אומן נועה, ד"ר

אומן נועה, ד"ר

מרצה | מורה

השכלה
 • אוניברסיטת בר-אילן, תואר שלישי בתנ"ך (מלגאית נשיא ומלגאית קרן שופף)
 • אוניברסיטת בר-אילן, תואר שני בתנ"ך
 • האוניברסיטה הפתוחה, תואר ראשון במדעי הרוח ובתולדות עם ישראל (בהצטיינות)
 • מכללת הרצוג, תעודת הוראה בתנ"ך
 • מדרשת ברוריה ירושלים
תחומי הוראה
 • ספרות הנבואה
 • ספרות החכמה במקרא
 • טעמי המקרא
 • דרכי הוראת המקרא
 • הדרכה פדגוגית
 • חינוך- אהבת תורה

 

 

תחומי מחקר
 • מחקר ספרותי של המקרא
 • מחקר משווה של משפט בעולם המקרא