תרבות יהודית תקציר הקורסים חטיבה ד'

חטיבה ד': לימודים בדגש על הוראה בין תחומית ורב תחומית

דרכי הוראה בין תחומית והרב תחומית

במהלך הקורס נברר מהי התפיסה הבין תחומית והרב תחומית בהקשר להוראה ולחינוך. נזהה ונחקור נקודות ממשק בין תכנים חינוכיים, תחומי ידע שונים ואמנות. נבחן באופן ביקורתי תפיסות חינוכיות ומודלים של חשיבה יצירתית, בין תחומית ורב תחומית. כמו כן יידרש הסטודנט לפתח גישה מקורית וטיפוח יכולת לאינטרפרטציה אישית של קשר בין תחומים שונים, תוך הבניית שיקולי דעת עיוניים ומעשיים השייכים להוראה בין תחומית ורב תחומית. נכיר דרכים מגוונות להוראת סוגות ספרותיות שונות בספרות, ביהדות ובאמנות. בנוסף, נציג כלים לבחירת דרך הוראה מתוך סל של דרכי הוראה תוך התחשבות בלומד, בטקסט, בקשרים האינטרטקסטואליים בין תחומי הידע השונים או בגורמים מזמנים שונים.

בין פשוטו למדרשו: סוגיות חינוכיות בהוראת המדרש

במהלך הקורס נציג את המאפיינים הייחודיים של פרשנות המדרש לעומת גישות פרשניות אחרות. נדון בבעיות הקיימות במתודה המדרשית, במיוחד בבעיית הסטייה ממה שנראה כפשט המקרא, ונציג דרכים שונות להתמודדות עמן, החל מתקופת הגאונים ועד תקופת ההשכלה. לאחר מכן נבקש להראות את הפוטנציאל הקיים בתיאוריות ספרותיות מודרניות ליצירת דרכי התמודדות חדשות הן עם בעיות ההרמנויטיקה המדרשית והן עם בעיות דידקטיות וחינוכיות הנובעות משילוב הדרש בפירוש המקרא.

סדנה רפלקטיבית בהוראה בין תחומית

במהלך הקורס יכירו הסטודנטים עקרונות יסוד בהוראה בין תחומית בתחום הוראת מקצועות היהדות ואת עקרונות הרפלקציה בהוראה, תוך התנסות בתהליכים בעלי אופי רפלקטיבי. הסטודנטים יתרגלו חיפוש מקורות בעלי גישה בין תחומית בסביבה ממוחשבת והוראה של תחום דעת (לפי בחירתם) בראיה בין תחומית, תוך כדי ביצוע תהליכי רפלקציה.

הספרות העברית החדשה בזיקתה לתנ"ך כבסיס לשיח ולחינוך יהודי

השירה והסיפורת שנכתבו בעקבות התנ"ך "דורשות" את הכתוב המקראי כמעין מדרש מודרני וכך מאפשרות לנו להתחקות אחר שינויים תרבותיים שחלו ועדיין חלים בחברה הישראלית בכל הנוגע למורשת היהודית, וככאלה עשויות לשמש בסיס לשיח חינוכי ערכי יהודי בימינו. במהלך הקורס נפתח כלים לזיהוי היסודות המקראיים בספרות העברית החדשה, נזהה ונבין תופעות אינטרטקסטואליות ואת דרכי העיבוד הספרותי של המקור המקראי בספרות העברית החדשה. כמו כן נבחין בסוגי הדיאלוגים המתנהלים בין יוצרים בספרות העברית החדשה לבין התנ"ך כספרות קאנונית ונבין את משמעותם באשר למקומה של המורשת היהודית בחברה הישראלית. בנוסף נפתח יכולת שימוש בטקסטים מן הספרות החדשה כבסיס וככלי לשיח חינוכי-יהודי.

סוגיות נבחרות ביהדות ובמדע – היבטים חינוכיים

מטרת הקורס להכיר לסטודנט היבטים עיוניים ומעשיים במפגש המכליל בין יהדות, מדע וטכנולוגיה, תוך עיסוק בסוגיות ודילמות פרקטיות בנות זמננו ובחינת התייחסות ההלכה אליהם. במהלך הקורס נציג את העיון בסוגיות מדע והלכה ככלי חינוכי לטיפוח יכולת התמודדות של הלומד הדתי עם חיים בעולם המודרני.

מתלבטים בפני ההחלטה?

השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם בהקדם עם כל המידע

    חובה למלא שדות המסומנים בכוכבית (*)