כ"ץ מנחם, פרופ'

כ"ץ מנחם, פרופ'

ראש החוג לתושב"ע | פרופ' חבר

השכלה

דוקטור (PhD) –  אוניברסיטת בר-אילן
נושא עבודת הדוקטורט: תלמוד ירושלמי מסכת קידושין פרק ראשון: נוסח, פירוש ותופעות עריכה. מנחה העבודה: פרופ' ד' שפרבר

מוסמך (MA) –  האוניברסיטה העברית בירושלים – תלמוד
נושא התזה: ענייני נזיקין בירושלמי מחוץ לירושלמי מסכת נזיקין שלנו – היקף החומר וטיבו

בוגר (BA) –  האוניברסיטה העברית בירושלים – תלמוד, מחשבת ישראל

תעודת הוראה –  1984, מכללת הרצוג

תחומי הוראה
  • תורת התנאים (משנה, תוספתא ומדרשי ההלכה)
  • ספרות התלמודית (הבבלי והירושלמי)
  • אגדה ומדרש
  • עיון תפילה
  • ארון הספרים היהודי
תחומי מחקר
  • ספרות תורה שבעל פה (בעיקר ספרות התנאים והאמוראים)
  • הגניזה הקהירית והגניזה האירופית
  • מדעי הרוח הדיגיטליים – Digital Humanities
  • תרבות כתבי היד העבריים – Hebrew Manuscript Culture
נסיון מקצועי ואקדמי

הוראה

2013 – 2015       מרכז התכנית לתואר שני בתרבות היהודית בזיקתה אל התנ"ך והוראתה, מכללת חמדת הדרום
2010 –               מרצה לתורה שבעל פה, מכללת חמדת הדרום
2010 –               מרצה, בית הספר לתואר שני, מכללת גבעת ושינגטון
2009 – 2011       ראש החוג לאגדה והוראתה לתואר שני, מכללת "אפרתה", ירושלים
2007 – 2016       מנחה במחלקה להיסטוריה פילוסופיה ומדעי היהדות, האוניברסיטה הפתוחה
2007 – 2008       מרכז הוראה במחלקה להיסטוריה פילוסופיה ומדעי היהדות, האוניברסיטה הפתוחה
1996 – 2010       ראש החוג לתורה שבעל פה במכללת "אפרתה", ירושלים
1995 – 2011        מרצה לתלמוד, מדרש ואגדה במכללת "אפרתה", ירושלים
2006 – 2003       מרצה (ראש בית המדרש), מכללת עלמא, תל-אביב
1999 – 2003       מורה מן החוץ, מחלקה למחשבת ישראל, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
1992 – 2006       מורה (ר"מ) בישיבת הקיבוץ הדתי, עין צורים
1994 – 1995       אוניברסיטת בר-אילן, מרצה בלימודי יסוד ביהדות
1987 – 1988       האוניברסיטה העברית בירושלים, מרצה במכינה בתלמוד
1984 – 1985       מורה לתושב"ע, ביה"ס תיכון הימלפרב, ירושלים

תפקידים אחרים

2016 – 2017       מנהל אקדמי, פרויקט פרידברג, העמותה לחקר כתבי יד, ירושלים

2010 – 2015       יועץ לענייני מחקר תלמודי,  פרויקט פרידברג לשינויי נוסחאות בתלמוד הבבלי 'הכי גרסינן', ירושלים

1996 – 2011       ראש המרכז לאגדה ולהוראתה – מכללת "אפרתה", ירושלים

2000 – 2006       ראש מכון שילובים, ישיבת הקיבוץ הדתי, עין צורים

1992 – 1993       חוקר במכון מש"ה – לחקר משנת הרמב"ם, קרית אונו

1988 – 1992       מרכז מפעל מפתוח לספרות חז"ל, ומפעל מפתוח כתבי-עת, מכון לחקר התלמוד ע"ש שאול ליברמן, ירושלים

1983 – 1988       עוזר מחקר בחוג לתלמוד ובמכון למשפט העברי, האוניברסיטה העברית בירושלים