יחידות המכללה

=-

מרכז מידע ושירות לסטודנט
שם
תפקיד
טלפון
שלוחה
דואר אלקטרוני
שם סילבי כלפה
תפקיד
טלפון 08-9937666
שלוחה
דואר אלקטרוני silvi@hemdat.ac.il
שם פקס ראשי
תפקיד
טלפון 08-8615234
שלוחה
דואר אלקטרוני
לשכת נשיא המכללה
שם
תפקיד
טלפון
שלוחה
דואר אלקטרוני
שם פרופ' חיים שקד
תפקיד נשיא המכללה
טלפון 08-9937661
שלוחה
דואר אלקטרוני haim.shaked@hemdat.ac.il
שם מירי כרמי
תפקיד מנהלת לשכת נשיא המכללה
טלפון 08-9937661
שלוחה
דואר אלקטרוני lishka@hemdat.ac.il
לשכת מנכ"ל
שם
תפקיד
טלפון
שלוחה
דואר אלקטרוני
שם אסנת תורג'מן
תפקיד מזכירת סגנית נשיא המכללה והמזכיר האקדמי
טלפון 08-9937660
שלוחה
דואר אלקטרוני asnatty@hemdat.ac.il
שם פקס ראשי
תפקיד
טלפון 08-8615234
שלוחה
דואר אלקטרוני
מחלקת משאבי אנוש
שם
תפקיד
טלפון
שלוחה
דואר אלקטרוני
שם יערה מימן
תפקיד מנהלת היחידה
טלפון
שלוחה
דואר אלקטרוני hr@hemdat.ac.il
שם רותי לסרי
תפקיד חשבת שכר
טלפון
שלוחה
דואר אלקטרוני lasry@hemdat.ac.il
יחידות רישום, פרסום ושיווק
שם
תפקיד
טלפון
שלוחה
דואר אלקטרוני
שם צהלה סלומון
תפקיד מנהלת היחידה
טלפון 08-9937689
שלוחה
דואר אלקטרוני tzahala@hemdat.ac.il
שם פקס מדור רישום
תפקיד
טלפון 08-9937693
שלוחה
דואר אלקטרוני
שם חרות זוביב
תפקיד יועצת לימודים ורכזת רישום תואר ראשון נשים
טלפון 08-9937689
שלוחה
דואר אלקטרוני rishum-banot@hemdat.ac.il
שם מירב עמר
תפקיד יועצת לימודים ורכזת רישום תואר שני
טלפון 08-9937965
שלוחה
דואר אלקטרוני rishum@hemdat.ac.il
שם עינב אלימלך
תפקיד יועצת לימודים ורכזת לימודי הסבה והשלמה
טלפון 08-9937689
שלוחה
דואר אלקטרוני rishum-hasava@hemdat.ac.il
שם שרה פרץ
תפקיד יועצת לימודים ורכזת רישום תוכניות גברים
טלפון 08-9937689
שלוחה
דואר אלקטרוני banim@hemdat.ac.il
שם נופר ורסולקר
תפקיד נציגת מרכז מידע טלפוני
טלפון 08-9937689
שלוחה
דואר אלקטרוני rishum1@hemdat.ac.il
שם עינב אברג'ל
תפקיד נציגת מרכז מידע טלפוני
טלפון 08-9937689
שלוחה
דואר אלקטרוני rishum3@hemdat.ac.il
שם עדי מלר
תפקיד מעצבת גרפית
טלפון
שלוחה
דואר אלקטרוני graphics@hemdat.ac.il
מנהל אקדמי
שם
תפקיד
טלפון
שלוחה
דואר אלקטרוני
שם ד"ר איתי מוריוסף
תפקיד ראש מערך אקדמי
טלפון 08-9937666
שלוחה
דואר אלקטרוני
שם סילבי כלפה
תפקיד מרכז שירות ומידע לסטודנט
טלפון 08-9937666 שלוחה 1
שלוחה
דואר אלקטרוני silvi@hemdat.ac.il
שם שונטל דימרי
תפקיד מ"מ ראש מנהל אקדמי, רכזת אקדמית- הפקולטה למדעי החברה
טלפון 08-9937666
שלוחה
דואר אלקטרוני
שם אודליה עטר
תפקיד רכזת אקדמית- הפקולטה למדעי החברה
טלפון 08-9937666
שלוחה
דואר אלקטרוני
שם בת אל ממן
תפקיד רכזת אקדמית- הפקולטה למדעי הרוח
טלפון 08-9937666
שלוחה
דואר אלקטרוני
שם אסתי בר יוסף
תפקיד רכזת אקדמית- הפקולטה למדעים מדויקים
טלפון 08-9937666
שלוחה
דואר אלקטרוני
שם רחל כהן
תפקיד רכזת מנהלית תואר ראשון גברים והתנסות מעשית
טלפון 08-9937666
שלוחה
דואר אלקטרוני
שם מרים שמעון
תפקיד ראש מדור בחינות
טלפון 08-9937652
שלוחה
דואר אלקטרוני
שם דיאנה בן-ברוך
תפקיד מדור בחינות
טלפון 08-9937652
שלוחה
דואר אלקטרוני exams@hemdat.ac.il
דיקנאט
שם
תפקיד
טלפון
שלוחה
דואר אלקטרוני
שם ד"ר עידית חזות
תפקיד דיקנית הסטודנטים
טלפון 08-8615237
שלוחה
דואר אלקטרוני idithazut@gmail.com
היחידה לכניסה להוראה
שם
תפקיד
טלפון
שלוחה
דואר אלקטרוני
שם ד"ר איתי מוריוסף
תפקיד ראש היחידה
טלפון 08-9937675
שלוחה
דואר אלקטרוני itaimoryo@hemdat.ac.il
שם מרים עמרוסי
תפקיד מזכירת היחידה
טלפון 08-9937675
שלוחה
דואר אלקטרוני miryama@hemdat.ac.il
שם ד"ר כוכי פרג'ון
תפקיד רכזת תחום התמחות בהוראה (סטאז')
טלפון
שלוחה
דואר אלקטרוני cochavafa@hemdat.ac.il
שם אסתי בר יוסף
תפקיד רכזת מנהלית, סטאז'
טלפון 08-9937668
שלוחה
דואר אלקטרוני info@hemdat.ac.il
בי"ס ללימודי תעודה – התפתחות מקצועית לעובדי הוראה
שם
תפקיד
טלפון
שלוחה
דואר אלקטרוני
שם
תפקיד משרד היחידה ללימודי חוץ
טלפון
שלוחה
דואר אלקטרוני huz@hemdat.ac.il
שם ד"ר נהוראי אליקים
תפקיד מנהל היחידה
טלפון 08-9937670
שלוחה
דואר אלקטרוני nehoray@hemdat.ac.il
שם אושרי טובי
תפקיד סגן מנהל היחידה
טלפון
שלוחה
דואר אלקטרוני oshritubi@hemdat.ac.il
שם פנינה תורג'מן
תפקיד רכזת השתלמויות, לימודי תעודה ושבתונים
טלפון 08-9937670
שלוחה
דואר אלקטרוני huz@hemdat.ac.il
שם יסמין אלישיב
תפקיד יועצת מכירות
טלפון
שלוחה
דואר אלקטרוני yasmine@hemdat.ac.il
היחידה ללמידה דיגיטלית וחדשנות בחינוך
שם
תפקיד
טלפון
שלוחה
דואר אלקטרוני
שם
תפקיד מייל ראשי
טלפון 08-8615235
שלוחה
דואר אלקטרוני hadshanut@hemdat.ac.il
שם מוריה וקנין
תפקיד ראש היחידה
טלפון
שלוחה
דואר אלקטרוני marinavak@hemdat.ac.il
שם ענת עטיה
תפקיד רכזת למידה דיגיטלית וחדשנות בחינוך
טלפון
שלוחה
דואר אלקטרוני anat@hemdat.ac.il
יחידת מחשוב ומערכות מידע
שם
תפקיד
טלפון
שלוחה
דואר אלקטרוני
שם לתמיכה טכנית והשארת פניות
תפקיד
טלפון 08-9937650
שלוחה
דואר אלקטרוני help-desk@hemdat.ac.il
שם מיכאל אפריאט
תפקיד ראש אגף, אגף מערכות מידע
טלפון 08-9937650
שלוחה
דואר אלקטרוני michael@hemdat.ac.il
שם שמעון סעדה
תפקיד ראש יחידת מערכות מידע
טלפון 08-9937650
שלוחה
דואר אלקטרוני shims@hemdat.ac.il
שם יפתח צימרמן
תפקיד טכנאי מחשבים
טלפון 08-9937650
שלוחה
דואר אלקטרוני yiftach@hemdat.ac.il
שם אביטל בצלאל
תפקיד רכזת מכלול
טלפון 08-9937650
שלוחה
דואר אלקטרוני avital@hemdat.ac.il
שם יעל אזולאי
תפקיד אתרי אינטרנט ואבטחת מידע
טלפון 08-9937658
שלוחה
דואר אלקטרוני yael@hemdat.ac.il
מעבדה למדעים
שם
תפקיד
טלפון
שלוחה
דואר אלקטרוני
שם אסתר חדד
תפקיד לבורנטית
טלפון
שלוחה
דואר אלקטרוני esterhad@hemdat.ac.il
רשות מחקר והערכה
שם
תפקיד
טלפון
שלוחה
דואר אלקטרוני
שם פרופ' אסתר אפללו
תפקיד ראש הרשות
טלפון 08-9937697
שלוחה
דואר אלקטרוני ester@hemdat.ac.il
מחלקת כספים
שם
תפקיד
טלפון
שלוחה
דואר אלקטרוני
שם
תפקיד פניות מדור שכ"ל
טלפון 08-9937672
שלוחה
דואר אלקטרוני madorsl@hemdat.ac.il
שם אורלי יוספי
תפקיד מנהלת כספים
טלפון 08-9937698
שלוחה
דואר אלקטרוני orliy@hemdat.ac.il
שם הדס פפויפר
תפקיד תקציבאית
טלפון
שלוחה
דואר אלקטרוני hadas-p@hemdat.ac.il
שם אילה כהן
תפקיד מדור שכ"ל
טלפון 08-9937672
שלוחה
דואר אלקטרוני ayalaco@hemdat.ac.il
שם אורטל כהן
תפקיד מדור שכ"ל
טלפון 08-9937672
שלוחה
דואר אלקטרוני op@hemdat.ac.il
שם איילת עמר
תפקיד רכש וספקים
טלפון 08-9937686
שלוחה
דואר אלקטרוני ayelet_a@hemdat.ac.il
שם רות כהן
תפקיד מנהלת חשבונות
טלפון 08-9937657
שלוחה
דואר אלקטרוני ruth@hemdat.ac.il
ספרייה
שם
תפקיד
טלפון
שלוחה
דואר אלקטרוני
שם פניות כלליות
תפקיד
טלפון 08-9937664
שלוחה
דואר אלקטרוני lib@hemdat.ac.il
שם מיכל גלילי
תפקיד מנהלת הספרייה האקדמית
טלפון 08-9937664
שלוחה
דואר אלקטרוני michal@hemdat.ac.il
שם תמר ברינר
תפקיד אחראית רכש, קטלוג והדרכות ספרייה
טלפון 08-9937664
שלוחה
דואר אלקטרוני tamarbr@hemdat.ac.il
שם אהרל'ה אדמנית
תפקיד אחראי יעץ ומאגרי מידע
טלפון 08-9937664
שלוחה
דואר אלקטרוני admanit@hemdat.ac.il
שם בלהה גבאי
תפקיד אחראית שירותי קהל
טלפון 08-9937664
שלוחה
דואר אלקטרוני bilhag@hemdat.ac.il
עובדי משק
שם
תפקיד
טלפון
שלוחה
דואר אלקטרוני
שם אלי מלכה
תפקיד מנהל משק
טלפון 08-9937677
שלוחה
דואר אלקטרוני eli@hemdat.ac.il
שם יהודה כהן
תפקיד אחזקה
טלפון
שלוחה
דואר אלקטרוני yehuda@hemdat.ac.il
מדרשת מבראשית
שם
תפקיד
טלפון
שלוחה
דואר אלקטרוני
שם הרב ישי פוירליכט
תפקיד ראש המדרשה
טלפון 08-9937653
שלוחה
דואר אלקטרוני yishai@hemdat.ac.il
עתיד חמדת
שם
תפקיד
טלפון
שלוחה
דואר אלקטרוני
שם הרב אלי קלינג
תפקיד ראש תכנית עתיד חמדת
טלפון 08-9937679
שלוחה
דואר אלקטרוני eliklng@hemdat.ac.il
שם ראול ספיבר
תפקיד מזכיר התוכנית
טלפון 08-9937679
שלוחה
דואר אלקטרוני raouls8@hotmail.com
שם חנה ספיבר
תפקיד אם בית
טלפון 08-9937679
שלוחה
דואר אלקטרוני
מעונות
שם
תפקיד
טלפון
שלוחה
דואר אלקטרוני
שם איילת עמר
תפקיד אחראית מעונות
טלפון 08-9937686
שלוחה
דואר אלקטרוני ayelet_a@hemdat.ac.il

מתלבטים בפני ההחלטה?

השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם בהקדם עם כל המידע

    חובה למלא שדות המסומנים בכוכבית (*)