שקד חיים, פרופ'

שקד חיים, פרופ'

נשיא המכללה, מרצה | פרופ' חבר

השכלה
  • דוקטור (PhD), אוניברסיטת בר אילן. נושא עבודת הדוקטורט: Systems Thinking in School Leadership: Characteristics, Sources and Development
  • מוסמך (MA), אוניברסיטת בר אילן. נושא התזה: בית ספר תורני מדעי – מהו?
  • בוגר (BA), אוניברסיטת בר אילן.
  • תעודת הוראה, מורשת יעקב.
תחומי הוראה
  • מינהל החינוך
  • מחקר איכותני
תחומי מחקר
  • חשיבה מערכתית במנהל החינוך
  • מנהיגות הוראתית
  • רפורמות בחינוך מנקודת מבטו של המנהל
נסיון מקצועי ואקדמי

2018 – סגן נשיא לעניינים אקדמיים, מכללת חמדת הדרום
2017 – 2018 ראש החוג לחינוך, מכללת חמדת הדרום
2015 – מרצה למנהל החינוך, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת בר אילן
2015 – מרצה למנהל החינוך, בית הספר לתואר שני, מכללת חמדת הדרום
2014 – 2018 מרצה למנהל החינוך, בית הספר לתואר שני, מכללת ירושלים
2014 -2017 מרצה למנהל החינוך, בית הספר לתואר שני, מכללת "אורות ישראל"
2013 -2017 מרצה בתכנית להכשרת מנהלים, מכללת "אורות ישראל"
2007 – 2013 מנהל בית ספר – "תחכמוני", טבריה
2001 – 2007 מנהל בית ספר – "גולן", חספין
1994 – 1999 מנהל בית ספר – "הישיבה התיכונית בית שאן"