fbpx
צור קשר!

תנ"ך – השלמה ל-.B.Ed

"הלומד תורה על מנת ללמד – מספיקין בידו ללמוד וללמד" (אבות ד, ה)

אודות החוג

בחוג למקרא הסטודנטים מקבלים הכשרה מעמיקה ורחבה בתחום המקרא החל מקורסי מבוא אודות ספרי המקרא, המסורה וטעמי המקרא, דרך קורסים מגוונים בספרי התורה, הנביאים והכתובים, ובפרשנות המקרא לדורותיה, וכלה בראליה מקראית והניתוח הספרותי המודרני.

לימודי החוג מתוכננים כך שהסטודנטים ירחיבו את ידיעותיהם אודות ספרי המקרא, ישכללו את מיומנותיהם כלומדים וכמלמדים עצמאיים ויתבססו אצלם הערכים החשובים העולים מן המקורות.
מטרת החוג היא להצמיח מורים למקרא הבקיאים בספרי המקרא ושיש להם הכלים ללימוד ולניתוח יחידה מקראית ופרשנות המקרא לדורותיה תוך חתירה לחשיפת המשמעות הערכית של המקורות. מורים אלו ידעו להנחיל ידיעותיהם, מיומנותיהם וערכיהם לתלמידיהם תוך שימוש במגוון דרכי הוראה שיתאימו לאוכלוסיות המגוונות עמהן יפגשו במהלך שנות הוראתם.

שעות מתווה:

תכנית הלימודים במסלול השלמה ל-.B.Ed בהתמחות מקרא כוללת 38 ש"ש*.

 • חינוך: 9 ש"ש
 • לימודי התמחות מקרא : 27 ש"ש
 • אנגלית אקדמית: 2 ש"ש.

בנוסף -

 • סדנת סטאז’ בשנת ההתמחות: 2 ש”ש, ללא קרדיט (בעלי ניסיון פטורים).

תכנית הלימודים במסלול השלמה ל-.B.Ed בהתמחות במקרא - גיל הרך, כוללת 38 ש"ש*.

 • חינוך: 9 ש"ש
 • לימודי התמחות מקרא: 13 ש"ש
 • לימודי התמחות בגיל הרך: 14 ש"ש
 • אנגלית אקדמית: 2 ש"ש.

בנוסף –

 • סדנת סטאז’ בשנת ההתמחות: 2 ש”ש, ללא קרדיט (בעלי ניסיון פטורים).

תכנית הלימודים במסלול השלמה ל-.B.Ed בהתמחות במקרא - חינוך מיוחד, כוללת 38 ש"ש*.

 • חינוך: 9 ש"ש
 • לימודי התמחות מקרא: 13 ש"ש
 • לימודי התמחות בחינוך מיוחד: 14 ש"ש
 • אנגלית אקדמית: 2 ש"ש.

בנוסף –

 • סדנת סטאז’ בשנת ההתמחות: 2 ש”ש, ללא קרדיט (בעלי ניסיון פטורים).

* הכרה בלימודים קודמים (פטורים):
סטודנט שלמד במוסד להכשרת "מורים מוסמכים בכירים" שהמדינה מתקצבת ומפקחת והלימודים בהם נפרשו על פני שלוש שנים ברציפות בהיקף של 90-96 ש"ש לפחות, והוא ממשיך את לימודיו לתואר "בוגר בהוראה" במכללה אקדמית, ולא יאוחר מחמש שנים מעת סיום לימודיו למורה מוסמך בכיר, ניתן יהיה להכיר עד 8 ש"ש על בסיס לימודיו בהתאם להנחיות המל"ג.

תנאי קבלה:

 • תעודת בגרות / מבחני סולד (חוצים) או אישור על מכינה ממוסד אקדמי מוכר.
 • ממוצע 80 לפחות בבכיר.
 • מועמדות בנות 30+ ללא תעודת בגרות תחויבנה במכינה במהלך לימודיהן להשלמת התואר.

מתלבטים בפני ההחלטה?

השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם בהקדם עם כל המידע

  חובה למלא שדות המסומנים בכוכבית (*)