fbpx
צור קשר!

ספרות – תואר ראשון גברים

אודות החוג

"אין חכמת אדם מגעת אלא עד מקום שספריו מגיעים" / יצחק בן יעקב קנפטון

החוג לספרות במכללה פותח בפני הלומדים צוהר לעולם הספר היהודי על עושרו התרבותי והאמוני מן המקרא ועד ימינו. במסגרת החוג נחשפים הסטודנטים ליצירות ספרותיות מתקופות וז'אנרים שונים מהספרות העברית תוך זיקותיה לספרות העולם.
תכנית הלימודים בחוג לספרות מבוססת על ההנחה הרואה את הספרות כדיציפלינה בעלת ערך אסתטי- אמנותי, שיש באפשרותה לחשוף את הסטודנטים לעולם של ערכי תרבות בהקשר לתחומי דעת רבים במדעי הרוח והחברה.
הלימודים מבוססים על קריאה מעמיקה ביצירות ספרותיות, תאוריות ספרותיות, ביקורת ושיטות מחקר. הלימודים בחוג לספרות מציידים את הסטודנטים בכלים לניתוח, פרשנות, ביקורת והערכה של יצירות ספרותיות תוך זיקתן לאמנויות אחרות כמו קולנוע, ציור, מוסיקה ועוד.תואר ראשון בספרות לגברים במכללה האקדמית חמדת הדרום

מטרת החוג היא להכשיר סטודנטים שישתלבו בהוראת הספרות ויחזירו את אמנות המילים לקדמת הבמה התרבותית. יתרה מזו, בוגרי המסלול יוכלו להשתלב בבתי הספר היסודיים בהוראת מקצועות העברית והשפה בכלל, בהוראת ספרות והבעה בחט"ב. בחטיבה העליונה הם יכולים להשתלב כחלק ממערך ההכנה לבחינת הבגרות בספרות. כמו כן, הם יכולים להיות חלק מצוות במסגרת של הקניית שפה לעולים חדשים. השאיפה היא להוביל את הסטודנטים לכיוון של לימודים לקראת תארים מתקדמים ומחקר.

על מנת לקדם ולעורר מוטיבציה להעמקה ומחקר בתחום הספרות, אנו מקיימים כנסי מחקר. בשנים האחרונות קיימנו כמה כנסי מחקר ביניהם: המשפחה בראי הספרות, מאה שנה להולדת זלדה, חוסן וספרות ועוד.
כמו כן אנו מקיימים מפגשים עם יוצרים, ביניהם מפגש עם הסופר אשר כנפו, המשוררת רחלי איתן אברהם, המשוררת אסתר קנקה שקלים ועוד.

ההכשרה בחוג מאפשרת התמחות ב:

תכנית הלימודים במסלול החינוך המיוחד בהתמחות ספרות/מקרא/תושב"ע כוללת 90 ש"ש.

התוכנית כוללת את שלושת הרכיבים כדלהלן:

 • לימודי הכשרה להוראה )מתווה הבסיס(: 32 ש"ש
 • לימודי התמחות:
  • חינוך מיוחד 26 ש"ש
  • ספרות/מקרא/תושב"ע 26 ש"ש
 • לימודי יסוד*: 6 ש"ש

סה"כ: 90 ש"ש

*בנוסף, כלולים בלימודי יסוד קורסי חובה שאינם מזכים בנקודות זכות.

להלן חטיבות לימודי הספרות:

לימודי חטיבת ספרות – בחירה (10 ש"ש)

 • גל הרך מסלול דו- חוגי
 • יסודי – בהתמחות מתמטיקה (דו-חוגי כללי)
 • יסודי – בהתמחות מדעים וטכנולוגיה (דו-חוגי כללי)
 • יסודי – בהתמחות תושב"ע (דו-חוגי כללי)
 • יסודי – בהתמחות מקרא (דו-חוגי כללי)

לימודי חטיבת ספרות – (26 ש"ש)

 • ספרות במסלול העל יסודי – דו-חוגי (26 ש"ש)
 • על יסודי – תושב"ע וספרות (התמחות דו-חוגית)
 • חינוך מיוחד וספרות/מקרא/תושב"ע (התמחות דו-חוגית)

קורסים לדוגמה:

מטרות הקורס:

להכיר את היוצרים והיצירות המרכזיים של קהילות ישראל במזרח, תוך פיתוח מודעות לערכה האסתטי ואופייה המיוחד של ספרות זו: הכרת עולמם התרבותי, הרוחני והדתי של יוצרים בני קהילות המזרח דרך יצירתם הספרותית.

נושאי הקורס:

הבנת הרקע ההיסטורי- חברתי לעלייתם וקליטתם של בני קהילות המזרח בארץ: עיון ביצירתם הספרותית תוך התמקדות בנושאים שונים ומגוונים: מעגל השנה ומעגל החיים ביצירתם הפייטנית של משוררים בני המזרח: הכמיהה לארץ ישראל וקשיי העלייה והקליטה: אבות ובנים: איש ואשתו: כלה וחמות ומקומו של הזקן ומעמדו במשפחה.

הכרת תכניה, אופייה ומאפייניה של ספרות זו תאפשר עיון מעמיק ומכונן בספרות עם ישראל כעם של קולטים ונקלטים.

מטרות הקורס:

להכיר את יצירתן של המשוררות המרכזיות בשירה העברית החדשה בתחנותיה העיקריות, תוך בחינת יסודותיה היחודיים והאוניברסאליים.

נושאי הקורס:

בחינת מעמדה של שירת נשים ישראלית על רקע התפתחותה של התנועה הפמניסטית. הכרת שירתה של המשוררת רחל - חלוצת המשוררות העבריות: בחינת שירתה בראי הביקורת והכרת אומנות שירתה וזיקתה למקרא ולספרות חז"ל.

הכרת שירתה של לאה גולדברג על רקע הביקורת ובחינת אומנות שירתה: בחינת הרקע ההיסטורי והחברתי ליצירתה: ספרות הילדים על פי יצירתה ומעמדה כמבקרת ספרות וחוקרת.

הכרת שירתה של זלדה כשירה צנועה של משוררת גדולה: בחינת החוויה הדתית בשירתה ואומנות עיצובה.

הכרת ירתה של דליה רביקוביץ' על רקע שאלת התקבלות המשוררת ויחסיה עם קהל הקוראים ומבקרי הספרות. בחינת היסודות הארכיטיפיים בשירתה: שילוב של שירה ופוליטיקה ביצירתה: קריאה ועיון בשלושה נושאים מרכזיים בשירתה: מוות, אהבה וארוס.

סיומו של הקורס יוקדש לבחינת המיוחד והמאחד את שירתן של המשוררות.

 

מטרות הקורס:

הכרת השירה הישראלית מתקופת קום המדינה ועד ימינו: הכרת השירה הישראלית כשירה מודרנית ופוסט מודרנית; הכרת יסודות המודרניזם ויישומם בשירה; חשיפה למשוררים מרכזיים וליצירותיהם; בחינת השירה הישראלית החדשה כמשקפת תרבות ישראלית ותרבות לאומית.

נושאי הקורס:

הבחנה בין תקופות בשירה הישראלית בת זמננו; הכרת הז'אנרים השונים; חשיפה לסוגי שירה שונים כגון: שירת קום המדינה, שירת שואה, שירי מחאה, שירת נשים, שירה מגדרית, שירה דתית ועוד; התייחסות השירה המודרנית לתשתיות תרבות יהודית וכללית.

מטרות הקורס:

לפתוח צוהר לעולמה של שירת ימי הביניים בספרד ובעיקר זו המכונה 'שירת תור הזהב'; הכרת סוגיה, סגולותיה ואופייה המיוחד של שירה זו, ובכלל זה הבחנות יסוד בין ענפיה העיקריים של ספרות ימי הביניים: פיוט, שירת הקודש, שירת החול וספרות המחברות; הקניית כלים לעיון והערכה של שירה זו מצד תכניה, ומאפייניה האמנותיים.

נושאי הקורס:

הכרת התהליכים השונים שעיצבו את אופייה ומאפייניה של שירה זו: סקירת הרקע ההיסטורי- תרבותי עליו צמחה שירה זו; הכרת האמצעים הרטוריים והאמנותיים המייחדים את שירת תור הזהב בספרד.

 

תנאי קבלה:

 • קבלה על סמך ציון משולב: ציון 525 ומעלה בשקלול של תעודת הבגרות והפסיכומטרי
 • קבלה על סמך בגרות איכותית: בגרות 92 ומעלה, 4 יח"ל אנגלית, 5 יח"ל במקצוע מוגבר
  בניםעם בגרות 85-90 יוכלו לעבור קורס הכנה ולהתקבל בתנאי לסיומו בהצלחה
  (מס' הבנים שיתקבלו ע"פ קורס ההכנה- מוגבל)

מתלבטים בפני ההחלטה?

השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם בהקדם עם כל המידע

  חובה למלא שדות המסומנים בכוכבית (*)