
פקס: 02-5604803

עליכם לוודא שהטפסים הגיעו אליה וההלוואה הפכה למענק.

3. מלגות על פי מסלולי לימוד

מלגות מכללה למסלולים מועדפים לתואר ראשון*

(לסטודנטים הלומדים בשנה א' בשנת תשע"ט, אין כפל הטבות)

המכללה מקציבה מלגה ייחודית בסך 4000 ₪ לשנה ראשונה לסטודנטים וסטודנטיות המתמחים בחוגים הבאים:

 • אנגלית
 • התמחות אנגלית בין-מסלולי (כיתות ד' עד י')
 • התמחות יסודי-מתמטיקה
 • התמחות חט"ב-מדעים
 • התמחות יסודי-מדעים

המכללה מקציבה מלגה ייחודית בסך 2000 ₪ לשנה ראשונה לסטודנטים וסטודנטיות המתמחים בחוגים הבאים:

 • חנ"מ מתמטיקה
 • חנ"מ מדעים

+ סל חיזוקים ממשרד החינוך (בכפוף להחלטות המשרד בכל שנה ושנה)
* המלגה תוענק בשנה ב' ללימודים

שימו לב – יש כפל הטבות במקרים הבאים:

 • סטודנטים בתכנית רג"ב יהיו זכאים למלגות של רג"ב וגם למלגה ממלגות אלו (בנוסף יהיו זכאים להחזר של עלות הפסיכומטרי).
 • שנה ראשונה חינם – סטודנטים המקבלים שנה ראשונה חינם, יקבלו גם את המלגה למסלול מועדף.

אין כפל הטבות לזכאים לכל מלגה אחרת במכללה.

מלגת פסיכומטרי רג"ב לתואר ראשון

המכללה מעודדת מועמדות עם נתונים גבוהים לגשת לפסיכומטרי במטרה להתקבל לתוכנית רג"ב.
בשל כך, מועמדים שממוצע הבגרות שלהם מעל 95, שייגשו לבחינה הפסיכומטרית ויתקבלו בעקבות זה לתוכנית רג"ב, יקבלו מהמכללה החזר מלא על עלות הקורס (בגובה הוואצ'ר שיינתן ולא יותר).
מועמדים שייגשו לבחינה אך לא יתקבלו לתוכנית רג"ב, אבל ילמדו במכללה, יקבלו החזר של 1,000 ₪ בלבד.
הוואצ'ר יהיה בשווי  של כ-3,500 ₪

 • סטודנטים בתוכנית רג"ב זכאים להלוואה מותנית ממשרד החינוך בסך 5,800 ₪ ומלגה מהמכללה על ההפרש + מלגת סל חיזוקים ממרד החינוך (בכפוף להחלטות המשרד בכל שנה ושנה).
 • # המלגה תוענק בשנה ב' ללימודים

מלגות לתואר שני

המכללה מקציבה מלגה ייחודית בסך 3,000 ₪ לסטודנטים וסטודנטיות הלומדים במסלולים הבאים

 • חינוך מדעי
 • תרבות יהודית

סטודנט המקבל החזר שכ"ל ממשרד החינוך זכאי ל- 50% מלגה . יש למלא טופס הצהרה.
סטודנטים מהתמחות תרבות יהודית, הזכאים למלגת משרד החינוך לפי החוזר בסך 4,000 ₪, אינם זכאים בנוסף למלגת המכללה.

השלמה לתואר ראשון .BE.d

מלגה על סך 2000 ₪ לכל הנרשמים, ובלבד שאינם מקבלים מימון ממקום אחר.

 • # המלגה תוענק בשנה ב' ללימודים

4. מלגות פנימיות

 • מלגת מיוחדים במינם
  לסטודנטים תושבי שדות נגב – מרחבים. מרכז הצעירים "מרחבים – שדות נגב" בשיתוף מכללת חמדת הדרום, מזמין סטודנטים תושבי המועצות שלומדים במכללה להשתתף בפרויקט מיוחדים במינם. מלגה עד 10,000 ₪ למתאימים (הקבלה לפרויקט מותנית בראיון). פרטים בקובץ המצ"ב. לרישום יש להיכנס לטופס הבקשה – טופס הרשמה למלגת 'מיוחדים במינם' – מלגה ייעודית לסטודנטים בחמדת דרום.
 • מלגת מתו”ק (מכללה תומכת קהילה) היא מלגה חד שנתית על שם אוריה עמר ז”ל, הניתנת על רקע סוציו-אקונומי.אוריה נערה מיוחדת במינה בעלת רגישות חברתית סביבתית יוצאת דופן. עשיית חסד ועזרה לזולת היא דרך הולמת לזכור את אוריה.
  פרויקט מתו”ק, בשמו המלא ‘מכללה תומכת קהילה’, מבוסס על תכנית שמטרתה ליצור מערך התנדבותי של הסטודנטים והסטודנטיות (להלן סטודנטים) ממכללת ‘חמדת הדרום’ בקהילה.
  החיבור בין המכללה לקהילה הוא אבן יסוד חשובה ומשמעותית במשנה החינוכית של המכללה, אשר נושאת את הדגל של מצוינות חברתית לצד מצוינות אקדמית.
  המעורבות החברתית כמדיניות של המכללה, היא הבסיס ליצירת מחויבות של הסטודנטים לקהילה. פרויקט מתו”ק נועד להרחיב ולעגן מחויבות זו במערך מובנה של שיתוף פעולה בין הסטודנטים, המכללה והקהילה.
  פרויקט מתו”ק מתנה קבלת מלגה (קרי : סיוע כספי הניתן לסטודנטיות ממקורות שונים דרך המכללה) במתן שעות התנדבות ותמיכה בקהילה בתחומים שונים: חברתי, לימודי, סיעודי ועוד.  כאשר כל 100 ₪ מחייבים שעת התנדבות אחתקריטריונים: מצב סוציו-אקונומי נמוך, לומדים סדירים במסלול האקדמי לתואר ראשון. סטודנטים הנמצאים במסלול לימודים מלא (60% לפחות). סטודנטים הלוקחים חלק במעורבות קהילתית. הקריטריונים הנוספים המשוכללים: ההכנסה היחסית לנפש, שירות צבאי, מקום מגורים ועוד.
  סטודנטים אשר לימודיהם ממומנים ע"י גורם חיצוני כמו משרד הביטחון, מקום העבודה, ביטוח לאומי או אחר – אינם רשאים להגיש מועמדות לקבלת מלגה.המכללה רואה עצמה אחראית ליצירת הקשר בין הסטודנטים המעוניינים לקחת חלק בפרויקט, לבין הגורמים השונים בעיריות ובמועצות האזוריות בדרום. גורמים אלה יהיו אחראים על מתן הנחייה מקצועית לסטודנטים ולקיום מעקב שביעות רצון על פעילותם ההתנדבותית. המכללה תהיה אחראית על מתן אישור השתתפות בפרויקט לסטודנטים, קביעת גובה המלגה וקביעת שעות ההתנדבות בהן יחויבו הסטודנטים.טופסי הרשמה למלגת מתו"ק – יעודכנו בהמשך
  סטודנטיות בנות לתואר ראשון: למלא ולמסור לדיקנית הסטודנטיות
  סטודנטים גברים לתואר ראשון :למלא ולמסור לדיקן הסטודנטים
  את הבקשות לשנת תשע"ט יש לשלוח עד לתאריך 3.12.18

מלגות הנצחה- מענק חד-שנתי:

 • קרן על שם מירי אמיתי ז”למירי אמיתי ז”ל הי”ד, נרצחה בפיגוע חבלני בחשוון תשס”א. מירי עסקה בחינוך והקדישה זמן, מחשבה ומאמצים רבים על מנת להעשיר ולגוון את עשייתה החינוכית על מנת להקל על תלמידיה. מירי בוגרת מכללת חמדת הדרום ומעולם לא הפסיקה להיות ‘תלמידה’ . היא המשיכה להשתלם, להתעדכן ולהתפתח מבחינה מקצועית. מירי עבדה באולפנת "נווה דקלים" עד יומה האחרון והייתה דמות נערצת על תלמידיה וסובביה.
  על מנת להנציח את דמותה ופועלה ולהנחיל לדורות הבאים את מורשתה החינוכית, החליטו בני משפחתה, ובראשם לייזר בעלה, להקצות מלגות על שמה לסטודנטיות ממכללת חמדת הדרום. מידי שנה ניתנות בשם המשפחה ארבע מלגות. ערך כל מלגה בין 2,000 ₪ ל-2,500 ₪.
  המענק ע”ש מירי אמיתי ז”ל יוענק לסטודנטיות הנבחרות בטקס מיוחד ביום הזיכרון השנתי של מירי בכ"ו בחשוון או בסמוך לו.זכאיות להגיש בקשה לקבלת מלגה ע”ש מירי אמיתי ז”ל: המלגות מיועדות לסטודנטיות סדירות הלומדות במכללה בשנים ב’ ו ג'. את הבקשות וההמלצות לקבלת המלגה ניתן להגיש באופן אישי או כהמלצה על סטודנטית חברה.
  להלן פירוט המלגות לפי קהל היעד:
 1. מלגה עבור הצטיינות לימודית, או הצטיינות בהגשת עבודה סמינריונית.
  המועמדת לקבלת מלגה זו נקבעת ע”י המזכירות האקדמית ובהמלצת המרצים.
 2. מלגה על הצטיינות בעבודה מעשית.
  המועמדת למלגה זו נקבעת ע”י המדריכים הפדגוגיים באחריותה של רכז/ת ההדרכה במכללה
 3. מלגה עבור תרומה משמעותית לקהילה בהתנדבות.
  באחריות הסטודנטית להגיש בקשה למלגה ע”ש מירי אמיתי ז”ל.
  לטופס הבקשה למלגה פנימית יש לצרף מידע מפורט על הפעילות ההתנדבותית, כולל מסמכים רשמיים המאשרים את הפעילות התנדבותית
 4. מלגה עבור הצטיינות מיוחדת לסטודנטיות המשלבות לימודי מדרשה עם לימודיהן לתואר.

המועמדות הסופיות לקבלת המלגה תיבחרנה על פי שיקול דעת וועדת המלגות של המכללה. מועד אחרון להגשת בקשה יפורסם בראשית השנה האקדמית. את הבקשה יש להגיש לדיקנית ד"ר אורלי קולודני.

 • קרן על שם שרה לוי ז”ל
  שרה לוי ז”ל הקדישה את מיטב שנותיה לחינוך בתחומי היצירה והאמנות, ובין השאר שמשה כמורה מוערכת ואהודה בסמינר למורות וגננות עזתה, מוסד שקדם למכללה ופעל בשטחה משנת 1963 עד 1988. לאחר מותה, החליטו בני משפחתה וקבוצת סעד שבה הייתה חברה, להקדיש את עיזבונה לטובת קרן מלגות שתיועד לסטודנטיות במכללת חמדת הדרום. המלגה תינתן אחת לשנה לסטודנטית שתצטיין מבחינת בעשיית חסד אם במסגרת המכללה ואם מחוצה לה, וזאת מתוך רצון שהמניע לקבלת המלגה יזכיר את אופייה המיוחד של שרה לוי ז”ל.
   הליך קבלת המענק:
  מטבע הדברים, בנות מצטיינות ובנות העוסקות בגמילות חסדים אינן נוטות להבליט את מעשיהן. על כן ההמלצה על הבנות הראויות מגיעה בדרך כלל מציבור המרצים והסטודנטיות במכללה. בחירת המועמדות למענק זה תעשה על ידי הנהלת המכללה, לאחר שיבחנו המלצות שונות שיוגשו לעיונם ואישורם של חברי הנהלת הקרן.
  המענק ע”ש שרה לוי יינתן בטקס חלוקת התארים או במסגרת טקס אחר שנוכחות בו בנות המכללה. המלצות על סטודנטיות מתאימות יש להפנות לדיקנית הסטודנטיות ד”ר אורלי קולודני  orkolodni@hemdat.ac.il
 • הנחת מזומן למשלמים שכ"ל מלא עד לתאריך 1.11.19
 • הטבת חבר/ה מביא/ה חבר/ה ללימודי תואר ראשון והשלמה
 • הנחת קרובים

 

המכללה מציעה הנחה של 10% משכר הלימוד במהלך סמסטר ב' של שנת הלימודים בה הוגשה הבקשה, עבור קרובי משפחה (הורה <-> ילד/ה, בן/ בת זוג, אח/ות <-> אח/ות) בתנאי ששני הקרובים המשיכו כסטודנטים מן המניין.
את ההטבה יקבל הסטודנט שהגיש את הבקשה. על מנת ששני הצדדים יקבלו את ההטבה – על שניהם להגיש בקשה.
ההרשמה למלגה כרגע סגורה.

5. קרן שכ"ל

המכללה הגיעה להסדר עם קרן שכ"ל – הלוואות נוחות למימון הלימודים. תשלומים נמוכים ונוחים, בתנאים אטרקטיביים לסטודנטים, חלקם ללא ריבית וללא הצמדה! לפרטים ורישום לחצו כאן
(אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל)

6. מלגות חיצוניות

מכללת חמדת הדרום מפרסמת לרווחת הסטודנטים מלגות רלוונטיות שונות. המלגות ניתנות על ידי קרנות חיצוניות על פי שיקול דעתן. גובה המלגה ותנאי הקבלה לקרן, תלויים במדיניות הקרן בלבד. מלגות אלו יוגשו באופן עצמאי על יד הסטודנטים על פי ההנחיות של כל קרן.
ניתן למצוא מידע מרוכז על כל המלגות.

להלן רשימה מומלצת של מלגות חיצוניות. כל המלגות החיצוניות ניתנות כתמורה על השתתפות בשעות סיוע ותרומה לקהילה. לחצו על שם המלגה לקבלת פרטים רלוונטיים:

המלצות על מלגות ומענקים וכן עדכונים או תזכורות מתפרסמים באתר המכללה תחת הלשוניות 'מידע לסטודנט/ית' או 'חדשות ועידכונים'.

קיימות מלגות נוספות ורבות מסוגים שונים – מלגות לפי ארץ מוצא, מלגות של רשויות מקומיות ועוד. אותן תוכלו למצוא בשני האתרים הבאים, לדוגמא: אתר לימודיםאתר מלגותמאגר מלגות של התאחדות הסטודנטים הארצית.

מתלבטים בפני ההחלטה?

השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם בהקדם עם כל המידע