קולדני אורלית, ד"ר

קולדני אורלית, ד"ר

סגנית הנשיא ומזכיר אקדמי | מרצה

השכלה
  • Ph.D. – ד"ר לפילוסופיה (המחלקה לתנ"ך), אוניברסיטת בר אילן .(2008-2005)
  • M.A – מוסמך האוניברסיטה – תנ"ך, אוניברסיטת בר-אילן (2004-2002).
  • B.Ed. – חטיבת ביניים מקרא/תנ"ך, תושב"ע-תלמוד, מכללת אפרתה (2001-1998). 
תחומי הוראה
  • ספרות מקראית
  • חקר המסורה
  • ספרות הנבואה הקלסית
תחומי מחקר
  • חקר המסורה
  • פרשנות המקרא