fbpx
צור קשר!

חינוך מיוחד – השלמה ל-.B.Ed

אודות החוג לחינוך מיוחד

החוג לחינוך מיוחד באקדמית חמדת מתייחד בכך שתכנית הלימודים מעודכנת ומותאמת לתפיסת ההכלה של תלמידים עם צרכים מיוחדים במסגרת חינוכית רגילה. התפיסה הרווחת כיום מאפשרת לכלל הילדים עם הצרכים המיוחדים ללמוד בחינוך הרגיל, בעזרת תמיכות כאלו ואחרות (שביט וטל, 2012; Moore, 2009). תפיסה זו גם באה לידי ביטוי בתכניות הקיימות כיום במערכת החינוך, לצורך מתן מענה לתלמידים עם צרכים מיוחדים על פני הרצף שבין החינוך הרגיל לבין החינוך המיוחד: החל ב"יעד ההכלה" השלמה ל-.B.Ed בחינוך מיוחד במכללה האקדמית חמדת הדרום שהציב משרד החינוך ותכניות השילוב המתבצעות במסגרת החינוך הרגיל; כדי לאפשר מיצוי כל האפשרויות לקדמם במסגרות החינוך הרגיל, וכלה בהשמת תלמיד בחינוך המיוחד; במסגרות המיועדות לתלמידים עם לקויות מורכבות, אשר המענים שניתנו להם בחינוך הרגיל מצביעים על הצורך שלהם במסגרות אלו.

"על הצוות לחפש את הניצוץ המיוחד אצל תלמידיו, להתחבר ולהעצים את יכולותיו הטובות"
(פרופ' שמעון זקס)

המורה לחינוך מיוחד הוא אחת הדמויות המשמעותיות הנותנות מענה חינוכי מגוון וייחודי, לתלמידים עם צרכים מיוחדים, בחינוך הרגיל והמיוחד כאחד. הוא משמש בתפקידים שונים, על פי סוג המסגרת וסוג האוכלוסייה אותה הוא מלמד: מורה שילוב- במודלים שונים של שילוב, מחנך כיתת חינוך מיוחד בבית ספר רגיל או מחנך חינוך מיוחד בבית ספר לחינוך מיוחד. על כן, תכנית ההכשרה להתמחות בהוראה בחינוך המיוחד לגילאי 6-21 באקדמית חמדת, מתמקדת בהכשרת מורים למסגרות חינוך כוללניות ומיוחדות.

שעות מתווה:

תכנית הלימודים במסלול השלמה ל-.B.Ed בהתמחות בחינוך מיוחד – מקרא, כוללת 38 ש"ש*.

 • חינוך: 9 ש"ש
 • לימודי התמחות בחינוך מיוחד: 14 ש"ש
 • לימודי התמחות מקרא: 13 ש"ש
 • אנגלית אקדמית: 2 ש"ש.

בנוסף –

 • סדנת סטאז’ בשנת ההתמחות: 2 ש”ש, ללא קרדיט (בעלי ניסיון פטורים).

 

* הכרה בלימודים קודמים (פטורים):
סטודנט שלמד במוסד להכשרת "מורים מוסמכים בכירים" שהמדינה מתקצבת ומפקחת והלימודים בהם נפרשו על פני שלוש שנים ברציפות בהיקף של 90-96 ש"ש לפחות, והוא ממשיך את
לימודיו לתואר "בוגר בהוראה" במכללה אקדמית, ולא יאוחר מחמש שנים מעת סיום לימודיו למורה מוסמך בכיר, ניתן יהיה להכיר עד 8 ש"ש על בסיס לימודיו בהתאם להנחיות המל"ג.

תנאי קבלה

 1. תעודת בגרות / מבחני סולד (חוצים) או אישור על מכינה ממוסד אקדמי מוכר.
 2. ממוצע 80 לפחות בבכיר.
 3. מועמדות בנות 30+ ללא תעודת בגרות תחויבנה במכינה במהלך לימודיהן להשלמת התואר.

מתלבטים בפני ההחלטה?

השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם בהקדם עם כל המידע

  חובה למלא שדות המסומנים בכוכבית (*)