חיות נח, ד"ר

חיות נח, ד"ר

מרצה, תואר שני, תרבות ישראל " מורה

השכלה

תואר שלישי במקרא, האוניברסיטה העברית

תחומי הוראה
  • מקרא
  • מדרש
  • תרבות ישראל
תחומי מחקר
  • מקרא: סוגיות בתורת הגמול
נסיון מקצועי ואקדמי
  • מנכ"ל מרכז יעקב הרצוג (10 שנים), מנהל בית ספר על יסודי בקבוצת יבנה (6 שנים)
  • מרצה במכללה האקדמית אחוה (7 שנים)
  • מרצה בחוג למקרא באוניברסיטה העברית (2 שנים)