אין תוצאות.

אוחיון אורלי

מרצה, מדפי"ת

אזרד רות

מדפי"ת

איריס גלילי, ד"ר

ראשת החוג והמסלול לגיל הרך

איתן סימה

מדפית

בן פורת אורנה

מרצה, מדריכה פדגוגית

בר שלום צביה, ד"ר

סגנית הנשיא וראש ביהס לתאר ראשון

גולדנברג ג'ני

מרצה לאנגלית

גינזברג רחל

מדריכה פדגוגית

דר שקד חיים

סגן נשיא לענינים אקדמיים

דר' אילן יוכי

מרצה, מדריכה פדגוגית

דר' גואטה אסתר

ראש החוג לספרות, ראש היחידה לכניסה להוראה

דר' וייס ישראל

ראש החוג למדעים, מרצה, מדריך פדגוגי

דר' כץ מנחם

ראש החוג לתושב"ע

דר' ניקריטין דניאל

ראש החוג לחינוך, מרצה

דר' סטולר רעיה

ראש החוג לאנגלית, מרצה

דר' סקלרץ מרים

ראש החוג למקרא

דר' פרג'ון כוכבה

מרצה, מדפית ורכזת סטאז

דר' רביב אילה

מרצה למדעים בביה"ס לתואר ראשון ובחינוך המדעי בביה"ס לתואר שני

וייס חווה

מדריכה פדגוגית

וילינגר איריס

מדריכה פדגוגית

חדד אתי

מרצה

חיות נח

מרצה, תואר שני, תרבות ישראל

טרגין דורית, דר'

ראש החוג לחינוך מיוחד

יעקובסקי אולגה

מרצה, מדריכה פדגוגית

כהן אסתר

מרצה

לביא תמר

מרצה בכירה

לרנר ידידיה

מרצה לדידקטיקה וללשון, מדריך פדגוגי

מר אהרון חבקוק

מרצה, מדריך פדגוגי

מר שילר לביא

ראש תוכנית תואר ראשון גברים

סעדון דליה

מדריכה פדגוגית

ספולטר רינה

מרצה, מדריכה פדגוגית

עמוסי עדינה

מדריכה פדגוגית

פלדמן פנינה

מדריכה פדגוגית

פרופ' אביקם גזית

מרצה, מדריך עבודות גמר

פרופ' אילן נחם

ראש תוכנית גברים, מרצה

פרופ' אפללו אסתר

ראש הרשות למחקר

פרופ' זמסקי אלי

ראש ביה"ס לתואר שני

פריש רחלי

מרצה בחוג למקרא ובתכנית ללימודי המשך

פרץ ליאת

מדריכה פדגוגית

קולדני אורלית, דר'

ראש תכנית הסבת אקדמאים ולימודי המשך, דיקנית הסטודנטיות

קריגר נמרוד, ד"ר

ראש החוג למתמטיקה

שמסיאן מרים

מדריכה פדגוגית לגיל הרך

שפרעם נורית

מדריכה פדגוגית

ששון אודליה

מרצה, מדריכה פדגוגית