רישום ליחידה לכניסה להוראה תשפ"א

  • DD סלאש MM סלאש YYYY
  • המשתלם מתחייב לשלם את שכר הלימוד ודמי הרישום עבור הקורסים, השתלמויות ו/או לימודי התעודה על פי דרישת היחידה, וכל זאת, עד 14 יום טרם תחילת הקורסים.
    במידה והמשתלם מעוניין לבטל את השתתפותו בקורס/ים, יחולו עליו ההוראות הנוגעות לביטול והפסקת לימודים כמפורט במידעון לרבות ההוראות הנוגעות להחזר שכר הלימוד ו/או דמי הרישום במידה ושולמו על ידי המשתלם.
    מקום בו המשתלם הן לא שילם את שכר הלימוד ודמי הרישום עבור הקורסים, השתלמויות ו/או לימודי התעודה וכל זאת, עד 14 יום טרם תחילת הקורסים, והן לא הודיע ליחידה בכתב על ביטול הרשמתו לקורסים בהתאם להנחיות המידעון בעניין זה, תהיה המכללה רשאית לדרוש ממנו את מלוא תשלום שכר הלימוד ודמי הרישום, ולא תהיה למשתלם כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מהיחידה ו/או מהמכללה בעניין זה.

מתלבטים בפני ההחלטה?

השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם בהקדם עם כל המידע

    חובה למלא שדות המסומנים בכוכבית (*)