גלילי איריס, ד"ר

גלילי איריס, ד"ר

ראשת החוג והמסלול לגיל הרך, מפ"א | מורה

השכלה

2013 – 2018: כתיבת ד"ר מחלקה: רב תחומי. מוסד:אוניברסיטת בר אילן.
2010 – 2013:  כתיבת הצעת מחקר לדוקטורט: 'המפגש בצומת האימהות – אשת חינוך לגיל הרך'. מחלקה: רב תחומי. מוסד: אוניברסיטת בר אילן.
2009 – 2010: השלמת קורסים לדוקטורט. מחלקה: רב תחומי. מוסד: אוניברסיטת בר אילן עקב מעבר חוג (מחינוך לרב תחומי).
2004 -2007: תואר מוסמך מחלקה: חינוך. מוסד: האוניברסיטה העברית.
1995- 1996: תואר בוגר בהוראה. מחלקה: חינוך. מוסד: מכללת הקיבוצים.
1992- 1995: תעודת הוראה במסלול 'גננות' + התמחות חינוך מיוחד

תחומי הוראה
 • משנת 2018 עד שנת 2019 – מרצה במכללת חמדת הדרום בקורסים: 'דידקטיקה לגיל הרך', סמינריון- 'הילד/ה והילדות', 'התפתחות החשיבה המתמטית', 'דרכי הוראת המתמטיקה לגיל הרך' ו'דידקטיקה כללית'
 • מרצה במכללת לוינסקי בקורסים: סמינריון – 'ניהול כיתה בגיל הרך' 'היבטים רגשיים וקוגניטיביים בכשירות חברתית'.
 • מדריכה פדגוגית לגיל הרך שנתונים ב'-ג' מכללת לוינסקי – קמפוס אילת.
 • משנת 2017 עד שנת 2018 – מרצה במכללת חמדת הדרום בקורסים: 'דידקטיקה', סמינריון הילד/ה והילדות', 'טיפוח חשיבה' 'מושגי חשבון לגיל הרך א' (טיפוח חשיבה מתמטית), 'מושגי חשבון לגיל הרך ב' (תכנית הלימודים במתמטיקה לגן הילדים)
 • מרצה במכללת לוינסקי בקורסים: 'אקלים גן' 'התפתחות המשחק והיצירה מלידה עד גיל 3' 'כתיבת תכנית לימודים' 'חקר ההתנסות'
 • מדריכה פדגוגית לגיל הרך שנתונים ב'-ג' במכללת לוינסקי (אילת) מנחת סטאז' מכללת לוינסקי (אילת).
 • משנת 2016 עד שנת 2017 – מדריכה פדגוגית לגיל הרך שנתונים ב'-ג' במכללת לוינסקי (אילת) ומרצה לקורס: 'התפתחות המשחק' במכללת לוינסקי (ת"א).
 • מרצה במכללת חמדת הדרום בקורסים: 'סמינריון- הילדות והילד/ה' ו'דידקטיקה'
 • משנת 2015 עד שנת 2016 – מדריכה פדגוגית לגיל הרך שנתון ג- במכללת לוינסקי (ת"א)
 • מרצה לקורסים: 'ניצני אוריינות', 'התפתחות המשחק' ,'סטאז' ו'מגדר בגן' במכללת לוינסקי (אילת).
 • משנת 2013 עד שנת  2015 – מדריכה פדגוגית לגיל הרך שנתונים ב'-ג' במכללת לוינסקי (אילת).
 • משנת 2012 עד שנת 2014 – מנהלת אשכול גנים בשכונת 'נאות יצחק' בעיר לוד.
 • משנת 1999 עד שנת 2012 – גננת – מנהלת גן בעיר לוד.
 • משנת 1997 עד שנת  1999 – גננת משלימה בעיר לוד.
תחומי מחקר
 • מגדר
 • חינוך
 • חינוך לגיל הרך
נסיון מקצועי ואקדמי
 • ראשת החוג והמסלול לגיל הרך במכללת חמדת הדרום.
 • מדריכה פדגוגית לגיל הרך
 • מנהלת אשכול גנים 'לב חם' בעיר לוד
 • רכזת רצפים- נציגת הגננות בשכונת גני אביב בעיר לוד בתכנית המרככת את המעבר מן הגן אל בית הספר.
 • ראש צוות – גננת מובילה ליצירת תכנית עבודה משותפת לכלל הגננות בעיר, החלטות מנהליות מול הרשות ועוד.
 • גננת מאמנת
 • גננת חונכת
 • גננת מלווה
 • הנחיית קורס 'הכנה לכיתה א' במרכז לגיל הרך בעיר לוד.
 • תכנון ויישום פרויקט 'נחיתה רכה' – לילדים והורים עולים חדשים מאתיופיה.
 • הצגת תכנית העבודה בגן הילדים בוועדות חינוך כנציגת מחלקת גני הילדים בעיר לוד.
 • מנהלת גן – סיגלית בעיר לוד.

עריכת ימי הדגמה והצגת תכנית לימודים בפני מפקחות, גננות במגזרים שונים וערים שכנות, מדריכות ובעלי תפקידים עירוניים