בבצ'יק ציפורה שרון, ד"ר

בבצ'יק ציפורה שרון, ד"ר

ראש החוג לחינוך וראש תכנית הכשרת מנהלים של מכון אבני ראשה באקדמית חמדת | מורה

השכלה
  • תואר דוקטור מהמחלקה לספרות משווה באוניברסיטת בר-אילן
תחומי הוראה ומחקר
  • שלב הכניסה לתפקיד
  • הכשרת מנהלים
  • מנהלים בראשית דרכם
  • הוראה ולמידה של תלמידים מחוננים ומצטיינים
  • חיבורים שבין השדה והאקדמיה
  • עמיתה בתכנית מנדל למנהיגות באקדמיה בהכשרה להוראה
  • מתכללת אקדמית "מהלך השקפה- מורים מובילים" במחוז ירושלים
  • בעבר, מנהלת בית ספר מרו"ם – מרכז רוח ומדע לתלמידים מחוננים ומצטיינים ובית לקידום המצוינות בעיר אשדוד