fbpx
צור קשר!

מדעים – תואר ראשון גברים

אודות החוג

האקדמית חמדת חרתה על דגלה את פיתוח המצוינות בהוראת המדעים, הכוללת התמקצעות בידע, תוך שימוש בכלי חשיבה מדעית. אתגר זה בא לידי ביטוי בהוראת המדעים החל מגן הילדים. המכללה מכשירה את מורי העתיד להורות את תחומי הידע הרבים במדע וטכנולוגיה, כך שתתפתח עתודה של תלמידים הלומדים מתוך סקרנות, אהבת הטבע ואהבת הדעת והחקר. מתוקף היותה מכללה דתית, מודגש חיזוק המשולש: אמונה, הלכה ומדע, כך שהסטודנטים יוכשרו להתמודד עם סוגיות הנוגעות למפגש שבין יהדות, מדע וטכנולוגיה.

תואר ראשון במדעים עבור גברים במכללה האקדמית חמדת הדרום

תכניות הלימודים בחוג למדעים מושתתות על ההיבטים הבאים: פיתוח ידע דיסציפלינארי עדכני, תוך הלימה לתוכניות הלימודים בשכבות הגיל השונות; פיתוח אסטרטגיות פדגוגיות להוראת המדעים והטכנולוגיה, המשלבות תכנים ומיומנויות; פיתוח מיומנויות חקר וחשיבה ביקורתית ויצירתית; פיתוח אוריינות מדעית, טכנולוגית וסביבתית, תוך ביסוס קשרי הגומלין בין מדע, טכנולוגיה, סביבה וחברה: גישת STS. תכניות הלימודים במדעים מורכבות מלימודי התמחות, לימודי דידקטיקה-מוכוונת-מדעים, בהתאמה למסלול הלימודים, והתנסות מעשית בשדה ההוראה.

 

 

ההכשרה בחוג מאפשרת התמחות ב:

תכנית הלימודים במסלול העל-יסודי בהתמחות מדעי החי, כוללת 90 ש"ש.
התוכנית כוללת את שלושת הרכיבים כדלהלן:

 • לימודי הכשרה להוראה (מתווה הבסיס): 32 ש"ש
 • לימודי התמחות (חד-חוגי – מדעים): 52 ש"ש
 • לימודי יסוד*: 6 ש"ש

סה"כ: 90 ש"ש

* בנוסף, כלולים בלימודי יסוד קורסי חובה שאינם מזכים בנקודות זכות.

 

תכנית הלימודים במסלול החינוך המיוחד בהתמחות מדעים כוללת 90 ש"ש. התוכנית
כוללת את שלושת הרכיבים כדלהלן:

 • לימודי הכשרה להוראה (מתווה הבסיס): 32 ש"ש
 • לימודי התמחות:
  • חינוך מיוחד 26 ש"ש
  • מדעים 26 ש"ש
 • לימודי יסוד*: 6 ש"ש

סה"כ: 90 ש"ש

*בנוסף, כלולים בלימודי יסוד קורסי חובה שאינם מזכים בנקודות זכות.

תכנית הלימודים במסלול היסודי בהתמחות מדעים וטכנולוגיה כוללת 94 ש"ש.
התוכנית כוללת את שלושת הרכיבים כדלהלן:

 • לימודי הכשרה להוראה (מתווה הבסיס): 32 ש"ש
 • לימודי התמחות:
  • מדעים 26 ש"ש
  • שתי חטיבות 30 ש"ש (15 ש"ש כל אחת)
 • לימודי יסוד*: 6 ש"ש

סה"כ: 94 ש"ש

* בנוסף, כלולים בלימודי יסוד קורסי חובה שאינם מזכים בנקודות זכות.

תכנית הלימודים במסלול היסודי בהתמחות מדע וטכנולוגיה ותושב"ע כוללת 90 ש"ש.
התוכנית כוללת את שלושת הרכיבים כדלהלן:

 • לימודי הכשרה להוראה (מתווה הבסיס): 32 ש"ש
 • לימודי התמחות:
  • מדעים 26 ש"ש
  • תושב"ע** 26 ש"ש
 • לימודי יסוד*: 6 ש"ש

סה"כ: 90 ש"ש

* בנוסף, כלולים בלימודי יסוד קורסי חובה שאינם מזכים בנקודות זכות.

**תינתן אפשרות להכרות על בסיס לימודי ישיבה.

קורסים לדוגמה

 • בקורס נכיר את עולם הצמחים המרתק: כיצד הצמחים מייצרים בעצמם את מזונם? מה הקשר בין המבנים של הצמחים לכך שהם מהווים הבסיס התזונתי של כל עולם החי? כיצד הצמחים מסתדרים מבלי לזוז ממקומם?

  נעבוד עם הצמחים: נכיר אותם על פי קבוצותיהם השונות, נביט עליהם במיקרוסקופ, נגדל אותם, נפעיל עליהם סדרת פעולות ונראה כיצד הם מגיבים. נצא לסיורים ונראה כיצד הצמחים מצליחים לחיות ולתפקד בסביבות חיים שונות. נמד גם על יחסי הגומלים שלהם עם בעלי החיים ועם האדם.

 • הקורס נועד לתת לסטודנטים מבט רוחבי על עולם המיקרוביולוגיה בכלל והחיידקים בפרט, תוך מתן דגש על רעיונות ותהליכים מרכזיים בתחום, שימושים ויישומים במיקרואורגניזמים והסכנה הטמונה בהם. הסטודנטים ייחשפו גם לעבודה מעשית במעבדות במהלך הקורס, וירכשו מיומנויות בסיסיות בעבודה עם מיקרואורגניזמים. בקורס יינתנו הרצאות פרונטליות בליווי תרגילים ודיונים פתוחים. כמו כן יתבצעו מעבדות בעזרת חוברת מעבדה.

תנאי קבלה

 • קבלה על סמך ציון משולב: ציון 525 ומעלה בשקלול של תעודת הבגרות והפסיכומטרי
 • קבלה על סמך בגרות איכותית: בגרות 92 ומעלה, 4 יח"ל אנגלית, 5 יח"ל במקצוע מדעי מוגבר (מועמד עם 3-4 יח"ל יתקבל בתנאי להשתתפות בקורס הכנה במדעים)
 • סטודנטים עם בגרות 85-90 יוכלו לעבור קורס הכנה ולהתקבל בתנאי לסיומו בהצלחה. (מס' הסטודנטים שיתקבלו ע"פ קורס ההכנה – מוגבל)
 • ראיון אישי.

מתלבטים בפני ההחלטה?

השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם בהקדם עם כל המידע

  חובה למלא שדות המסומנים בכוכבית (*)