רשות המחקר

ראש רשות המחקר: פרופ' אסתר אפללו
ester@hemdat.ac.il

רשות המחקר של המכללה היא גוף אקדמי מחקרי המעודד פעילות מחקרית בתחום החינוך ובתחומי הדעת האחרים על פי התמחותם של חברי הסגל האקדמי. רשות המחקר פועלת להטמעת התרבות המחקרית במכללה, תוך שמירה על איכות אקדמית. עריכת מחקרים ופרסומם, בצד העיסוק בהוראה תורמים להתפתחותם המקצועית של חברי הסגל ולקידומם האקדמי וגם מעלים את קרנה של המכללה כמוסד אקדמי להכשרת מורים בארץ.

מטרות רשות המחקר

 • עידוד חברי הסגל לבצע מחקרים שיקדמו אותם מבחינה מקצועית ויתרמו לאיכות ההוראה במכללה. עידוד זה יתבסס על יצירת תשתית מחקרית של יעוץ, הכוונה וסיוע לקידום המחקר.
 • חקר והערכה של תהליכים לימודיים וחברתיים, חדשנות פדגוגית, פרויקטים ותכניות ייחודיות בתוך המכללה.
 • חקר וקשרי גומלין בין המכללה לבין סביבתה החינוכית הקרובה – בתי ספר, מודלים של שיתוף מכללה-שדה, פרויקטים מחוזיים ומעורבותה של המכללה בעשייה החינוכית.
 • קידום שיתופי פעולה במחקר עם מוסדות וחוקרים בארץ ובעולם.
 • חיפוש, ריכוז והפצה של מידע על קרנות מחקר, כנסים וימי עיון.

 

ועדת המחקר

רשות המחקר פועלת באמצעות ועדת המחקר המופקדת על חלוקת המשאבים ועל הליכי הערכה של הבקשות למימון מחקר מתקציב המכללה. חברי הועדה נקבעו על ידי הנהלת המכללה והם:

 • פרופ' אסתר אפללו – יו”ר הועדה
 • פרופ' חיים שקד
 • פרופ’ אלי זמסקי
 • פרופ' מרים סקלרץ
 • ד”ר אסתר אזולאי
 • פרופ' נחם אילן
 • ד”ר זאב קאים
 • ד”ר ישעיהו בן פזי
 • פרופ' מנחם כ"ץ

מתלבטים בפני ההחלטה?

השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם בהקדם עם כל המידע

  חובה למלא שדות המסומנים בכוכבית (*)