גואטה אסתר, ד"ר

גואטה אסתר, ד"ר

ראש החוג לספרות, ראש היחידה לכניסה להוראה, מפ"א | מורה

השכלה
  • מורה בכיר לחט"ב מקרא וספרות: מכללת תלפיות
  • תואר ראשון: ראשי- ספרות, משני- מנהל ופיקוח: אוניברסיטת בר אילן
  • תואר שני: ספרות עברית בימי הביניים עם תזה: אוניברסיטת בר אילן
  • תואר שלישי: ספרות המקאמות של ימי הביניים: אוניברסיטת בר אילן
  • הדרכה והנחייה: מכון מופת
תחומי הוראה
  • חינוך
  • ספרות

 

תחומי מחקר
  • חינוך
  • ספרות
נסיון מקצועי ואקדמי:

1977- מורה לספרות לשון והבעה בחט"ב ובחט"ע
1980- רכזת עברית במקיף ב' דתי באשדוד
1992- מדריכה ארצית לספרות: יצירתם הספרותית של בני  המזרח
2004- רכזת קולוקויום מחלקתי במחלקה לספרות בשיתוף עם דר' יפת רויטל
2005- הוראה בבית ספר למחוננים באשדוד
2003- מרצה לספרות במכללת חמדת הדרום
2007- רכזת פדגוגית בבי"ס מקיף ב דתי באשדוד
2009- מדריכה פדגוגית
2008- ראש החוג לספרות
2013- מנחה סדנאות סטאז'
2009- רכזת הקורס למורים חדשים
2017- ראש היחידה לכניסה להוראה