מלגות פנימיות

מלגות פנימיות

מלגת מיוחדים במינם

לסטודנטים תושבי שדות נגב – מרחבים. מרכז הצעירים "מרחבים – שדות נגב" בשיתוף מכללת חמדת הדרום, מזמין סטודנטים תושבי המועצות שלומדים במכללה להשתתף בפרויקט מיוחדים במינם. מלגה עד 10,000 ₪ למתאימים (הקבלה לפרויקט מותנית בראיון). פרטים בקובץ המצ"ב. לרישום יש להיכנס לטופס הבקשה – טופס הרשמה למלגת 'מיוחדים במינם' – מלגה ייעודית לסטודנטים בחמדת דרום.

 

מלגת מתו"ק

מלגת מתו”ק (מכללה תומכת קהילה) היא מלגה חד שנתית על שם אוריה עמר ז”ל, הניתנת על רקע סוציו-אקונומי.אוריה נערה מיוחדת במינה בעלת רגישות חברתית סביבתית יוצאת דופן. עשיית חסד ועזרה לזולת היא דרך הולמת לזכור את אוריה.
פרויקט מתו”ק, בשמו המלא ‘מכללה תומכת קהילה’, מבוסס על תכנית שמטרתה ליצור מערך התנדבותי של הסטודנטים והסטודנטיות (להלן סטודנטים) ממכללת ‘חמדת הדרום’ בקהילה.
החיבור בין המכללה לקהילה הוא אבן יסוד חשובה ומשמעותית במשנה החינוכית של המכללה, אשר נושאת את הדגל של מצוינות חברתית לצד מצוינות אקדמית. המעורבות החברתית כמדיניות של המכללה, היא הבסיס ליצירת מחויבות של הסטודנטים לקהילה. פרויקט מתו”ק נועד להרחיב ולעגן מחויבות זו במערך מובנה של שיתוף פעולה בין הסטודנטים, המכללה והקהילה.

פרויקט מתו”ק מתנה קבלת מלגה (קרי: סיוע כספי הניתן לסטודנטיות ממקורות שונים דרך המכללה) במתן שעות התנדבות ותמיכה בקהילה בתחומים שונים: חברתי, לימודי, סיעודי ועוד. כאשר כל 100 ₪ מחייבים שעת התנדבות אחתקריטריונים: מצב סוציו-אקונומי נמוך, לומדים סדירים במסלול האקדמי לתואר ראשון. סטודנטים הנמצאים במסלול לימודים מלא (60% לפחות). סטודנטים הלוקחים חלק במעורבות קהילתית. הקריטריונים הנוספים המשוכללים: ההכנסה היחסית לנפש, שירות צבאי, מקום מגורים ועוד.

סטודנטים אשר לימודיהם ממומנים ע"י גורם חיצוני כמו משרד הביטחון, מקום העבודה, ביטוח לאומי או אחר – אינם רשאים להגיש מועמדות לקבלת מלגה.המכללה רואה עצמה אחראית ליצירת הקשר בין הסטודנטים המעוניינים לקחת חלק בפרויקט, לבין הגורמים השונים בעיריות ובמועצות האזוריות בדרום. גורמים אלה יהיו אחראים על מתן הנחייה מקצועית לסטודנטים ולקיום מעקב שביעות רצון על פעילותם ההתנדבותית. המכללה תהיה אחראית על מתן אישור השתתפות בפרויקט לסטודנטים, קביעת גובה המלגה וקביעת שעות ההתנדבות בהן יחויבו הסטודנטים. טופסי הרשמה למלגת מתו"ק – יעודכנו בהמשך
 סטודנטיות בנות לתואר ראשון: למלא ולמסור לדיקנית הסטודנטיות
 סטודנטים גברים לתואר ראשון: למלא ולמסור לדיקן הסטודנטים

מלגות הנצחה- מענק חד-שנתי

קרן על שם מירי אמיתי ז”ל:

מירי אמיתי ז”ל הי”ד, נרצחה בפיגוע חבלני בחשוון תשס”א. מירי עסקה בחינוך והקדישה זמן, מחשבה ומאמצים רבים על מנת להעשיר ולגוון את עשייתה החינוכית על מנת להקל על תלמידיה. מירי בוגרת מכללת חמדת הדרום ומעולם לא הפסיקה להיות ‘תלמידה’ . היא המשיכה להשתלם, להתעדכן ולהתפתח מבחינה מקצועית. מירי עבדה באולפנת "נווה דקלים" עד יומה האחרון והייתה דמות נערצת על תלמידיה וסובביה.
על מנת להנציח את דמותה ופועלה ולהנחיל לדורות הבאים את מורשתה החינוכית, החליטו בני משפחתה, ובראשם לייזר בעלה, להקצות מלגות על שמה לסטודנטיות ממכללת חמדת הדרום. מידי שנה ניתנות בשם המשפחה ארבע מלגות. ערך כל מלגה בין 2,000 ₪ ל-2,500 ₪.
המענק ע”ש מירי אמיתי ז”ל יוענק לסטודנטיות הנבחרות בטקס מיוחד ביום הזיכרון השנתי של מירי בכ"ו בחשוון או בסמוך לו.זכאיות להגיש בקשה לקבלת מלגה ע”ש מירי אמיתי ז”ל: המלגות מיועדות לסטודנטיות סדירות הלומדות במכללה בשנים ב’ ו ג'. את הבקשות וההמלצות לקבלת המלגה ניתן להגיש באופן אישי או כהמלצה על סטודנטית חברה.

להלן פירוט המלגות לפי קהל היעד:

 1. מלגה עבור הצטיינות לימודית, או הצטיינות בהגשת עבודה סמינריונית.
  המועמדת לקבלת מלגה זו נקבעת ע”י המזכירות האקדמית ובהמלצת המרצים.
 2. מלגה על הצטיינות בעבודה מעשית.
  המועמדת למלגה זו נקבעת ע”י המדריכים הפדגוגיים באחריותה של רכז/ת ההדרכה במכללה
 3. מלגה עבור תרומה משמעותית לקהילה בהתנדבות.
  באחריות הסטודנטית להגיש בקשה למלגה ע”ש מירי אמיתי ז”ל.
  לטופס הבקשה למלגה פנימית יש לצרף מידע מפורט על הפעילות ההתנדבותית, כולל מסמכים רשמיים המאשרים את הפעילות התנדבותית
 4. מלגה עבור הצטיינות מיוחדת לסטודנטיות המשלבות לימודי מדרשה עם לימודיהן לתואר.

המועמדות הסופיות לקבלת המלגה תיבחרנה על פי שיקול דעת וועדת המלגות של המכללה. מועד אחרון להגשת בקשה יפורסם בראשית השנה האקדמית. את הבקשה יש להגיש לדיקנית ד"ר אורלי קולודני.

קרן על שם שרה לוי ז”ל:

שרה לוי ז”ל הקדישה את מיטב שנותיה לחינוך בתחומי היצירה והאמנות, ובין השאר שמשה כמורה מוערכת ואהודה בסמינר למורות וגננות עזתה, מוסד שקדם למכללה ופעל בשטחה משנת 1963 עד 1988. לאחר מותה, החליטו בני משפחתה וקבוצת סעד שבה הייתה חברה, להקדיש את עיזבונה לטובת קרן מלגות שתיועד לסטודנטיות במכללת חמדת הדרום. המלגה תינתן אחת לשנה לסטודנטית שתצטיין מבחינת בעשיית חסד אם במסגרת המכללה ואם מחוצה לה, וזאת מתוך רצון שהמניע לקבלת המלגה יזכיר את אופייה המיוחד של שרה לוי ז”ל.

הליך קבלת המענק:
מטבע הדברים, בנות מצטיינות ובנות העוסקות בגמילות חסדים אינן נוטות להבליט את מעשיהן. על כן ההמלצה על הבנות הראויות מגיעה בדרך כלל מציבור המרצים והסטודנטיות במכללה. בחירת המועמדות למענק זה תעשה על ידי הנהלת המכללה, לאחר שיבחנו המלצות שונות שיוגשו לעיונם ואישורם של חברי הנהלת הקרן.
המענק ע”ש שרה לוי יינתן בטקס חלוקת התארים או במסגרת טקס אחר שנוכחות בו בנות המכללה. המלצות על סטודנטיות מתאימות יש להפנות לדיקנית הסטודנטיות ד”ר אורלי קולודני  orkolodni@hemdat.ac.il

 • הנחת מזומן למשלמים שכ"ל מלא עד לתאריך 1.11.21
 • הטבת חבר/ה מביא/ה חבר/ה ללימודי תואר ראשון והשלמה
 • הנחת קרובים

המכללה מציעה הנחה של 5% משכר הלימוד במהלך סמסטר ב' של שנת הלימודים בה הוגשה הבקשה, עבור קרובי משפחה (הורה <-> ילד/ה, בן/ בת זוג, אח/ות <-> אח/ות) בתנאי ששני הקרובים המשיכו כסטודנטים מן המניין.
את ההטבה יקבל הסטודנט שהגיש את הבקשה. על מנת ששני הצדדים יקבלו את ההטבה – על שניהם להגיש בקשה.
ההרשמה למלגה כרגע סגורה.
אין כפל הטבות.

קרן שכ"ל

המכללה הגיעה להסדר עם קרן שכ"ל – הלוואות נוחות למימון הלימודים. תשלומים נמוכים ונוחים, בתנאים אטרקטיביים לסטודנטים, חלקם ללא ריבית וללא הצמדה! לפרטים ורישום לחצו כאן
(אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל)

מתלבטים בפני ההחלטה?

השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם בהקדם עם כל המידע

  חובה למלא שדות המסומנים בכוכבית (*)