בן דוד מוריה

בן דוד מוריה

מדפי"ת

השכלה
  • תואר ראשון .B.Ed  מכללת חמדת הדרום
  • תואר שני .M.Ed מכללת אורות אלקנה ייעוץ חינוכי
תחומי הוראה
  • חינוך מיוחד
  • מקרא
  • ייעוץ חינוכי
נסיון מקצועי ואקדמי
  • מורה לחינוך מיוחד 
  • מדריכה פדגוגית