פרץ ליאת

פרץ ליאת

מובילה פדגוגית אקדמית (מדריכה פדגוגית)

השכלה
  • תואר שני, .M.Ed בניהול וארגון מערכות חינוך – חמדת הדרום
  •  תואר ראשון, .B.Ed בחינוך מיוחד ותנ"ך לחטיבת ביניים – חמדת הדרום