# Yoast SEO - XML Sitemap Rewrite Fix RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^sitemap_index.xml$ /index.php?sitemap=1 [L] RewriteRule ^locations.kml$ /index.php?sitemap=wpseo_local_kml [L] RewriteRule ^geo_sitemap.xml$ /index.php?sitemap=geo [L] RewriteRule ^([^/]+?)-sitemap([0-9]+)?.xml$ /index.php?sitemap=$1&sitemap_n=$2 [L] RewriteRule ^([a-z]+)?-?sitemap.xsl$ /index.php?yoast-sitemap-xsl=$1 [L] # END Yoast SEO - XML Sitemap Rewrite Fix
צור קשר!

פרס ירושלים תשפ"ב לאקדמית חמדת

ועדת פרס ירושלים לשנת תשפ"ב החליטה להעניק למכללה האקדמית לחינוך חמדת, בנשיאות פרופ' חיים שקד, את פרס ירושלים לאקדמיה על פעילות המכללה לפיתוח והובלת תכנית "פדגוגיה של חוסן" להכשרת עובדי הוראה, שהפכה למודל עבור מוסדות ואנשי אקדמיה בתחום החינוך.
מוזמנים לקרוא באתר בשבע את שמות הזוכים להם יוענק פרס ירושלים בזכות עשייתם המשמעותית ותרומתם למען ישראל.
לכבוד פרופסור חיים שקדנשיא המכללה האקדמית לחינוך חמדת שלום וברכה הנדון: פרס ירושלים תשפ"ב כמדי שנה מקיימת קבוצת 'בשבע' את כנס ירושלים זו השנה ה - 19ברציפות. אנו נרגשים ושמחים לבשר כי ועדת פרס ירושלים לשנת תשפ"ב החליטה להעניק למכללה האקדמית לחינוך חמדת תחת נשיאותך את פרס ירושלים לאקדמיה. הוועדה מבקשת להעניק את אות הכבוד על פועלה המבורך של המכללה לפיתוח והובלת התוכנית "פדגוגיה של חוסן" התוכנית פורצת דרך בהכשרת עובדות ועובדי הוראה, הפכה לאבן שואבת מחקרית עבור מוסדות ואנשי אקדמיה בתחום החינוך, תוך יצירת תבנית מחשבה חינוכית חדשה, לפיה החוסן אינו תפקיד נוסף המוטל על אנשי החינוך, אלא דרך מרכזית ייחודית של הוראה, אשר בד בבד עם הקניית ידע ומיומנות תורמת משמעותית לחוסנם של תלמידי ישראל. אנו שמחים לבשר לך כי טקס הענקת הפרס יהיה במעמד הנהלת קבוצת בשבע, במהלך כנס ירושלים ה - 19 שיתקיים אי"ה בתאריכים ו'-ז' באדר א' תשפ"ב )07-08/02/2022( במלון VERT ירושלים )קראון פלאז'ה לשעבר( נשמח לעמוד בקשר בהמשך, לגבי היום והשעה. וְ ָהיָה אֱ מוּנַת עִת ֶּ יךָ חֹסֶ ן יְשׁוּעֹת חָ ְכמַ ת וָדָ עַ ת יִ ְראַת יְה ָוה היִ א א ֹוצָ ר ו ֹ ) ישעיהו לג ו( בשמחתך נשמח גם אנחנו בהוקרה דודי פינקלר מנהל כנס ירושלים דודו סעדה יו"ר קבוצת 'בשבע' יעקב )כצל'ה( כ"ץ יו"ר מועצת המנהלים

מתלבטים בפני ההחלטה?

השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם בהקדם עם כל המידע

    חובה למלא שדות המסומנים בכוכבית (*)