פישר יעל, פרופ'

פישר יעל, פרופ'

מרצה | פרופ' חבר

השכלה
  • תואר שלישי (Ph.D.) – מנהל החינוך, האוניברסיטה העברית
  • תואר שני (M.A.) – מנהל החינוך, האוניברסיטה העברית
  • תואר ראשון (B.Mus.) – האקדמיה למוסיקה ומחול בירושלים
תחומי הוראה
  • מדיניות ומנהל החינוך
  • מסוגלות מקצועית של מורים ומנהלים
  • מצוינות אישית בחינוך
  • מצוינות בית ספרית מיומנויות ניהול
תחומי מחקר
  • מעורבות הורים
  • מסוגלות מקצועית של מורים ומנהלים
  • מצוינות בית ספרית (חוקרת כמותית ומתמחה בתורת השטחות)