גילת יצחק, פרופ'

גילת יצחק, פרופ'

מרצה | פרופ' חבר

השכלה
  • תואר ראשון ותואר שני בפסיכולוגיה, אוניברסיטת תל-אביב
  • תואר שלישי בפסיכולוגיה, אוניברסיטת בן-גוריון
תחומי הוראה
  • מחקר כמותי
  • מדידה והערכה
  • פסיכולוגיה
תחומי מחקר
  • סיוע נפשי
  • יחסי הורים-צוות חינוכי
  • רב-תרבותיות בחינוך
  • מעמד המורה