יחידות המכללה

מספר השלוחה המצוין לכל עובד מיוחס למרכזיה: 08-9937666

לשכת נשיא המכללה
שם
תפקיד
טלפון
שלוחה
דואר אלקטרוני
שם פרופ' חיים שקד
תפקיד נשיא המכללה
טלפון 08-9937661
שלוחה 202
דואר אלקטרוני haim.shaked@hemdat.ac.il
שם מירי כרמי
תפקיד מנהלת לשכת נשיא המכללה
טלפון 08-9937661
שלוחה 202
דואר אלקטרוני lishka@hemdat.ac.il
שם פקס לשכת הנשיא
תפקיד
טלפון 08-9937662
שלוחה
דואר אלקטרוני
לשכת מנכ"ל
שם
תפקיד
טלפון
שלוחה
דואר אלקטרוני
שם אסנת תורג'מן
תפקיד מזכירת המנכ"ל
טלפון 08-9937660
שלוחה 201
דואר אלקטרוני asnatty@hemdat.ac.il
יחידות רישום, פרסום ושיווק
שם
תפקיד
טלפון
שלוחה
דואר אלקטרוני
שם צהלה סלומון
תפקיד מנהלת היחידה
טלפון 08-9937654
שלוחה 213
דואר אלקטרוני tzahala@hemdat.ac.il
שם פקס מדור רישום
תפקיד
טלפון 08-9937693
שלוחה
דואר אלקטרוני
שם קרן קינן
תפקיד מזכירת מנהלת היחידה,יועצת לימודים ורכזת רישום תואר שני
טלפון 08-9937654
שלוחה 256
דואר אלקטרוני rishum@hemdat.ac.il
שם חרות זוביב
תפקיד יועצת לימודים ורכזת רישום תואר ראשון נשים
טלפון 054-4951549
שלוחה 257
דואר אלקטרוני rishum-banot@hemdat.ac.il
שם כרמית עם שלם
תפקיד יועצת לימודים ורכזת לימודי הסבה והשלמה
טלפון 08-9937666
שלוחה 250
דואר אלקטרוני carmitam@hemdat.ac.il
שם עדיאל אלוש
תפקיד רכזת רישום תכניות גברים
טלפון 08-9937667
שלוחה 210
דואר אלקטרוני banim@hemdat.ac.il
שם יאיר בן דוד
תפקיד יועץ לימודים תוכניות גברים
טלפון 054-9556979
שלוחה
דואר אלקטרוני yair@hemdat.ac.il
שם נופר ורסולקר
תפקיד נציגת מרכז מידע טלפוני
טלפון 08-9937689
שלוחה 289
דואר אלקטרוני rishum1@hemdat.ac.il
שם שילת שיליאן
תפקיד נציגת מרכז מידע טלפוני
טלפון 08-9937689
שלוחה 280
דואר אלקטרוני rishum3@hemdat.ac.il
מנהל אקדמי
שם
תפקיד
טלפון
שלוחה
דואר אלקטרוני
שם ד"ר זהורית דדון-גולן
תפקיד ראש מערך אקדמי
טלפון 08-9937668
שלוחה 261
דואר אלקטרוני
שם שונטל דימרי
תפקיד מ"מ ראש מנהל אקדמי, רכזת אקדמית- הפקולטה למדעי החברה
טלפון 08-9937674
שלוחה 203
דואר אלקטרוני
שם אודליה עטר
תפקיד רכזת אקדמית- הפקולטה למדעי החברה
טלפון 08-9937674
שלוחה 214
דואר אלקטרוני
שם בת אל ממן
תפקיד רכזת אקדמית- הפקולטה למדעי הרוח
טלפון 08-9937666
שלוחה 259
דואר אלקטרוני
שם דנית מלכה
תפקיד רכזת אקדמית- הפקולטה למדעי הרוח
טלפון 08-9937667
שלוחה 208
דואר אלקטרוני
שם אסתי בר יוסף
תפקיד רכזת אקדמית- הפקולטה למדעים מדויקים, ואחראית ראשים
טלפון 08-9937668
שלוחה 221
דואר אלקטרוני
שם מרים שמעון
תפקיד ראש מדור בחינות
טלפון 08-9937652
שלוחה 247
דואר אלקטרוני
שם סילבי כלפה
תפקיד רכזת מנהלית, מדור בחינות
טלפון 08-9937652
שלוחה 228
דואר אלקטרוני
דיקנאט
שם
תפקיד
טלפון
שלוחה
דואר אלקטרוני
שם ד"ר עידית חזות
תפקיד דיקנית הסטודנטים
טלפון 08-9937666
שלוחה
דואר אלקטרוני idithazut@gmail.com
היחידה לכניסה להוראה
שם
תפקיד
טלפון
שלוחה
דואר אלקטרוני
שם ד"ר אסתר גואטה
תפקיד ראש היחידה
טלפון 08-9937666
שלוחה 240
דואר אלקטרוני etygueta@hemdat.ac.il
שם מרים עמרוסי
תפקיד מזכירת היחידה
טלפון 08-9937675
שלוחה 226
דואר אלקטרוני miryama@hemdat.ac.il
בי"ס ללימודי תעודה – התפתחות מקצועית לעובדי הוראה
שם
תפקיד
טלפון
שלוחה
דואר אלקטרוני
שם ד"ר נהוראי אליקים
תפקיד מנהל היחידה
טלפון 08-9937666
שלוחה 225
דואר אלקטרוני nehoray@hemdat.ac.il
שם שיר כוכבי
תפקיד מזכירת היחידה
טלפון 08-9937666
שלוחה 285
דואר אלקטרוני shir.co@hemdat.ac.il
שם פקס היחידה
תפקיד
טלפון 08-9937676
שלוחה
דואר אלקטרוני
יחידת מחשוב ומערכות מידע
שם
תפקיד
טלפון
שלוחה
דואר אלקטרוני
שם מיכאל אפריאט
תפקיד ראש אגף, אגף מערכות מידע
טלפון 08-9937699
שלוחה 312
דואר אלקטרוני michael@hemdat.ac.il
שם שמעון סעדה
תפקיד ראש יחידת מערכות מידע
טלפון 08-9937699
שלוחה 212
דואר אלקטרוני shims@hemdat.ac.il
שם יפתח צימרמן
תפקיד טכנאי מחשבים
טלפון 08-9937699
שלוחה 292
דואר אלקטרוני yiftach@hemdat.ac.il
שם יעל אזולאי
תפקיד מנהלת תוכן
טלפון 08-9937666
שלוחה 248
דואר אלקטרוני yael@hemdat.ac.il
שם מוריה ועקנין
תפקיד ראש היחידה ללמידה דיגיטלית וחדשנות בחינוך
טלפון 050-7745620
שלוחה
דואר אלקטרוני marinavak@hemdat.ac.il
שם פקס היחידה
תפקיד
טלפון 08-9937678
שלוחה
דואר אלקטרוני
מעבדה למדעים
שם
תפקיד
טלפון
שלוחה
דואר אלקטרוני
שם אסתר חדד
תפקיד לבורנטית
טלפון 08-9937666
שלוחה 209
דואר אלקטרוני esterhad@hemdat.ac.il
רשות מחקר והערכה
שם
תפקיד
טלפון
שלוחה
דואר אלקטרוני
שם פרופ' אסתר אפללו
תפקיד ראש הרשות
טלפון 08-9937666
שלוחה 238
דואר אלקטרוני ester@hemdat.ac.il
מחלקת כספים
שם
תפקיד
טלפון
שלוחה
דואר אלקטרוני
שם הדס פפויפר
תפקיד תקציבאית
טלפון 08-9937698
שלוחה 237
דואר אלקטרוני hadas-p@hemdat.ac.il
שם רותי לסרי
תפקיד אחראית מדור שכר
טלפון 08-9937665
שלוחה 205
דואר אלקטרוני lasry@hemdat.ac.il
שם פקס מדור שכר
תפקיד
טלפון 08-9937684
שלוחה
דואר אלקטרוני
שם אילה כהן
תפקיד מדור שכ"ל
טלפון 08-9937672
שלוחה 217
דואר אלקטרוני ayalaco@hemdat.ac.il
שם אורטל כהן
תפקיד מדור שכ"ל
טלפון 08-9937686
שלוחה 267
דואר אלקטרוני op@hemdat.ac.il
שם איילת עמר
תפקיד רכש וספקים
טלפון 08-9937686
שלוחה 220
דואר אלקטרוני ayelet_a@hemdat.ac.il
שם רות כהן
תפקיד מנהלת חשבונות
טלפון 08-9937686
שלוחה 283
דואר אלקטרוני ruth@hemdat.ac.il
שם פקס משרדי הנה"ח
תפקיד
טלפון 08-9937687
שלוחה
דואר אלקטרוני
ספרייה
שם
תפקיד
טלפון
שלוחה
דואר אלקטרוני
שם מיכל גלילי
תפקיד מנהלת הספרייה האקדמית
טלפון 08-9937664
שלוחה 234
דואר אלקטרוני lib@hemdat.ac.il
שם תמר ברינר
תפקיד אחראית רכש, קטלוג והדרכות ספרייה
טלפון 08-9937664
שלוחה 232
דואר אלקטרוני tamarbr@hemdat.ac.il
שם אהרל'ה אדמנית
תפקיד אחראי יעץ ומאגרי מידע
טלפון 08-9937664
שלוחה 232
דואר אלקטרוני admanit@hemdat.ac.il
שם בלהה גבאי
תפקיד אחראית שירותי קהל
טלפון 08-9937664
שלוחה 231
דואר אלקטרוני bilhag@hemdat.ac.il
שם פקס הספרייה
תפקיד
טלפון 08-9937682
שלוחה
דואר אלקטרוני
שם טלפון כללי לכל עובדי הספרייה
תפקיד
טלפון 08-9937664
שלוחה
דואר אלקטרוני
עובדי משק
שם
תפקיד
טלפון
שלוחה
דואר אלקטרוני
שם אלי מלכה
תפקיד מנהל משק
טלפון 08-9937677
שלוחה 218
דואר אלקטרוני eli@hemdat.ac.il
שם עוזי ביתן
תפקיד גינון ואחזקה
טלפון 08-9937666
שלוחה 264
דואר אלקטרוני
שם יהודה כהן
תפקיד אחזקה
טלפון 08-9937666
שלוחה 264
דואר אלקטרוני yehuda@hemdat.ac.il
תינוקייה
שם
תפקיד
טלפון
שלוחה
דואר אלקטרוני
שם איילת עמר
תפקיד אחראית
טלפון 08-9937686
שלוחה
דואר אלקטרוני ayelet_a@hemdat.ac.il
שם עליזה כהן
תפקיד מטפלת
טלפון 08-9937685
שלוחה 235
דואר אלקטרוני
מדרשת מבראשית
שם
תפקיד
טלפון
שלוחה
דואר אלקטרוני
שם הרב ישי פוירליכט
תפקיד ראש המדרשה
טלפון 08-9937653
שלוחה 263
דואר אלקטרוני yishai@hemdat.ac.il
עתיד חמדת
שם
תפקיד
טלפון
שלוחה
דואר אלקטרוני
שם הרב אלי קלינג
תפקיד ראש תכנית עתיד חמדת
טלפון 08-9937679
שלוחה 236
דואר אלקטרוני eliklng@hemdat.ac.il
שם ראול ספיבר
תפקיד מזכיר התוכנית
טלפון 08-9937666
שלוחה
דואר אלקטרוני raouls8@hotmail.com
שם חנה ספיבר
תפקיד אם בית
טלפון 08-9937666
שלוחה
דואר אלקטרוני
מעונות
שם
תפקיד
טלפון
שלוחה
דואר אלקטרוני
שם איילת עמר
תפקיד אחראית מעונות
טלפון 08-9937686
שלוחה 220
דואר אלקטרוני ayelet_a@hemdat.ac.il

מתלבטים בפני ההחלטה?

השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם בהקדם עם כל המידע

    חובה למלא שדות המסומנים בכוכבית (*)