תרבות יהודית תקציר הקורסים חטיבה ג'

חטיבה ג': לימודים בין תחומיים

קווי יסוד בתולדות ארון הספרים היהודי מחתימת התנ"ך עד הופעת הדפוס

הקורס יעסוק ביצירות וביוצרים המרכזיים של התרבות היהודית בתקופות השונות, למן הספרות הבתר מקראית ועד הופעת הדפוס. וזאת, כדי להציג תמונה כללית של היצירה היהודית לדורותיה וכן להכיר מאפייני היסוד של היצירות המרכזיות אלו. הקורס הינו קורס כרונולוגי הסוקר טקסטים ממגוון סוגים וסוגות מעולם היצירה היהודי לדורותיו: פרשנות התנ"ך, הלכה, מדרש ואגדה, הגות ומחשבה ועוד. ככזה, הקורס ישתמש במתודות שונות ממגוון תחומי דעת הנדונים בו.

פרשנות התנ"ך בראי הדורות – מקרה מייצג: מגילת רות

בקורס רב תחומי זה נכיר את העולם העשיר והמגוון של פרשנות ושיח עם התנ"ך, על כל קשת צורות הפירוש והביטוי הקיימות, תוך בחינת מגילת רות כמקרה בוחן מייצג. בקורס נציג ונדון בפירושים למגילת רות ממגוון סוגים ומתחומים שונים: פרשנות המגילה במרוצת הדורות לגווניה, הפירושים המצויים בשכתובי הסיפור שבמגילה, בתרגומה הארמי, במדרש, בפיוט, באומנות ובספרות ועוד. כדי להיוודע כראוי למימד הפרשני שבאמצעי הביטוי השונים, נארח בקורס מספר חוקרים אשר כל אחד מהם ירצה על נושא מתחום התמחותו ויציג את דרכו הייחודית בפרשנות המגילה.

דמויות ואירועים מקראיים בראי הספרות והאמנות (היהודית)

במהלך הקורס נכיר את תורת האינטרטקסטואליות על רכיביה השונים ונלמד לקרוא קריאה אינטרטקסטואלית בטקסטים המשתייכים לסוגים שונים של דרכי הבעה. בנוסף, נלמד לאפיין דמות מקראית על-פי הופעותיה במקרא וביצירות מתחום הספרות והאמנות הפלסטית המתכתבות עמה ונחשף לפרשנות רב כיוונית בין הטקסט המקראי, הספרות והאומנות. נבקש לבחון את תרומתו הייחודית של כל תחום ואת יכולתו לעצב יכולת התבוננות רחבה על הנושאים הנידונים.

בין אגדה להלכה – זיקות ומאפיינים

במהלך הקורס נציג את ההבדלים בין הלכה ואגדה ונדון בערכי האגדה מול תביעות ההלכה. נכיר את המאפיינים ההלכתיים המשולבים באגדה ואת המאפיינים האגדיים המשולבים בסוגיה הלכתית ותרומת כל אחד מהם למכלול היצירה וכן את דרכי החשיבה המשותפים של עולם ההלכה והאגדה בתקופת חז"ל. בנוסף, נדון בתרומתם של טעמי ההלכה לעיצובה ולתולדותיה.

ארון הספרים היהודי בראי הגניזה הקהירית

מטרת הקורס לבחון באמצעות טקסטים מן הגניזה הקהירית את חיי התרבות של העם היהודי כתרבות כתובה, ואת יחסה של תרבות זו לתרבות המועברת בעל פה. בנוסף, נבחן את כתבי הגניזה ואת הספרים הכלולים בה ונעמוד על היצירות המרכיבות את ארון הספרים היהודי בתקופת היווצרות הגניזה. במהלך הקורס נדון גם בתרומתה של הגניזה לשחזור יצירות ומנהגים בעם היהודי ונזהה את מקומו המרכזי של המקרא ועולמו במערכת יצירות הגניזה.

תפילות ישראל – מספר תהילים לסידור התפילה

מטרת הקורס להכיר את השלבים העיקריים בתולדות התגבשות תפילות הקבע בתקופה הקדומה, תוך הקניית מושגי יסוד בעולמה של התפילה בישראל לדורותיה. במהלך הקורס נכיר סוגיות נבחרות בתולדות התפתחות התפילה ונעמוד על המגמות השונות בתולדות גיבושה ועיצובה של תפילת הקבע בארץ ישראל ובבבל. בנוסף, נערוך הכרה בסיסית עם נוסחי התפילות בעדות השונות ונבין את זיקתן למסורות הגיבוש השונות. כן נכיר את כלי העזר וספרי המחקר היסודיים הנוגעים לעולמה של התפילה ונרכוש מיומנות ללימוד עצמי של עולם התפילה.

המנהג בעם ישראל וזיקתו לתנ"ך

מטרת הקורס להקנות לסטודנט מושגים בסיסיים על המנהג ותוקפו, תוך מתן כלים להבחנה בין מנהג להלכה. במהלך הקורס ילמדו הסטודנטים באופן השוואתי מקורות תלמודיים ומקורות בתר תלמודיים – גאונים, ראשונים, ופוסקים אחרונים – על מנהגי ישראל, תוך שימת לב להשתלשלותם והתפתחותם במשך הדורות בעדות ישראל, מן המקרא ועד ימינו.

מתלבטים בפני ההחלטה?

השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם בהקדם עם כל המידע

    חובה למלא שדות המסומנים בכוכבית (*)