פארן יפעת, ד"ר

פארן יפעת, ד"ר

מרצה | מרצה

השכלה
  •  Ph.D  בנוירופסיכולוגיה
 
תחומי הוראה:
  • מדעי המוח בכיתה
  • נוירופדגוגיה
  • מוח ולמידה
 
תחומי מחקר:
  • זיקנה
  • זיכרון
  • אוכלוסיות מודרות