נעמני אושרי, ד"ר

נעמני אושרי, ד"ר

מרצה | מרצה

השכלה

Ph.D.  2009-2014, Ben-Gurion University of the Negev, Beer-Sheva, Faculty of Health Sciences, Dep. of Clinical Biochemistry and Pharmacology.

תחומי הוראה

Biochemistry

Immunology

Molecular Biology

Cell biology

Male Fertility

Biotechnology

Technology Materials and Energy

Sensorimotor Development

Motor Dysfunctions

תחומי מחקר

Biochemistry

Immunology

Molecular Biology

Male Fertility