קול קורא למחקר מלווה של תהליך מכללתי באקדמית חמדת

להורדת הקול הקורא בפורמט PDF לחצו כאן 

באקדמית חמדת מתקיים זו השנה השלישית תהליך רחב היקף של פיתוח ואימוץ רעיון מארגן מכללתי, שכותרתו "פדגוגיה של חוסן". האקדמית חמדת מבקשת לחקור תהליך זה.

פדגוגיה של חוסן היא האמונה שחלק מתפקידם של נשות ואנשי חינוך הוא הגברת החוסן של התלמידות והתלמידים. מעבר להקניית ידע ומיומנויות דיסציפלינריות, ומעבר לעיצוב זהות ערכית, גננות, מורות ומורים אמורים לפתח בקרב התלמידות והתלמידים את היכולת להתמודד בהצלחה עם הקשת הרחבה של האתגרים שמזמנים החיים לכל אחד ואחת מהם.
פדגוגיה של חוסן מפרשת את מושג החוסן באופן מורחב. במובנו הראשוני, החוסן הוא היכולת שלא להתפרק במצבים משבריים, להסתגל לנסיבות החיים הנגרמות בעקבותם ואף לצמוח מתוכם. אולם החוסן מתמקד לא רק בהתמודדות עם משבר ותוצאותיו. החוסן הוא היכולת להציב מטרות שאפתניות ולהשיגן, גם מתוך נתוני פתיחה מאתגרים, ולמצות את הפוטנציאל האישי כמרכיב מרכזי להצלחה בעתיד.
פדגוגיה של חוסן מאמינה שנשות ואנשי חינוך יכולים לפתח ולטפח את החוסן של התלמידות והתלמידים תוך כדי ההוראה והלמידה. טיפוח החוסן אינו תפקיד נוסף המוטל על הגננת או המורה, בנוסף לעבודת ההוראה, אלא דרך ייחודית של הוראה, אשר בד בבד עם הקניית ידע ומיומנויות תורמת גם לחוסנם של התלמידות התלמידים.
האקדמית חמדת מטמיעה את משנת פדגוגיה של חוסן זו השנה השלישית בתהליך רחב ורב ממדי, הכולל בין השאר פיתוח קורסים חדשים ועריכת התאמות בקורסים קיימים, אימוץ דרכי הוראה ולמידה חדשות, אירועים טקסיים, כנסים מחקריים, הפקת חומרים, ועוד.

האקדמית חמדת מבקשת לחקור את התהליך המכללתי. המחקר אמור לענות על שאלות כמו:

 • כיצד ובאיזו מידה נוצרה שפה מכללתית חדשה?
 • באלו זירות ופרקטיקות במכללה התחולל שינוי ובאלו לא?
 • עד כמה דומה התכנון לביצוע, ומדוע?
 • מה היו מאיצי ההצלחה ומה היו מעכביה? מה תרם התהליך למכללה ומה היו המחירים?

לשם כך אנו מציעים מענק בסך 30,000 ₪ למחקר על תהליך "פדגוגיה של חוסן" באקדמית חמדת.

 

מסגרת המחקר

 1. המחקר ייערך במהלך שנת הלימודים תשפ"ב. 
 2. יש לתת דגש במיוחד לדרך איסוף הממצאים וניתוחם. .
 3. זכות הקניין הרוחני על תוצרי המחקר יהיו בבעלותם של צוות המחקר והאקדמית חמדת במשותף .

קריטריונים עיקריים לשיפוט ההצעות

 1. עמידתו של המחקר בסטנדרטים אקדמיים גבוהים
 2. הערך היישומי של המחקר המוצע ותרומתו הפוטנציאלית. .
 3. היתכנות תכנית העבודה (לוח זמנים ותקציב) והאמצעים העומדים לרשות החוקר.
 4. הניסיון והכישורים של צוות המחקר (בהתבסס על קורות חיים ופרסומים).

דרישות מצוות המחקר

 1. דו"ח ביניים מחקרי ותקציבי.
 2. דו"ח מחקר מסכם בתום המחקר.
 3. תקציר מונגש להנהלת המכללה.
 4. פרסום המחקר ותוצאותיו בכתב העת חמדעת.
 5. הצגת המחקר בפני קהלי יעד מוגדרים על פי בקשת המכללה האקדמית חמדת.

מענק המחקר

 1. מענק המחקר המוצע הוא 30,000 ש"ח. אפשר לשלבו עם תקציבים ממקורות נוספים.

לוחות זמנים ופרטי קשר

 1. ניתן לשלוח שאלות לגבי הקול הקורא לכתובת מייל: research@hemdat.ac.il
 2. יש לשלוח את הצעות המחקר לכתובת מייל: research@hemdat.ac.il. בכותרת המייל יש לציין את המילים 'מחקר מלווה חוסן'.
 3. התאריך האחרון להגשת הצעות: יום ראשון, א' בטבת תשפ"ב, 5 בדצמבר 2021.
 4. תהליך מיון ובחירת ההצעות הזוכות ייעשה בידי ועדה אקדמית בראשות פרופ' אסתר אפללו, ראש רשות המחקר של האקדמית חמדת.
 5. תשובות תישלחנה במהלך חודש ינואר 2022.

 

מבנה הצעת המחקר

הצעת המחקר תיכתב בגופן דוד גודל 12 (להצעות בעברית) או Roman New Times (להצעות באנגלית) ברווח 5.1 ובשוליים של לפחות 54.2 ס"מ. הצעת המחקר תהיה בהיקף של עד 10 עמודים (לא כולל נספחים וקורות חיים של החוקרים) על פי המבנה הבא:

 1. דף שער הכולל:

  • א. כותרת המחקר.
  • ב. שמות החוקרות והחוקרים.
  • ג. פרטי התקשרות עם החוקר הראשי (טלפון ודוא"ל).
  • ד. תאריך התחלה מתוכנן, משך המחקר ותאריך סיום משוער.
  • ה. כלל התקציב המבוקש.
 2. תכנית המחקר:

  • א. מטרות המחקר.
  • ב. סקירת ספרות קצרה על חוסן פדגוגי.
  • ג. שאלות המחקר.
  • ד. שיטה: אוכלוסיית המחקר, המדגם ובחירתו, כלי המחקר (לצרף כנספח), תכניות איסוף וניתוח נתונים והיבטים אתיים.
  • ה. חשיבותו של המחקר ותועלתו היישומית והמעשית. 
 3. תכנית עבודה:

  • יש לפרט את שלבי המחקר המתוכננים, את לוח הזמנים לכל שלב.
 4. התקציב המבוקש

  • א. יש לפרט את כל רכיבי התקציב.
  • ב. יש לציין מקורות מימון נוספים אם ישנם.
  • ג. אין אפשרות להקצות תקורה מתקציב המחקר.
 5. קורות חיים:

  • קורות חיים של כל החברות והחברים בצוות המחקר הכוללים פרטים אישיים, השכלה, דרגות אקדמיות, שייכות למוסד ותפקיד ורשימת פרסומים.

מתלבטים בפני ההחלטה?

השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם בהקדם עם כל המידע

  חובה למלא שדות המסומנים בכוכבית (*)