ברוכי תהילה, ד"ר

ברוכי תהילה, ד"ר

מרצה | מורה

השכלה
 • .B.Ed אוניברסיטת בן גוריון בנגב, הפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר, המחלקה לניהול.
 • M.A., אוניברסיטת בן גוריון בנגב, הפקולטה לניהול ע"ש גילופורד גלייזר, המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית, בהצטיינות."תפקיד נבחר הציבור בשלטון המקומי- מרכיבים, חסמים והשפעות"
 •  ,PhDאוניברסיטת בן גוריון בנגב, הפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר, המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית. נושא הדוקטורט- "מדיניות של שיתוף הציבור בתהליכי קבלת החלטות בשלטון המקומי: תיאוריה ומעשה".
תחומי הוראה
 • חדשנות ויזמות בחינוך
 • מנהל החינוך ומדיניות החינוך
 • שינויים ורפורמות במערכת החינוך
 • מחקר איכותני
 • ביקורת פנימית וציבורית
תחומי המחקר
 • חדשנות ויזמות בחינוך
 • מנהל ומדיניות ציבורית וחינוכית
 • רפורמות בחינוך
 • יחסי הגומלין שבין השלטון המקומי למערכת החינוך