fbpx
צור קשר!

קול קורא – מענק חוסן

ט"ז בטבת תשפ"א, 31 בדצמבר 2020

קול קורא להצעות מחקר בנושא חוסן וחינוך
בחמ"ד ובמערכת החינוך כולה

המכללה האקדמית לחינוך חמדת הדרום מבקשת להרחיב את הידע האקדמי על הקשר שבין חוסן וחינוך. לפיכך מציעה המכללה מענק בסך 75,000 ש"ח למחקרים בנושא זה.

מכללת חמדת הדרום חרתה על דגלה את הפדגוגיה של חוסן.
פדגוגיה של חוסן היא האמונה שחלק מתפקידם של נשות ואנשי חינוך הוא הגברת החוסן של התלמידות והתלמידים. מעבר להקניית ידע ומיומנויות דיסציפלינריות, ומעבר לעיצוב זהות ערכית, גננות, מורות ומורים אמורים לפתח בקרב התלמידות והתלמידים את היכולת להתמודד בהצלחה עם הקשת הרחבה של האתגרים שמזמנים החיים לכל אחד ואחת מהם.

לכניסה לקובץ עם פרטי הקול הקורא – לחצו כאן

מפגש זום למענה על שאלות לגבי הקול הקורא יתקיים ביום שני, י"ט בשבט תשפ"א – 1 בפברואר 2021, בשעה 10:00.

לכניסה למפגש בזום – לחצו כאן

 

שו"ת לקול הקורא:

ת. לא. המחקר מתבצע בפיקוחה של רשות המחקר של מכללת חמדת הדרום, בראשותה של פרופ' אסתר אפללו.

ת. אין מגבלה לגבי מתודת המחקר.

ת. בעיקרון כל אוכלוסיות התלמידים מתאימות. בהצעה יש להצדיק את המתודולוגיה שנבחרה, כולל בחירת משתתפי המחקר.

ת. גם חוקר יחיד יכול להגיש הצעה. בחירת ההצעות הזוכות מתבססת בין השאר על היכולות של החוקר/ים לבצע את המחקר המוצע.

ת. ההעסקה היא עניין פרוצדורלי בלבד. תקציב המחקר ניתן על ידי החינוך הממלכתי דתי ועל פי דרישתם הזוכה חייב להיות מוגדר פורמלית וחוקית כעובד של חמדת הדרום.

ת. המחקר לא חייב להיות מחקר משווה אבל חייב לכלול התייחסות לחינוך הממלכתי דתי.

ת. לא. הסקירה צריכה להיות תמציתית. פרק המתודולוגיה דווקא צריך להיות מפורט.

מתלבטים בפני ההחלטה?

השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם בהקדם עם כל המידע