תרבות יהודית תקציר הקורסים חטיבה ב'

חטיבה ב': לימודים בתחומי הדעת השונים

הסיפור המקראי המורחב בספרות חז"ל

הקורס יעסוק בסיפור המקראי המורחב בספרות חז"ל. לצורך כך תערך תחילה סקירה של החיבורים העיקריים של חכמים העוסקים בנושא. במהלך הקורס נבחן את הסיפור המקראי המורחב מנקודות מבט שונות: המוטיבציה של חכמים בגישתם לסיפורים המקראיים, כלי העבודה שבהם השתמשו בבואם לדון בסיפורים אלו, והצורות הספרותיות שלבש הסיפור המקראי המורחב. כמו כן נכיר את כלי העזר וספרי המחקר היסודיים בתחום זה ונרכוש מיומנות ללימוד ומחקר עצמאי בתחום.

הספרות היהודית של ימי הבית השני

הקורס יעסוק בספרות היהודית של ימי הבית השני, המהווה חוט מקשר בין תקופת המקרא וספרותה לבין תקופתם של חכמים. במהלך הקורס ננתח את ספרות הבית השני ונעמוד על מאפייני התקופה ויצירותיה תוך התייחסות להקשר החברתי-היסטורי הרחב שלה. נבין את הזיקה שבין ספרות התקופה המדוברת לבין ספרות תקופת המקרא, ונבחן את היצירה הזו כראי למאבק אידיאולוגי-הלכתי בין הזרמים בעם היהודי. כמו כן, נכיר את עולמם ההלכתי הייחודי של הכתות השונות בימי הבית השני ואת המאפיינים הסוגתיים של היצירות השונות של אותה תקופה.

הספרות הפרשנות היהודית לתנ"ך לדורותיה

מטרת הקורס היא הכרת הפרשנות היהודית לדורותיה באמצעות מפגש עם הפרשנויות השונות לספר תהלים ורכישת מיומנויות בסיסיות בלימוד פרקי שירה במקרא. נסקור את סוגי השירה במקרא, נציג את פרשנות ימי הביניים לשירה זו ונכיר גישות ספרותיות שונות של פרשנים מן העת החדשה. בנוסף, נבקש להציג את מקומם של מזמורי תהלים בהוויה היהודית כיום.

ממשה רבנו עד רבנו משה: גלגולן של סוגיות הלכתיות מהתנ"ך עד למשנה תורה

מטרת הקורס לערוך היכרות עם מקורות מגוונים של הספרות ההלכתית, החל ממקורות חז"ל הקדומים ועד ל"משנה תורה" לרמב"ם, תוך התמקדות בסוגיות העוסקות בענייני תפילה. במהלך הקורס נכיר מקורות מגוונים של הספרות ההלכתית הקלאסית ואת השלבים השונים שעברה הסוגיה ההלכתית מאז חתימת התנ"ך במהלך הדורות, תוך כדי מפגש עם תחומי דעת שונים. הסטודנט יפתח יכולת להבין את הסוגיה ההלכתית על רקע הקשריה הטקסטואליים ולאור ניתוח של השקלא והטריא בספרות ההלכתית, תוך יכולת זיהוי מאפייני הסוגות השונות בספרות ההלכתית לדורותיה. כמו כן תודגש היכולת לראות את הספרות ההלכתית כרלוונטית לסוגיות בנות זמננו.

שירת הקודש וזיקתו לתנ"ך

מטרת הקורס לסקור את התפתחות הפיוט העברי מראשיתו. נפתח בסקירה של הפיוט הארץ ישראלי הקלאסי תוך הצגת הדמויות הפייטניות המרכזיות שנטלו בו חלק. בהמשך נתמקד בשירת הקודש היהודית שנוצרה בספרד בתקופת תור הזהב, תוך עמידה על מקורותיה, סוגיה, דרכי עיצובה וייחודה במכלול היצירה היהודית. בנוסף, נדון בסוגיית שילובה של שירת הקודש הספרדית בסדר תפילות השבת והחג של יהודי ספרד ושל קהילות יהודיות מחוצה לה. במהלך הקורס ירכוש הסטודנט כלים ומיומנויות לקריאה, ניתוח והערכה של שירת הקודש היהודית בתקופת תור הזהב ויכיר גישות מחקריות מרכזיות וביקורת ספרות של שירה זו.

תרגומי המקרא הארמיים

הקורס יעסוק בהיבטים שונים של תרגומי המקרא הארמיים. נערוך היכרות עם מוסד התרגום והמתורגמן בעולמם של חכמים ועם היצירות התרגומיות העיקריות לתורה. כמו כן נעמוד על המגמות שהניעו את המתורגמנים במלאכתם, נסקור את הטכניקות התרגומיות ותפיסות העולם הייחודיות לכל תרגום, נבדוק את הזיקה שבין התרגומים הארמיים לספרות חז"ל ואת הזיקה שבין התרגומים למרכיבים אחרים של ספרות בית הכנסת. כמו כן נכיר את כלי העזר וספרי המחקר היסודיים בתחום זה ונרכוש מיומנות ללימוד ומחקר עצמאי בתחום.

פרשנות והגות – על רקע המחשבה היהודית בימי הביניים

במהלך הקורס נכיר מבחר מסוגיות מרכזיות שעמן התמודדה הפילוסופיה היהודית בימי הביניים תוך הכרת זרמי המחשבה המרכזיים בהגות היהודית של התקופה. נתמקד בסוגיות מרכזיות בהגותו של הרמב"ן תוך הצגת המקורות הרעיוניים והספרותיים שמהם הושפע ושעמם התמודד. בנוסף, נרכוש מיומנויות לניתוח טקסטים הגותיים ופרשניים קלאסיים מימי הביניים ונלמד לשלב פרשנות והגות קלאסית בהוראה.

מתלבטים בפני ההחלטה?

השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם בהקדם עם כל המידע

    חובה למלא שדות המסומנים בכוכבית (*)