ניהול וארגון תקצירי קורסים – חטיבה א'

חטיבה א’: לימודי תשתית

 

מבוא למנהל החינוך (2 ש”ס, חובה)

הקורס יעסוק בגישות הבסיסיות להבנת ארגונים מהתחום העסקי הציבורי ומהמגזר ההתנדבותי. בקורס ילמדו גישות קלאסיות ומודרניות המתמקדות בהבנת ההתנהגות הארגונית, יחסי פרט וקבוצה, נושאי ניהול ומנהיגות, יחסי הארגון עם סביבתו, וראיית הארגון כמערכת.

 

סוגיות נבחרות במנהיגות חינוכית (2 ש”ס)

הקורס יעסוק בהבנת תופעת המנהיגות בחינוך וביטוייה הייחודיים במערך יחסי הגומלין בין ממלאי התפקידים השונים בבית הספר. ייבחנו משמעותם של מושגים הלקוחים מעולם התוכן של יחסי מנהיג – מונהג, וביטויים ביחסי התלמידים בינם לבין עצמם, יחסי מורה -תלמיד, יחסי מורה -מנהל , יחסי מפקח -מנהל ויחסי הורה –עם ממלא תפקיד בבית הספר.

 

מחקר כמותי בחינוך (2 ש”ס)

הקורס מעמיק במהות המחקר הכמותי, במאפייניו ובכלים הסטטיסטיים הנדרשים לניתוחו. קורס זה נשען על נושאים בסטטיסטיקה ובמבוא לשיטות מחקר שנלמדו בתואר הראשון ושבהם הונחו היסודות של שיטות המחקר המדעי בתחום מדעי החברה. בתום הקורס יוכלו הלומדים לתכנן מחקר ולבקרו באמצעות מבחנים סטטיסטיים.

 

מחקר איכותני בחינוך (2 ש”ס)

בשנים האחרונות נדרשים מורים ובעלי תפקידים ללמוד יותר לעומק ובכלים מחקריים עדכניים את עבודתם במסגרת מחקרי פעולה ומחקרים איכותיים במטרה להביא לשיפור בדרכי העבודה והבנה טובה יותר של השדה. הקורס יציג את דרך החשיבה הפרשנית, שיטות איסוף מידע ויצירת ידע כפי שמופיעים במחקרי שדה אתנוגראפיים בחינוך. השיעורים יתמקדו בהליכי פירוש יצירה והבנה של מציאות חברתית לאורן של גישות נרטיביות ופנומנולוגיות, ובתרגול ושימוש בכלי המחקר והפירוש הנרטיביים תוך הכרת מגבלותיהם.

 

סדנת כתיבה אקדמית (2 ש"ס)

הסדנה תסייע בכל שלבי כתיבת העבודות האקדמיות (עבודות סמינריוניות ועבודת גמר למי שבוחר מסלול א'). בנוסף לסדנה, במסלול א' יקבע לכל סטודנט מנחה אישי שילווה אותו לאורך כל שלבי כתיבת עבודת הגמר.

מתלבטים בפני ההחלטה?

השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם בהקדם עם כל המידע

    חובה למלא שדות המסומנים בכוכבית (*)