דדון-גולן זהורית, ד"ר

דדון-גולן זהורית, ד"ר

ראש המערך האקדמי, מרצה | מרצה

השכלה

קיץ 2019 :  חוקרת אורחת, אוניברסיטת קולומביה, ניו יורק-ארצות הברית. הזמנה ואירוח – ד"ר אורן פיזמוני לוי ופרופ' נח דרזנר. 

2017-  2018: פוסט-דוקטורט (Pos-doc),  המחלקה לכלכלה ובית הספר לחינוך, אוניברסיטת בר אילן.

2013- 2016: תואר שלישי,Ph.Dׂ, ב"כלכלת – חינוך", בית הספר לחינוך, אוניברסיטת בר אילן (מלגאית נשיא).

קיץ 2015: Intensive course on :"Inequality and the Changing Distribution of Income" המחלקה לכלכלה וניהול, הזמנה ואירוח, אוניברסיטת טרנטו, איטליה.

2008-2009: תואר שני (M.A.) ב"ניהול ולוגיסטיקה"-עם תזה, המחלקה לניהול, אוניברסיטת בר אילן

2006-2008: תואר ראשון (.B.A) "לוגיסטיקה וכלכלה" בפרויקט למצטיינים מסלול ישיר לתואר שני, המחלקה לניהול, אוניברסיטת בר אילן

תחומי הוראה
  • מחקר כמותי א'
  • מחקר כמותי ב'
  • SPSS
  • שיטות מחקר
  • כלכלת חינוך
  • מדיניות החינוך

 

 

 

תחומי מחקר
  • כלכלת חינוך
  • אי – שוויון בחינוך
  • השכלה גבוהה

ניסיון מקצועי ואקדמי:

2017- היום: מרצה לתואר שני בקורסים: מדיניות החינוך, מחקר כמותי וכלכלת החינוך, מכללת חמדת הדרום.

2015 – היום: מרכזת אקדמית לתואר שני ב"מנהיגות וניהול מערכת חינוך" על שם הדר גולדין  ז"ל, בית הספר לחינוך והמדור לזרועות הביטחון, אוניברסיטת בר אילן.

2008-היום: מרצה בקורסים: כלכלת חינוך, מימון וניהול תקציב בית ספרי, סטטיסטיקה א', סטטיסטיקה ב', שימושי מחשב, מבוא לכלכלה-מיקרו, מבוא לכלכלה-מאקרו. אוניברסיטת בר אילן.