ניהול וארגון תקצירי קורסים – חטיבה ד'

חטיבה ד’: היבטים מנהיגותיים בחינוך

 

פדגוגיה של חוסן – הלכה למעשה (4 ש"ס, בחירה)

חוסן נפשי (resiliency) מתאר יכולת פסיכולוגית להתמודד עם מצבי דחק ומשבר, ולהסתגל לנסיבות החיים שנגרמו בעקבות מצבים אלו. הנושא נחקר בעיקר בתחום הפסיכולוגיה החיובית. חוסן נפשי מהווה גם מדד אישיותי לניבוי היכולת להתמודד עם מצוקה עתידית, ומקושר לתכונות ויכולות כמו יעילות עצמית, תחושת שליטה בחיי הפרט, תחושת מעורבות ומטרה בחיים, וגמישות בהסתגלות לשנויים בלתי צפויים. בהקשר זה, חוסן נפשי מתווסף למנגנוני הגנה שונים שקיימים לרשותו של האדם, וניצבים כנגד "גורמי סיכון" שקיימים בחייו ובסביבתו.
בקורס נסקור את מצבי הלחץ והמצוקה שמאתגרים הן את החוסן האישי והן את החוסן של הקהילה בה אנו פועלים – הגן, ביה"ס, היישוב. נלמד מודלים וכלים להתמודדות עם מצבים אלה, לחיזוק החוסן האישי ולבנייה של החוסן הקהילתי. נתרגל חלק מכלים אלה בפעילות יישומית שהסטודנטים יתנסו בה במהלך הקורס.

 

סוגיות מגדר בניהול ומנהיגות (שו”ת, 2 ש”ס, בחירה)

השייכות המגדרית כמו גם יתר ההשתייכויות התרבותיות, הלאומיות, האתניות, הדתיות ועוד בעלת השפעה עצומה על הדימוי הציבורי שמוענק לאדם וגם על ריבודו/ה החברתי ומיקומו/מה התעסוקתי. הראיה הסטריאוטיפית המאפיינת את יחסם של רוב האנשים כלפי האחר/ת משפיעה לא רק על היחס לה הוא/היא זוכה במערכת החינוך, מערכת המשפט, הרפואה, התקשורת ושאר המערכות במסגרתן הוא/היא פעיל/ה, אלא גם על הדימוי העצמי שהוא/היא מפתח/ת. קורס זה יידון בהיבטים מגדריים שונים וביטוייהם בחברה הישראלית כולל התייחסות מעמיקה לאידיאולוגיה הפמיניסטית על זרמיה, קשריה לרב-תרבותיות וההשתמעויות של מגדר על תפקודים מנהיגותיים וניהוליים, בשדה החינוך ומחוצה לו.

 

פיתוח מנהיגות וחוסן (2 ש"ס, בחירה) 

הסדנה תעסוק בפיתוח מנהיגות אישית ומנגנוני חוסן בעזרת תיאוריות וסימולציות הלקוחות מעולם הפסיכולוגיה החיובית. נדון על משמעות המושג חוסן נפשי, נבחן את משמעות מושג האושר בחיינו, נלמד על ניהול רגשות, נכיר את מנגנוני המודעות העצמית והשליטה העצמית, את מנגנוני ההתמודדות במצבי קונפליקט ואת תהליכי קבלת ההחלטות הרציונליות והאינטואיטיביות. הסדנה תלווה בתרגילי עבודה עצמית ועבודה עם עמית.

 

צמיחה אישית ומקצועית בארגוני חינוך (2 ש”ס, בחירה)

הקורס יפגיש את הסטודנטים עם מושגים מתחום הקריירה וההתפתחות המקצועית של מורים ובעלי תפקידים ויבחן אותם בפרספקטיבה של מושג הצמיחה הפסיכולוגית והתפקודית של היחיד. הקורס יתמקד בבחינת התהליכים המרכזיים בהתפתחות הפרופסיונאלית של היחיד, בתוך ארגון חינוכי. כיון ששלבי הקריירה של עובדי הוראה אמורים להתפתח על פני רצף של שנים ארוכות, משלב ההכשרה הבסיסית ועד שלב הפרישה לגמלאות, ייבחנו בקורס המשמעויות של שלבי הקריירה השונים, דרך הסתכלות על העובד, על הארגון ועל לקוחות הארגון.

 

ניהול ומנהיגות בארגוני חינוך  (2 ש”ס, בחירה)

הסמינריון יעסוק באומנות הניהול וההנהגה של ארגונים מורכבים המתפקדים בתנאי אי-ודאות ויתמקד בארגונים חינוכיים. העבודה תעודד חשיבה ביקורתית על הפונקציות המרכזיות של ניהול והנהגה, במטרה לבחון את תרומתן להעלאת סיכויי הצלחתו של הארגון. יושם דגש על היבטים מנהיגותיים בתפקידי הניהול ומשמעותם, על אתיקה מקצועית בניהול ומנהיגות ועל הבנית תרבות ארגונית הנשענת על אקלים תומך ומעודד צמיחה אישית וארגונית. הלומדים יבחנו את משמעויות הלמידה בסמינריון על הארגון החינוכי בו הם מועסקים, ויחקרו באופן אישי סוגיה אחת הקשורה לתכנים הנלמדים. חקר הסוגיה יכלול התייחסות להשקפת עולמו של המנהל כמנהיג חינוכי, שיקולי הדעת הפדגוגיים- אסטרטגיים שלו, גיבוש המטרות והאמצעים שהוא מקצה להשגתן.

 

מנהיגות בתרבות ישראל (2 ש”ס, בחירה)

הקורס יציג בפני הסטודנטים דגמים שונים של מנהיגות בתרבות ישראל ומאפייניהם של דמויות נבחרות בתקופות השונות. במרוצת הדורות אנו פוגשים בשמות שונים של מנהיגות לגווניה: נביאים, כוהנים, זקנים, שופטים, מלכים, נשיאים, חכמים, חסידים (כחוני המעגל, חנינה בן-דוסא ועוד), רבנים, גאונים, אדמו”רים ועוד. דמות המנהיג-המחנך הוא כנראה אחד המאפיינים הבולטים של מנהיגות בתרבות ישראל, החל ממשה רבנו אילך. במרוצת אלפיים שנה האחרונות לא המלך או המצביא היא דמות הנפוצה בעם ישראל אלא תלמיד חכם לגווניו השונים. אי לכך נבחן בראש וראשונה את הדגמים השונים של המנהיגות החינוכית של דמויות אלו.

 

מודלים מתקדמים של מנהיגות חינוכית (2 ש"ס, בחירה)

שם המרצה: פרופ' יזהר אופלטקה

קורס מרוכז וניתן בימים מרוכזים בפגרת הקיץ.

מטרת הקורס להפגיש את הלומדים עם גישות תיאורטיות מתקדמות העוסקות בחקר המנהיגות החינוכית והמשגתה מאז החל הדיון בתחום זה מראשית המאה העשרים ועד ימנו. במהלך הקורס הסטודנטים ייחשפו למורכבותה של המנהיגות החינוכית, הדרכים השונות להתנהלותה, והאתגרים המנהיגותיים העומדים בפני מנהלים ועובדים בארגוני חינוך בימנו. תשומת לב רבה תינתן בקורס לחקרי מקרה העוסקים במנהיגים חינוכיים ולדיון קבוצתי המנסה לקשר בין עולמו של הסטודנט לבין המושגים שעלו בקורס.

 

מתלבטים בפני ההחלטה?

השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם בהקדם עם כל המידע

    חובה למלא שדות המסומנים בכוכבית (*)