fbpx
צור קשר!

מדעים – השלמה ל-.B.Ed

אודות החוג

האקדמית חמדת חרתה על דגלה את פיתוח המצוינות בהוראת המדעים, הכוללת התמקצעות בידע, תוך שימוש בכלי חשיבה מדעית. אתגר זה בא לידי ביטוי בהוראת המדעים החל מגן הילדים. המכללה מכשירה את מורי העתיד להורות את תחומי הידע הרבים במדע וטכנולוגיה, כך שתתפתח עתודה של תלמידים הלומדים מתוך סקרנות, אהבת הטבע ואהבת הדעת והחקר. מתוקף היותה ממדעים - השלמה ל-.B.Ed במכללה האקדמית חמדת הדרוםכללה דתית, מודגש חיזוק המשולש: אמונה, הלכה ומדע, כך שהסטודנטים יוכשרו להתמודד עם סוגיות הנוגעות למפגש שבין יהדות, מדע וטכנולוגיה.

תכניות הלימודים בחוג למדעים מושתתות על ההיבטים הבאים: פיתוח ידע דיסציפלינארי עדכני, תוך הלימה לתוכניות הלימודים בשכבות הגיל השונות; פיתוח אסטרטגיות פדגוגיות להוראת המדעים והטכנולוגיה, המשלבות תכנים ומיומנויות; פיתוח מיומנויות חקר וחשיבה ביקורתית ויצירתית; פיתוח אוריינות מדעית, טכנולוגית וסביבתית, תוך ביסוס קשרי הגומלין בין מדע, טכנולוגיה, סביבה וחברה : גישת STS. תכניות הלימודים במדעים מורכבות מלימודי התמחות, לימודי דידקטיקה-מוכוונת-מדעים, בהתאמה למסלול הלימודים, והתנסות מעשית בשדה ההוראה.

שעות מתווה:

תכנית הלימודים במסלול השלמה ל-.B.Ed בהתמחות במדעי החי כוללת 36 ש"ש*.

 • חינוך: 9 ש"ש
 • לימודי התמחות במדעי החי: 25 ש"ש
 • אנגלית אקדמית: 2 ש"ש

בנוסף -

 • סדנת סטאז’ בשנת ההתמחות: 2 ש”ש, ללא קרדיט (בעלי ניסיון פטורים).

תכנית הלימודים במסלול השלמה ל-.B.Ed בהתמחות במדעים וטכנולוגיה כוללת 36 ש"ש*.

 • חינוך: 9 ש"ש
 • לימודי התמחות במדעים וטכנולוגיה: 25 ש"ש
 •  אנגלית אקדמית: 2 ש"ש

בנוסף -

 • סדנת סטאז’ בשנת ההתמחות: 2 ש”ש, ללא קרדיט (בעלי ניסיון פטורים).

* הכרה בלימודים קודמים (פטורים):
סטודנט שלמד במוסד להכשרת "מורים מוסמכים בכירים" שהמדינה מתקצבת ומפקחת והלימודים בהם נפרשו על פני שלוש שנים ברציפות בהיקף של 90-96 ש"ש לפחות, והוא ממשיך את לימודיו לתואר "בוגר בהוראה" במכללה אקדמית, ולא יאוחר מחמש שנים מעת סיום לימודיו למורה מוסמך בכיר, ניתן יהיה להכיר עד 8 ש"ש על בסיס לימודיו בהתאם להנחיות המל"ג.

הערה – הסטודנטיות במסלולים אנגלית; מתמטיקה; מדעי החי; מדעים וטכנולוגיה, משולבות בקורסים ביחד עם סטודנטיות בלימודי הסבת אקדמאיים להוראה ו/או סטודנטיות סדירות לקראת תואר ראשון בחינוך.

תנאי קבלה

 • תעודת בגרות / מבחני סולד (חוצים) או אישור על מכינה ממוסד אקדמי מוכר.
 • ממוצע 80 לפחות בבכיר.
 • מועמדות בנות 30+ ללא תעודת בגרות תחויבנה במכינה במהלך לימודיהן להשלמת התואר.

מתלבטים בפני ההחלטה?

השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם בהקדם עם כל המידע

  חובה למלא שדות המסומנים בכוכבית (*)